Tulevaisuudessa Google Haku ymmärtää kysymystäsi paremmin

Published 2.6.2021
Reading time approx 4 min
Google MUM ymmärtää kieltä ja maailmaa

Google Haku kehittyy jatkuvasti; kehitystä ohjaa sen missio tehdä informaatio saavutettavaksi sekä hyödylliseksi. Hakutulossivut ovat muuttuneet tarjoamalla tietoa ei pelkästään tekstinä, vaan sen lisäksi myös eri muodoissa. Tämän tavoitteena on tarjota Haun käyttäjälle arvokasta tietoa, mitä hän on etsimässäkin. Hakualgoritmiensa avulla Google selvittää, mitä tuloksia kannattaa näyttää käyttäjälle ja kuka Hakua käyttää.

Hakukoneessa usein jonkin tehtävän ratkaisu tai tiedon löytäminen voi vaatia useita hakuja saadakseen tarvittavan informaation. Googlen arvion mukaan keskimäärin yhden asian ratkaiseminen hakukonetta hyödyntämällä voi vaatia jopa kahdeksan erillistä hakua. Se on ollut myös yksi kehitystä ohjaava haaste hakukoneille ja kehityksen tavoitteena onkin tehdä hakujen tekemisestä helpompaa.

Luonnollisen kielen ymmärtäminen on ollut kehityksessä haasteena, kun hakukoneelta ei ole voinut kysyä neuvoja tai kysymyksiä kuten ystävältä tai erikoisliikkeen myyjältä. Google on tutkinut tapoja ymmärtää tekoälyn avulla paremmin luonnollisia kysymyksiä ja keskustelua, ja se tulee mahdollistamaan tulevaisuudessa entistä paremmin kysymyksiä ymmärtävän hakukoneen. Kehitystyön uusista tuloksista ovat esimerkkeinä toukokuussa 2021 julkaistut LaMDA ja MUM.

Kielimallit auttavat kielen ymmärtämisessä

Toukokuussa 2021 järjestettiin Googlen vuosittainen kehittäjätapaaminen Google I/O, jossa julkistetaan uusia tuotteita, palveluita sekä päivityksiä nykyisille tuotteille ja palveluille. Tapahtumassa Alphabetin toimitusjohtaja Sundar Pichai esitteli omalla puheenvuorollaan LaMDA:n (Language Model for Dialogue Applications), jonka tavoitteena on mahdollistaa luonnollisempia tapoja ihmisen ja teknologian väliseen vuorovaikutukseen sekä uudenlaisten, arkea helpottavien sovellusten luomiseen.

Google Haku hyödyntää tällä hetkellä BERT-tekoälyä. LaMDA kykenee tunnistamaan sanojen suhdetta toisiinsa lauseissa ja kappaleissa sekä ennakoimaan niiden jatkumista, kuten BERT:kin. Toisin kuin useat aiemmat kielimallit, LaMDA on koulutettu vuoropuhelusta, jonka avulla se oppii tunnistamaan luonnolliseen keskusteluun kuuluvia vivahteita ihmisen tavoin. Tämän ansiosta tekoäly kykenee ymmärtämään tekstiä sekä kieltä entistä paremmin ja tarjoamaan luonnollisemman vastauksen kysymyksen tai keskustelun kontekstiin.

Googlen MUM auttaa ratkaisemaan monimutkaisemmatkin ongelmat

Hakukoneelle puhutaan eri tavoin kuin ystäville tai erikoisliikkeen asiantuntijalle kysyttäessä neuvoja. Keskustelunomaisia ja erilaisia nyansseja sisältäviä hakutermejä hakukone ei välttämättä pysty tulkitsemaan samalla tavalla kuten oikea ihminen. MUM-menetelmä tulee muuttamaan kyseisen ajattelutavan. Multitask Unified Model -menetelmän, eli MUM:in, avulla Haulla tulee olemaan potentiaalia vastata entistä vaikeaselkoisempiin kysymyksiin ja täten tekemään tiedonetsinnästä vaivattomampaa.

Kuten BERT:kin, MUM perustuu Googlen Transformer-syväoppimismalliin, mutta on tuhatkertaisesti tehokkaampi, kuin aiemmin kehitetty BERT. Tehokkuus syntyy MUM:n kyvystä tehdä useaa asiaa samanaikaisesti. Tämän ansiosta se kykenee ymmärtämään tekstiä, muodostamaan syvällistä ymmärrystä aiheesta, rikastuttamaan informaatiota kuvilla, videoilla ja äänellä sekä hyödyntämään yli 75 eri kieltä tarjotakseen parhaan mahdollisen informaation monimutkaiseenkin kysymykseen. Nämä mahdollistavat esimerkiksi Google Haulle kokonaisvaltaisemman ymmärryksen aiheesta sekä myös kattavamman maailmanymmärryksen, jonka avulla pystytään tarjoamaan oikeaan kontekstiin osuvampaa sisältöä erilaisissa muodoissa.

Multimodaalinen MUM kykenee ymmärtämään informaatiota eri muodoissa, esimerkiksi verkkosivuja, kuvia, ääntä tai videoita, samanaikaisesti. Tämä mahdollistaa entistä rikkaampien hakutuloksien tarjoamisen tai kuvan hyödyntämistä kysymyksen tukena tiedon etsinnässä.

Alla olevassa videossa (ajassa 2:49-3:17) kuvataan, kuinka MUM:in avulla Haku pystyisi tarjoamaan laajoihin, monimutkaisiin kysymyksiin vastauksia. Videossa nostetaan esimerkki, kuinka Haku voisi ymmärtää kysymyksen nyanssit samalla tavalla, kuten ihminenkin:

Kuvittele, että olet vaeltanut Mount Adamsilla ja seuraavana syksynä haluaisit vaeltaa Mount Fujilla. Haluaisit tietää, miten Mount Fujille valmistautuminen eroaa aiemmasta vaellusreissustasi. Googlen Haku tarjoaa tähän vastauksia, mutta se voi vaatia useita, ellei kymmeniä, erilaisia hakuja liittyen Mount Fujin säätilanteeseen, sen kaltevuuteen ja reitteihin tai tarvittaviin varusteisiin.

MUM mahdollistaa monimutkaisienkin kysymyksien kysymisen monien tarkkojen hakujen sijasta: ”olen vaeltanut Mount Adamsilla ja ensi syksynä haluaisin vaeltaa Mount Fujilla, miten minun tulisi valmistauta?” MUM kykenee ymmärtämään, että vertailet kahta vuorta, joten korkeus- ja reittitiedot voivat olla sinulle merkityksellisiä. Se myös ymmärtää, että vaelluksen kontekstissa sana “valmistautuminen” voi sisältää esimerkiksi kuntoharjoittelua ja oikeiden varusteiden valitsemista. MUM:in ymmärtäessä kymmeniä eri kieliä, kykenee se myös tarjoamaan tietoa eri kielillä tehdyistä sisällöistä, kuten esimerkiksi japaninkielisistä ohjeista, uutisista tai artikkeleista Japanissa sijaitsevaan Mount Fujiin liittyen. Näiden ansiosta voi se korostaa, että syksyllä Mount Fujilla on sadekausi, eli vedenkestävä takki tulee tarpeeseen tai tarjota vinkin, missä on Mount Fujin parhaat näkymät.

Miten MUM vaikuttaa Hakuun?

MUM:in avulla Google Haku tulee ottamaan kehityksessä jälleen harppauksen eteenpäin. Sen avulla Googlen palvelut ja tuotteet, kuten Haku, tulevat ymmärtämään entistä paremmin ihmisten luonnollisia tapoja kommunikoida ja keskustella, mikä tulee myös vaikuttamaan tapoihimme, miten esimerkiksi hakukoneita käytämme. Jokainen Google-haun uusi ominaisuus läpikäy perusteellisen arviointiprosessin ennen varsinaista julkaisua, joten suuria yllättäviä muutoksia ei tule tapahtumaan välittömästi. Googlen arvion mukaan MUM:ia hyödyntävät ominaisuudet sekä parannukset Google-tuotteissa, kuten Haussa, tulevat vaiheittain käyttöön kuukausien ja vuosien kuluessa. Tietoa Google-tuotteiden uusista ominaisuuksista sekä niiden julkaisuaikatauluista pääsee lukemaan heidän omasta blogistaan osoitteesta https://blog.google/.

Lisätietoa aiheesta:
https://blog.google/products/search/introducing-mum/

Haluatko saada tietoa alan kuulumisista, tulevista webinaareistamme ja asiantuntijoiden kirjoittamista blogeista? Tilaa uutiskirjeemme. Voit valita kirjeen kiinnostuksesi mukaan ja saat kirjeen kerran kuukaudessa.

About author:

Jani Rikkola
Marketing Manager

Tags

Google