Millaiset ominaisuudet ovat testaajalle kaikkein tärkeimmät?

Published 9.3.2023
Reading time approx 3 min

Ohjelmistojen testaus on tärkeä osa tuote- ja järjestelmäkehitystä. Tieturin ja TestausOSYn vuosittain jakamalla Vuoden testaaja -tunnustuspalkinnolla halutaan nostaa esille osaajia, jotka ovat toimineet laadun eteen omassa työyhteisössä sekä edistäneet koko testausalaa ja laadun tekijöiden yhteisöä.

Mitkä ovat testaajien tärkeimpiä ominaisuuksia? Vuoden testaaja 2022 -ehdokkaat kertoivat oman näkemyksensä siitä, millaiset ominaisuudet, mm. osaamiset ja toimintatyylit, ovat testaajalle kaikkein tärkeimmät.

Mielestäni ohjelmistotestaajan tärkeimmät ominaisuudet ovat uteliaisuus, rohkeus ja terve skeptisyys. Näiden lisäksi avaimia onnistumiseen ovat hyvät sosiaaliset taidot, sekä kärsivällinen- ja proaktiivinen työote. Yhtenä hyvin tärkeänä asiana näen myös sen, että ohjelmistotestauksen parissa työskentelevät henkilöt jaksavat pitkäjänteisesti viedä organisaatioissaan viestiä testauksen & laadun tärkeydestä eri sidosryhmille.

Harri Leppänen

Director, Consulting Services, CGI
LinkedIn

Mielestäni testaajan kaikista tärkein ominaisuus on uteliaisuus sekä kiinnostus järjestelmien toimintalogiikan ymmärtämiseen. Lisäksi on tärkeää pystyä selvittämään ja sisäistämään, miten järjestelmäkokonaisuuden pitäisi toimia loppukäyttäjien ja liiketoimintaprosessien näkökulmasta. Kokonaisymmärryksen muodostamisen jälkeen voidaan aloittaa laadukkuuden tarkastelu lähtien yksikkötason testeistä aina monimutkaisten liiketoimintaskenaarioiden kahlaamiseen. Vanha sanonta kiteyttää asian hienosti: ”Kysyvä testaaja ei tieltä eksy!

Marko Peltonen

Leading Consultant, Q-Factory
LinkedIn

Ohjelmistotestaajan tärkeimpiä ominaisuuksia ovat tarkkaavaisuus yksityiskohtiin, vahva analyyttinen ongelmanratkaisukyky sekä hyvät kommunikaatiotaidot. Tarkkaavaisuus ja ongelmanratkaisukyvyt ovat ratkaisevan tärkeitä ohjelmiston pienimpienkin vikojen tunnistamisessa ja selvittämisessä. Hyvät kommunikaatiotaidot tukevat vikojen selkeää raportointia, yhteistyötä tiimin ja sidosryhmien kanssa, mikä varmistaa, että ohjelmisto on korkealaatuinen ja täyttää loppukäyttäjien tarpeet.

Jarmo Tenhunen

Test Automation Engineer, Ponsse
LinkedIn

Testaajalta tarvitaan teknistä ja teknologista osaamista ja kiinnostusta tietojen ja taitojen ylläpitoon mutta näitäkin tärkeämpinä pidän kyllä taitoa tulla toimeen ihmisten kanssa. Testaajan positio on usein näköalapaikalla ympärillä olevaan tiimiin tai projektiin ja kaikkien osapuolten kanssa pitää pystyä tulemaan toimeen. Tavoitteellisuutta, avoimuutta ja draivia eteenpäin, niillä kyllä pärjää ❤.

Mikko Paloheimo

Expert System Test Engineer and Chapter Lead, OP
LinkedIn

Testaajia on monenlaisia, ja omien luontaisten vahvuuksien käyttö ja tunteminen on toivottavaa. Koko ohjelmistokehitys on aktiivista oppimista, testaus mukaan lukien, joten aktiivisesti tietoa keräilevä tyyli on tarpeen.

Maaret Pyhäjärvi

Principal Test Engineer, Vaisala
LinkedIn

Minusta testaajalle tärkeintä on utelias ja hieman “vinksahtanut” mieli. Hyvä testaaja osaaa tunnistaa myös normaalista ja yleisestä käyttötavasta poikkeavia tilanteita. Systemaattinen toimintatapa ja loppukäyttäjän kenkiin hyppäämisen kyky auttavat löytämään tetattavan tuotteen käytön kannalta olennaiset viat.

Leena Kuukasjärvi

SW Test Lead, Innokas Medical
LinkedIn

Testaajalle tärkeimmät ominaisuudet ovat väsymätön tiedonjano ja halu löytää faktat testattavan asian laadusta sekä laatua uhkaavista riskeistä, kyky sopeutua ja sopeuttaa omat toimintamallit sekä osaaminen vallitsevaan asiayhteyteen ja kyky kommunikoida tehokkaasti tekemäänsä työtä ja löytämiään havaintoja.

Sami Söderblom

Papa Bear of QA (Head of QA), SOK
LinkedIn

Moninaisuus on aina vahvuus, eivätkä hyvät testaajatkaan ole yhdestä muotista veistettyjä. Kuitenkin usein he omaavat mm. kyvyn ymmärtää ihmisiä ja näiden tarpeita, hyvät kommunikaatiotaidot ja taidon ajatella laatikon ulkopuolelta. Ketterät testausmenetelmät, kuten tutkiva testaus, ja näitä tukevat teknologiat (mm. testiautomaatio) auttavat vastaamaan nykyaikaisen ohjelmistokehityksen nopeasti muuttuviin tarpeisiin.

Niko Nousiainen

Agile Tester & Co-Founder, Hidden Trail
LinkedIn

Vuo­den tes­taa­ja 2022 -voittaja

Tieturin ja TestausOSYn vuosittain jakama testauksen tunnustuspalkinto myönnettiin jo 16. kerran ja Vuoden testaaja 2022 -tunnustuspalkinnon sai Sami Söderblom SOK:lta.

Lisää testausosaamistasi koulutuksella

Tags

Ohjelmistotestaus Vuoden Testaaja Testaus