Accessibility trainings

Get trainings about accessibility.

Saavutettavan verkkopalvelun tekniikatNew!

Saavutettavan verkkopalvelun ydin on teknisesti oikein toteutettu sivusto, jossa HTML-merkkaus on tehty oikein tukemaan myös avustavia tekniikoita. Tällä kurssilla opitaan ymmärtämään saavutettavuuden tekniset vaatimukset, sivujen rakenteen ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 14.8.
22.10.
890 €

Saavutettavuuden arviointi omatoimisestiNew!

Verkkosivuston saavutettavuuden arviointi on asiantuntijatyötä, johon tarvitaan yleensä ulkopuolisen asiantuntijan apua. On kuitenkin mahdollista tutkia sivuston saavutettavuutta omatoimisesti ja saada suhteellisen kattava kuva saavutettavuuden toteutumisesta. ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 28.8.
3.10.
3.12.
890 €

Verkkosivujen saavutettavuusNew!

Verkkosivut ja -palvelut ovat keskeisessä roolissa arkea ja niiden tulee olla yhtäläisesti kaikkien käyttäjien käytettävissä. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta asettaa julkiselle sektorille ja osalle yksityisiä ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 4.9.
11.11.
890 €

Accessibility

The accessibility of digital services has become even more important since the entry into force of the EU Accessibility Directive in December 2016. The Directive obliges the public sector to make online services, intranets, extranets and mobile apps accessible.

Do you manage the accessibility criteria? If not, don’t worry – our range of accessibility training courses covers everything from accessibility basics to mobile app development. With the guidance of a professional, you’ll learn the subject easily and smoothly.

Accessibility trainings are delivered by Annanpura Ltd. Annanpura is an association of visually impaired people and an expert in developing, testing and training e-accessibility services. The accessibility trainings are held at Annanpura’s premises: Iiris Centre, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki.

Learn more about accessibility