AWS Jam pelillistää oppimista pilvipalveluiden ympärillä

Published 12.12.2022
Reading time approx 2 min

AWS Jam on tuore tapa oppia ja harjoitella AWS-ympäristössä. AWS Jamin avulla pääset harjoittelemaan ja pelaamaan tiimeissä. Jam-tapahtumat mahdollistavat tiimin rakentamisen ja ongelmanratkaisun pelillistämisen avulla. Voit osallistua joko tiimeissä tai yksilönä.

Tiimit ratkaisevat ongelmia AWS:n rakentaman ympäristön sisällä. Samalla keräät tiimillesi pisteitä. Labra-ympäristössä on myös mahdollisuus käyttää vihjeitä helpottamaan ongelman ratkaisua. Voit tarvittaessa pyytää apua muilta tiimeiltä tai kouluttajalta. Ympäristössä on myös tulostaulukko, josta näet muiden tiimien edistymisen reaaliaikaisesti ja pääset kilpailemaan muiden tiimien kanssa.

Hyödyt organisaatiollesi

AWS Jamin avulla voit rakentaa sekä osaamistasi että organisaationne pilvipalveluja paremmiksi ja samalla saat suuremman hyödyn AWS-palveluista uudella tavalla. Työskentelet samalla tiimissä kollegoidesi kanssa ja hyödynnätte omaa asiantuntemustanne pilvipalveluiden turvallisuudesta, verkottumisesta tai tietokannoista optimaalisen tavoitteen saavuttamiseksi löytääksenne ratkaisun. Voitte hyödyntää tiimissä osaamistanne omien vahvuuksienne mukaan.

Voit haastaa AWS-taitosi ratkaisemalla erilaisia annettuja skenaarioita koko Jam-tapahtuman ajan. Yhdessä tiimin kanssa ratkaisette strategisen haasteen ja voitte päättää omien vahvuuksienne mukaan kuka tekee mitä. Paras tiimi rakentuu erilaisten osaamistaustojen omaavista henkilöistä. AWS Jam voidaan rakentaa teidän organisaationne omien haasteiden mukaan tai pelata AWS:n luomassa valmiissa peliympäristössä.

AWS Jamia käytetään yleensä yhtenä kurssin osana, mutta sen voi halutessaan toteuttaa myös omana sessiona.

Pelillistämisen hyödyt oppimisessa

Pelien on todettu nostavan motivaatiota opiskeltavaan aiheeseen, mikä on oleellinen osa oppimista. Pelillistämisessä on aina joku konkreettinen tavoite. AWS Jamin kaltaisessa oppimisympäristössä pelit rakentuvat aina todellisen haasteen ympärille, jolloin pelin tavoitteen kautta on mahdollista saada arvokkaita taitoja osaamisen kehittymisen myötä. Pelillistämisessä palkitaan edistymisestä ja tavoitteisiin pääsystä, joka tekee siitä innostavan tavan oppia. Nykyinen teknologia antaa uudenlaisia mahdollisuuksia pelillistämiseen ja itsensä kehittämiseen, mikä mahdollistaa myös AWS-labrojen hyödyntämisen osana peliä.

Mikäli kiinnostuit AWS Jamista, ota yhteyttä Tieturin myyntiin. Kerromme mielellämme lisää asiasta – suunnitellaan yhdessä teidän tarpeisiinne soveltuva kokonaisuus.

Tutustu AWS-koulutuksiimme

Katso kaikki AWS-koulutuksemme >

Tags

Pilvipalvelu Amazon Web Services AWS Pelillistäminen