FrontpageCyber SecurityYritysvakoilun torjunta

Yritysvakoilun torjunta

Koulutuksessa käydään läpi yritysvakoilun aiheuttamia riskejä sekä tapoja torjua uhkia. Koulutuksen käynyt tuntee keinoja yritysvakoilun havaitsemiseen sekä vakoilun torjumiseen. Koulutus on erityisesti suunnattu yrityksen tietoturvallisuudesta, riskienhallinnasta tai tuotekehityksestä vastaaville henkilöille sekä yritysjohdolle.

Harva yritys tunnistaa yritykseen kohdistuvan vakoilun, mutta vakoilun seurauksena yritys on voinut menettää suuria summia rahaa ja asiakkaita. Jokaisen yrityksen tulisi tunnistaa yritykseen mahdollisesti kohdistuvan tiedustelun ja vakoilun uhat. Riskit on tunnistettava yrityksen itse. Yrityksen koko henkilökunnan on oltava tietoinen riskeistä.

Viimevuodet ovat olleet yritysvakoilun kannalta hyvin aktiivista aikaa. Vakoilun motiivit voivat olla hyvin erilaisia. Joku etsii tietoa kilpailijan tuotteista, joku toisen liiketoimintaprosesseista, raaka-aineista, toimittajista ja rahoittajista. On myös tahoja, jotka eri menetelmiä käyttäen pyrkivät löytämään yrityksestä heikkoja kohtia vahingoittaakseen yritystä fyysisesti tai muulla tavoin.

Sähköinen viestintä on mahdollistanut sen, että yritysten liikesalaisuudet vuotavat helposti vääriin käsiin, oman liiketoiminnan vahingoksi. Ei voida myöskään unohtaa perinteisiä vakoilumenetelmiä ja uusia apuvälineitä. Vakoilun tunnistaminen voi olla vaikeata, ellei siihen ole valmistautunut. Yritysvakoilua harjoittavat kilpailijat, rikolliset ja vieraat valtiot. Yrityksen koko henkilökunnan tulisi olla valveutunut tunnistamaan vakoilu.


Location

Helsinki


Training formats

Classroom
Remote


Duration

1 day


Price

890 €

Kohderyhmä

Yritys- ja tietoturvallisuudesta vastaavat henkilöt, yritysjohto, tuotekehitys, talousjohto, riskienhallintahenkilöt sekä yleisesti yrityksen turvallisuudesta kiinnostuneet.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on herättää yrityksiä tunnistamaan vakoilun riskit yritykselle ja pyrkiä löytämään keinoja havaita riskit sekä kuinka torjua niitä.

Esitiedot

Kurssille osallistumiseen ei vaadita aiempaa kokemusta tietoturvasta.

Koulutuksen sisältö

Uhat yritykselle, yksilöille ja sidosryhmille
Mitä on yritysvakoilu?
Esimerkkejä ja uhkia vakoilutapauksista
Yrityksiin kohdistuvan vakoilun muotoja

  • OSINT, HUMINT, SIGINT jne.

Liikesalaisuusdirektiivi ja lainsäädäntö
Vakoiluriskien tunnistamisesta

  • riskianalyysi

Tietojen vuotaminen yrityksestä
Yrityksen tietoja hankkivat tahot

  • toimittajat
  • kilpailijat
  • vieraat valtiot
  • rikolliset

Kyberuhkien havaitseminen ja torjunta

  • uhka-analyysi
  • torjuntasuunnitelma kyberuhkien torjuntaan

Kuinka ryhtyä toimenpiteisiin suojellaksesi itseäsi ja yrityksen etuja?
Suunnitelma vakoilun torjumiseksi
Ohjeita vakoilun torjumiseksi
Mitä tehdä, kun uhka havaitaan?

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.