Vuoden Testaaja 2017 on Kalle Kyllönen

Published 18.4.2018
Reading time approx 4 min

Tieturi ja TestausOSY järjestivät Vuoden Testaaja -äänestyksen jo 11. kerran. Vuoden Testaaja 2017 -äänestyksen tulos on selvinnyt ja voittaja on Kalle Kyllönen M-Files Corporationilta. 

Vuoden Testaaja 2017 valittiin tuttuun tapaan kaksivaiheisessa äänestyksessä. Ensimmäisessä vaiheessa sai nimetä oman ehdokkaansa ja ehdokasasettelun tarkastuksen jälkeen TestausOSY asetti kuusi ehdokasta tittelin saajaksi. Ehdolla olivat Jarkko Augustin (Knowit Oy), Jarno Hämäläinen (Comiq), Aleksis Tulonen (Rolls-Royce), Marko Rytkönen (Elisa) ja Disa Tulonen (Basware) ja Kalle Kyllönen (M-Files Corporation).

Äänestysaika oli 22.3. – 6.4.2018, ja kaikki ehdokkaat saivat kahden viikon aikana mukavasti ääniä. Vaikka Kalle keräsikin selvästi eniten ääniä, ansaitsevat myös muut ehdokkaat tunnustuksen. Kaikki ehdokkaat ovat alansa ehdotonta kärkeä! 

Kallea ehdotettiin Vuoden Testaajaksi mm. seuraavin saatesanoin: 
“Kalle on tuonut loppukäyttäjätestaukseen uusia tapoja, kuten robotiikkaa ja Rapid SW -testausta. Vapaa-ajallaan hän auttaa startup-yrityksiä testaamalla heidän applikaatioitaan” 

Varsinaisessa äänestyksessäkään ei kehuja säästelty. Kallea äänestäneet jättivät muun muassa seuraavia kommentteja:  
“Kovan luokan tekijä. Osaa ottaa koko testauskentän haltuun ammattimaisen intohimoisesti samalla ottaen huomioon työn parissa toimivat ihmiset. Hänellä on taito ns. pyörittää myllyä.” 

”Tavoitteena on parantaa asiakkaan kokemusta tuotetta käyttäessä. Pyrkii aina parantamaan tuotteen todellista laatua!”

Webinaari ja Vuoden Testaaja 2017 julkistus

Vuoden Testaaja 2017 julkistettiin 10.4.2017. Samassa yhteydessä pidettiin Tieturin webinaari, jonka asiantuntijana toimi Vuoden Testaaja 2015, Maria (Lilli) Lillvik. Lilli jakoi ajatuksiaan siitä, miten testaaja voi ottaa tilanteen kuin tilanteen haltuunsa. 

Julkistuksen ja webinaarin lisäksi järjestettiin kakkukahvit M-Files Corporationin tiloissa, joissa Kalle sai Vuoden Testaaja 2017 -diplomin sekä Tieturin 1 500 eur koulutuslahjakortin. Mukana tilaisuudessa oli iloinen joukko Kallen työkavereita sekä Tieturin Jani Tuuri ja TestausOSYn Matti Vuori. 


Millainen on hyvä testaaja ja miltä näyttää testauksen tulevaisuus?

Voitostaan ilahtunut Kalle kertoi ajatuksiaan testauksen näkymistä. Kallen mukaan hyvällä testaajalla on erittäin laaja-alainen osaaminen sekä tervettä skeptisyyttä. 

Varsinaisen testausosaamisen lisäksi hyvällä testaajalla on Kallen mukaan myös vankkaa liiketoimintaosaamista ja hyvät kommunikaatiotaidot. Testaajan on osattava analysoida, millaista vaikutusta virheiden läpipääsyllä on liiketoimintaan, mitkä ovat riskit, jos ei testata tarpeeksi ja miten löydetyt virheet voivat vaikuttaa tuotteen tai ohjelmiston julkaisuaikatauluun. Ja kaikki tämä pitäisi pystyä kommunikoimaan selkeästi ja rakentavasti niin kehittäjille kuin asiakkaillekin. 

Skeptisyyttä ja määrätietoisuuttakin tarvitaan silloin, kun muu tiimi ei koe testausta niin oleelliseksi. Varmasti jokainen testaaja on kuullut kommentit ”Kyllä se toimii, ei sitä tarvitse testata.” ja ”Se on niin pieni muutos, ettei sitä tarvitse testata”. Mutta kyllä pitää! Tässä nousee esiin testaajan liiketoiminatosaaminen ja ymmärrys mahdollisten virheiden vaikutuksista. 

Monipuolinen osaamien ja alan huima kehitys edellyttävät myös kykyä ja halua kehittää itseään jatkuvasti. Uusia ohjelmistokehitystapoja syntyy jatkuvasti ja niihin pitää löytää oikeanlaiset testausmetodit, joita käyttämällä saadaan testattua ohjelmistot mahdollisimman tehokkaasti. Kalle suosittelee nyanssien oppimiseksi ja alan uusimpien kuulumisten saamiseksi artikkeleita ja podcasteja, mutta suuremmat kokonaisuudet kannattaa opiskella koulutuksissa. 

Miltä sitten näyttää testauksen tulevaisuus? Kallen mukaan testaajien rooli muuttuu mm. niin, että isoja testaustiimejä ei enää ole vaan testaajat integroituvat osaksi pienempiä kehitystiimejä. Testauksen automatisaatio ja analytiikkatyökalujen käyttö lisääntyvät, mitkä vaativat testaajilta yhä enemmän teknillisyyttä. Hyvä testaaja adaptoituu tilanteeseen ja löytää paikkansa muuttuvassa testauskentässä. 

Vaikka tekoäly ja automaatio jyräävät, ei testaajien tarve katoa. Digitalisaation lisääntyminen tarkoittaa jatkuvaa uusien ohjelmistoprojektien syntyä ja testaus tulee aina olemaan tärkeä osa ohjelmistokehitystä. Hyvällä testauksella varmistetaan tuotteiden ja ohjelmistojen toimivuus ja käyttäjäystävällisyys. 


Mikä on Vuoden Testaaja?

Vuoden testaaja on vuosittain jaettava testauksen tunnustuspalkinto. Valinnan järjestävät yhteistyössä Tieturi ja TestausOSY

Vuoden Testaaja -kandidaatin tulee täyttää yksi tai useampikin seuraavista kohdista:

  • inspiroinut kollegoitaan tai muita organisaatioita yhä parempaan testaukseen
  • tuonut testauksen ajatuksia ja trendejä maailmalta mukaan suomalaiseen testaukseen
  • vaikuttanut myönteisesti testauskulttuurin kehittymiseen omassa organisaatiossaan
  • vaikuttanut testaustoiminnan tuloksellisuuteen (testauksen kattavuus, löydettyjen vikojen määrä jne.) omassa yrityksessään tai yhteisössään
  • tehnyt testaukseen liittyviä innovaatioita, rationalisoivia parannuksia tai kehittänyt uudenlaisia tapoja tehdä testausta
  • vaikuttanut testauksen ammattikunnan syntyyn maassamme
  • vaikuttanut suomalaisen testauskulttuurin ja testaajien ammattikunnan kehittymiseen suotuisasti
  • TAI muilla tavoin parantanut testauksen toteuttamismahdollisuuksia

Onnea vielä Kallelle, joka pääsee nyt 11. jäsenenä Vuoden Testaaja voittajien kerhoon. Palkinnon voi saada vain kerran – kerran Vuoden Testaaja, aina Vuoden Testaaja!
Vuoden Testaaja 2018 valitaan alkuvuodesta 2019.
Vuoden Testaajat: 

2017: Kalle Kyllönen (M-Files Corporation)
2016: Jani ”Tuna” Haikala (Prove)
2015: Maria Lillvik (Symbio) 
2014: Jarkko Tauriainen (Prove) 
2013: Minna Aalto (Knowit) 
2012: Antti Niityviita (Prove Expertise) 
2011: Jussi Kesti (Nice-Business Solutions) 
2010: Tero Jyrinki (Endero) 
2009: Ville Vuorenoja (Digia) 
2008: Erkki Pöyhönen (Tieto) 
2007: Nina Janhunen (Endero) 

—————————

Uutta osaamista testaukseen testauskoulutuksistamme. 

Tags

TestausOSY Vuoden Testaaja