FrontpageMicrosoft AzureAZ-400: Designing and Implementing Microsoft DevOps solutions

AZ-400: Designing and Implementing Microsoft DevOps solutions

Devops on kehitys- ja tuotantomalli, jossa tavoitteena on automatisoida ohjelmistokehitykseen, testaamiseen ja ylläpitoon liittyviä toimintoja. Sen periaatteita ovat ketterä kehitys, jatkuva integraatio (continuous integration) ja jatkuva toimitus (continuous delivery).

Tässä koulutuksessa käydään läpi koko Devops-mallin suunnittelu ja toteutus Azure-ympäristössä. Koulutuksen jälkeen osaat toteuttaa Devops-kehitysmallin Azure-ympäristössä sekä hyödyntää tehokkaasti Azuren tarjoamia Devops-työkaluja.


Training formats

Classroom
Remote


Duration

5 days


Price

2390 €

Tavoite

Kurssi on IT-alan ammattilaiselle tai arkkitehdille, jonka työroolina on määrittää ja rakentaa IT-arkkitehtuuriratkaisuja Azuren alustaa hyödyntäen. Kurssi on myös henkilölle, joka haluaa kehittyä IT-alan ammattilaisena Azure -pilvipalveluiden parhaiden käytäntöjen osalta.

Esitiedot

Osallistuaksesi koulutukseen tulee sinulla olla pohjatiedot Azure-palveluista. Saat tarvittavat tiedot esimerkiksi AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals -koulutuksesta.

Lisäksi sinulla tulee perustiedot versionhallinnasta, ketterästä ohjelmistokehityksestä sekä sovelluskehityksen eri vaiheista ja haasteista.

AZ-400: Designing and Implementing Microsoft DevOps solutions -koulutuksen sisältö

Module 1: Planning for DevOps

Lessons

 • Transformation Planning
 • Project Selection
 • Team Structures
 • Migrating to Azure DevOps

Lab : Agile Planning and Portfolio Management with Azure Boards

After completing this module, students will be able to:

 • Plan for the transformation with shared goals and timelines
 • Select a project and identify project metrics and Key Performance Indicators (KPI's)
 • Create a team and agile organizational structure
 • Design a tool integration strategy
 • Design a license management strategy (e.g. Azure DevOps and GitHub users)
 • Design a strategy for end-to-end traceability from work items to working software
 • Design an authentication and access strategy
 • Design a strategy for integrating on-premises and cloud resources

Module 2: Getting Started with Source Control

Lessons

 • What is Source Control
 • Benefits of Source Control
 • Types of Source Control Systems
 • Introduction to Azure Repos
 • Introduction to GitHub
 • Migrating from Team Foundation Version Control (TFVC) to Git in Azure Repos

Lab : Version Controlling with Git in Azure Repos

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the benefits of using Source Control
 • Describe Azure Repos and GitHub
 • Migrate from TFVC to Git

Module 3: Managing Technical Debt

Lessons

 • Identifying Technical Debt
 • Knowledge Sharing within Teams
 • Modernizing Development Environments with Codespaces

Lab : Sharing Team Knowledge using Azure Project Wikis

After completing this module, students will be able to:

 • Manage code quality including technical debt SonarCloud, and other tooling solutions
 • Build organizational knowledge on code quality

Module 4: Working with Git for Enterprise DevOps

Lessons

 • How to Structure Your Git Repo
 • Git Branching Workflows
 • Collaborating with Pull Requests in Azure Repos
 • Why Care About Git Hooks
 • Fostering Inner Source
 • Managing Git Repositories

Lab : Version Controlling with Git in Azure Repos

After completing this module, students will be able to:

 • Explain how to structure Git repos
 • Describe Git branching workflows
 • Leverage pull requests for collaboration and code reviews
 • Leverage Git hooks for automation
 • Use Git to foster inner source across the organization

Module 5: Configuring Azure Pipelines

Lessons

 • The Concept of Pipelines in DevOps
 • Azure Pipelines
 • Evaluate use of Hosted versus Self-Hosted Agents
 • Agent Pools
 • Pipelines and Concurrency
 • Azure DevOps and Open-Source Projects (Public Projects)
 • Azure Pipelines YAML versus Visual Designer

Lab : Configuring Agent Pools and Understanding Pipeline Styles

After completing this module, students will be able to:

 • Explain the role of Azure Pipelines and its components
 • Configure Agents for use in Azure Pipelines

Module 6: Implementing Continuous Integration using Azure Pipelines

Lessons

 • Continuous Integration Overview
 • Implementing a Build Strategy
 • Integration with Azure Pipelines
 • Integrating External Source Control with Azure Pipelines
 • Set Up Self-Hosted Agents

Lab : Enabling Continuous Integration with Azure Pipelines

Lab : Integrating External Source Control with Azure Pipelines

After completing this module, students will be able to:

 • Explain why continuous integration matters
 • Implement continuous integration using Azure Pipelines

Module 7: Managing Application Configuration and Secrets

Lessons

 • Introduction to Security
 • Implement a Secure Development Process
 • Rethinking Application Configuration Data
 • Manage Secrets, Tokens, and Certificates
 • Integrating with Identity Management Systems
 • Implementing Application Configuration

Lab : Integrating Azure Key Vault with Azure DevOps

After completing this module, students will be able to:

 • Manage application configuration and secrets
 • Integrate Azure Key Vault with a pipeline

Module 8: Implementing Continuous Integration with GitHub Actions

Lessons

 • GitHub Actions
 • Continuous Integration with GitHub Actions
 • Securing Secrets for GitHub Actions

Lab : GitHub Actions Continuous Integration

After completing this module, students will be able to:

 • Create and work with GitHub Actions and Workflows
 • Implement Continuous Integration with GitHub Actions

Module 9: Designing and Implementing a Dependency Management Strategy

Lessons

 • Packaging Dependencies
 • Package Management
 • Migrating and Consolidating Artifacts
 • Package Security
 • Implementing a Versioning Strategy

Lab : Package Management with Azure Artifacts

After completing this module, students will be able to:

 • Recommend artifact management tools and practices
 • Abstract common packages to enable sharing and reuse
 • Migrate and consolidate artifacts
 • Migrate and integrate source control measures

Module 10: Designing a Release Strategy

Lessons

 • Introduction to Continuous Delivery
 • Release Strategy Recommendations
 • Building a High-Quality Release pipeline
 • Choosing the Right Release Management Tool

Lab : Controlling Deployments using Release Gates

Lab : Creating a Release Dashboard

After completing this module, students will be able to:

 • Differentiate between a release and a deployment
 • Define the components of a release pipeline
 • Explain things to consider when designing your release strategy
 • Classify a release versus a release process, and outline how to control the quality of both
 • Describe the principle of release gates and how to deal with release notes and documentation
 • Choose a release management tool

Module 11: Implementing Continuous Deployment using Azure Pipelines

Lessons

 • Create a Release Pipeline
 • Provision and Configure Environments
 • Manage and Modularize Tasks and Templates
 • Configure Automated Integration and Functional Test Automation
 • Automate Inspection of Health

Lab : Configuring Pipelines as Code with YAML

Lab : Setting up and Running Functional Tests

After completing this module, students will be able to:

 • Explain the terminology used in Azure DevOps and other Release Management Tooling
 • Describe what a Build and Release task is, what it can do, and some available deployment tasks
 • Explain why you sometimes need multiple release jobs in one release pipeline
 • Differentiate between multi-agent and multi-configuration release job
 • Use release variables and stage variables in your release pipeline
 • Deploy to an environment securely using a service connection
 • List the different ways to inspect the health of your pipeline and release by using alerts, service hooks, and reports

Module 12: Implementing an Appropriate Deployment Pattern

Lessons

 • Introduction to Deployment Patterns
 • Implement Blue Green Deployment
 • Feature Toggles
 • Canary Releases
 • Dark Launching
 • AB Testing
 • Progressive Exposure Deployment

Lab : Feature Flag Management with LaunchDarkly and Azure DevOps

After completing this module, students will be able to:

 • Describe deployment patterns
 • Implement Blue Green Deployment
 • Implement Canary Release
 • Implement Progressive Exposure Deployment

Module 13: Managing Infrastructure and Configuration using Azure Tools

Lessons

 • Infrastructure as Code and Configuration Management
 • Create Azure Resources using ARM Templates
 • Create Azure Resources using Azure CLI
 • Azure Automation with DevOps
 • Desired State Configuration (DSC)

Lab : Azure Deployments using Resource Manager Templates

After completing this module, students will be able to:

 • Apply infrastructure and configuration as code principles.
 • Deploy and manage infrastructure using Microsoft automation technologies such as ARM templates, PowerShell, and Azure CLI

Module 14: Third Party Infrastructure as Code Tools Available with Azure

Lessons

 • Chef
 • Puppet
 • Ansible
 • Terraform

Lab : Automating Infrastructure Deployments in the Cloud with Terraform and Azure Pipelines

Lab : Deploying Apps with Chef on Azure

Lab : Deploy App with Puppet on Azure

Lab : Ansible with Azure

After completing this module, students will be able to:

 • Deploy and configure infrastructure using 3rd party tools and services with Azure, such as Chef, Puppet, Ansible, and Terraform

Module 15: Managing Containers using Docker

Lessons

 • Implementing a Container Build Strategy
 • Implementing Docker Multi-Stage Builds

Lab : Modernizing Existing ASP.NET Apps with Azure

After completing this module, students will be able to:

 • Implement a container strategy including how containers are different from virtual machines and how microservices use containers
 • Implement containers using Docker
 • Implement Docker multi-stage builds

Module 16: Creating and Managing Kubernetes Service Infrastructure

Lessons

 • Azure Kubernetes Service
 • Kubernetes Tooling
 • Integrating AKS with Pipelines

Lab : Deploying a Multi-Container Application to Azure Kubernetes Service

After completing this module, students will be able to:

 • Deploy and configure a Managed Kubernetes cluster

Module 17: Implementing Feedback for Development Teams

Lessons

 • Implement Tools to Track System Usage, Feature Usage, and Flow
 • Implement Routing for Mobile Application Crash Report Data
 • Develop Monitoring and Status Dashboards
 • Integrate and Configure Ticketing Systems

Lab : Monitoring Application Performance with Application Insights

After completing this module, students will be able to:

 • Implement tools to track system usage, feature usage, and flow
 • Configure crash report integration for client applications
 • Implement routing for client application crash report data
 • Develop monitoring and status dashboards
 • Integrate and configure ticketing systems with development team's work management

Module 18: Implementing System Feedback Mechanisms

Lessons

 • Site Reliability Engineering
 • Design Practices to Measure End-User Satisfaction
 • Design Processes to Capture and Analyze User Feedback
 • Design Processes to Automate Application Analytics
 • Managing Alerts
 • Blameless Retrospectives and a Just Culture

Lab : Integration between Azure DevOps and Teams

After completing this module, students will be able to:

 • Define Site Reliability Engineering
 • Design processes to measure end-user satisfaction and analyze user feedback
 • Design processes to automate application analytics
 • Manage alerts and reduce meaningless and non-actionable alerts
 • Carry out blameless retrospectives and create a just culture

Module 19: Implementing Security in DevOps Projects

Lessons

 • Security in the Pipeline
 • Azure Security Center

Lab : Implement Security and Compliance in an Azure DevOps Pipeline

After completing this module, students will be able to:

 • Define an infrastructure and configuration strategy and appropriate toolset for a release pipeline and application infrastructure
 • Implement compliance and security in your application infrastructure

Module 20: Validating Code Bases for Compliance

Lessons

 • Open-Source Software
 • Managing Security and Compliance Policies
 • Integrating License and Vulnerability Scans

Lab : Managing Technical Debt with SonarQube and Azure DevOps

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the potential challenges with integrating open-source software
 • Inspect open-source software packages for security and license compliance
 • Manage organizational security and compliance policies
 • Integrate license and vulnerability scans into build and deployment pipelines
 • Configure build pipelines to access package security and license ratings

Aikataulu

Koulutuspäivät alkavat kello 9.00 ja loppuvat kello 16.-16.30. Aamiaista on tarjolla klo 8.15 lähtien.

You might be interested in these courses: