Palvelimista palveluihin

Published 6.10.2016
Reading time approx 3 min

Tietotekniikassa olemme nähneet suuren muutoksen, jossa olemme siirtyneet aluksi fyysisistä koneista virtuaalisiin ja parhaillaan näitä virtuaalisia koneita viedään pilveen. Suurin muutos lienee kuitenkin se, että palvelimista on siirrytty palveluihin. Ilman palvelimia on palveluita vaikea toteuttaa, mutta mitä tehdään itse ja mitä otetaan palveluna.

Tietoa on periaatteessa entistä enemmän saatavissa, mutta samalla kunnollinen tuotedokumentaatio puuttuu. Tämän takia tarjoamme koulutuksissa uutta ja ajankohtaista tietoa useista ajankohtaisista aiheista. Otetaan seuraavissa muutamia mielenkiintoisia esimerkkejä nykyisistä trendeistä ja tulevista koulutettavista tekniikoista.
Microsoft Azure voi olla useimmille hiukan epämääräinen palvelu. Monet siitä puhuvat ja osa sitä toki käyttääkin, mutta mitä sillä oikeasti voidaan ja kannattaa tehdä. Virtuaalikoneiden siirtäminen Azureen on toki yksi vaihtoehto palveluista, mutta mahdollisuuksia on enemmän. Azuren avulla voidaan kehittää ja tuottaa palveluita kohtuullisin kustannuksin, jotka ovat globaalisti saatavilla. Azuren osalta on tärkeää tietää mitä mahdollisuuksia se tarjoaa. Sen lisäksi kannattaa huomioida mitä kyseinen ominaisuus tulee käytössä maksamaan. Azure on niin merkittävä laajennus tietojärjestelmien rakentamiseen, että sen mahdollisuudet kannattaa selvittää.
Office 365 nopeimmin levinnyt  Microsoftin palvelu. Useimmat meistä saattavat muistaa historian hämärästä, että Word, Excel, PowerPoint olivat erillisiä tuotteita kunnes niistä integrointiin Office-paketti. Sama on tapahtunut palveluiden (Exchange, Skype for Business, SharePoint) osalta Office 365 palvelussa. Tässä tapauksessa Microsoft kilpailee osittain itsensä kanssa, koska se tarjoaa samaa palveluna, jota se on myynyt palvelimena. Toisaalta meillä on edelleenkin vapaus valita minkä vaihtoehdon otamme käyttöön. Koulutuksellisesti olemme nähneet mielenkiintoisen muutoksen, jossa Office 365 käyttöönottoon keskittyvistä koulutuksista olemme siirtyneet myös ylläpidon huomioivaan koulutukseen. Se kertonee jotain Office 365 käytön laajuudesta ja elinkaaresta.
Windows Server 2016 on tuote, joka tulee esittelemään jälleen uusia ominaisuuksia, joiden avulla rakennetaan Windows-ympäristöjä. Hyvin kaukana ollaan niistä ajoista, joissa palvelimen tehtäväksi riitti levytilan ja tulostimien jakaminen. Palvelimien mukana tulee laaja joukko erilaisia palveluita, joiden avulla varsinaiset tietojärjestelmä rakentuvat. Windows Server 2016 on jatkokehitetty vanhojen ominaisuuksia kuten hyper-v ominaisuuksia, mutta sen lisäksi käyttöjärjestelmä sisältää myös huomattavan määrän uusia ominaisuuksia. Tämän palvelimen avulla tullaan rakentamaan järjestelmiä seuraavan 5 vuoden aikaikkunalla, joten kannattaa selvittää mitä on tarjolla.

Microsoft-infran tulevaisuus

Muutamia vuosia sitten ainoastaan haaveiltiin mahdollisuudesta käyttää turvallisesti samaa organisaation salasanaa ja tunnusta useissa eri palveluissa. Nykyisin tämä on täysin arkipäivää ja toimii paremmin kuin on voitu edes haaveilla. Windows Server 2016 on AD DS, ADFS ja WAP, joita tarvitaan teknisen ratkaisun toteuttamiseen. Office 365 tukee AD DS synkronointia ja MFA-autentikointia. Azure pitää sisältää Azure AD:n, jonne Office 365 tallentaa synkronoidun käyttäjätietokannan ja omat tunnuksensa. Tämä on arkipäivää monissa organisaatioissa ja antaa kuvan siitä mikä nykyään on mahdollista vakiotyökaluilla.
Palveluiden tuottamisessa olemme parhaillaan vaiheessa, jossa osa palveluista tuotetaan paikallisesti (on-premises) ja osa pilvestä (Office 365 ja Azure). Yleisimpiä ovat hybridi-ratkaisut, jossa käytetään molempien vaihtoehtojen ominaisuuksia. Joidenkin palveluiden osalta emme enää ole palvelun tuottajia vaan tilaajia (Azure, Office 365). Tässä yhteydessä meidän täytyy tietää ratkaisujen ominaisuudet, voidaksemme tehdä oikeita valintoja. 
Valintoja emme voi puolestasi tehdä, mutta tervetuloa koulutuksiin tutustumaan ominaisuuksiin. 

Tutustu koulutuksiin tästä >>

About author:

Kari Kuosa

Tags

Pilvipalvelu Microsoft Office 365