FrontpageMicrosoft 365Liiketoiminnan digitalisointi Microsoft 365:n työkaluilla

Liiketoiminnan digitalisointi Microsoft 365:n työkaluilla

Kiinnostaako liiketoimintaprosessien digitalisointi? Tule kurssille tutustumaan tiedon keruun ja käsittelyn digitalisoinnin moderneihin mahdollisuuksiin Microsoft 365 -maailmassa.


Location

Helsinki


Training formats

Classroom
Remote


Duration

1 day


Price

790 €

Kohderyhmä

Kurssi on suunnattu niille, joiden tavoitteena on digitalisoida nykyisin manuaalisia liiketoimintaprosesseja tai siirtää ne pilveen tai modernisoida vanhoja sähköisiä prosesseja (esimerkiksi on-premises-ratkaisuista, vanhoista SharePointin työnkuluista tai InfoPathista). Kurssilla saa hyvän kokonaiskuvan Microsoftin pilvimaailman liiketoimintaratkaisuista.

Tavoite

Tällä yksipäiväisellä kurssilla käydään läpi, miten liiketoimintaprosessien vaiheet – tiedon keruu, tallennus, käsittely ja raportointi – voidaan digitalisoida Microsoft 365 -pilvipalveluilla. Prosessien vaiheiden automatisointi ja sähköistäminen parantaa prosessin laatua ja vapauttaa työaikaa.

Päivän aikana tutustutaan SharePointin listojen ja listalomakkeiden hyödyntämiseen tiedon keräämisessä ja tallentamisessa, Microsoft Formsiin tiedon keruun välineenä, PowerAppsin mahdollisuuksiin ja peruskäyttöön, sekä Flow’hun työnkulkumoottorina. Kurssilla kurkistetaan myös PowerBI:hin raportoinnin modernina työkaluna.

Esitiedot

Kurssille tullaksesi sinulla ei tarvitse olla erityistä pohjaosaamista kurssin aiheista. Office 365:n ja SharePoint Onlinen tuntemus helpottaa kokonaisuuden ymmärtämisessä. Perusymmärrys liiketoimintaprosesseista on myös hyödyksi.

Kurssin sisältö

Digitalisointiprosessit

 • Millä tieto kerätään: lomakkeet
 • Mihin tieto tallennetaan: tietorakenteet
 • Miten sitä käsitellään: työnkulut
 • Miten raportoidaan: listanäkymät, SharePoint-kaaviot, PowerBI
 • Esimerkkejä ja harjoituksia

SharePointin listat tietorakenteena

 • Sarakkeet/metatiedot/tiedon luokittelu
 • Listanäkymät ja niiden hyödyntäminen
 • Listojen käyttöoikeudet ja asetukset
 • SharePoint-listalomakkeet ja niiden mukauttamismahdollisuudet

Forms-lomakkeiden käyttö tiedon keräämisessä

 • Lomakkeiden sijainti
 • Toiminnot, kysymystyypit ja haarautuminen
 • Lomakkeiden asetukset ja jakaminen
 • Upottaminen SharePoint-sivuille ja Teams-välilehdille
 • Kerätyn tiedon käsittely

PowerApps

 • Peruskäyttö
 • Milloin PowerApps SharePoint-listalomakkeiden tai Formsin sijaan
 • SharePoint-listalomakkeen mukauttaminen
 • Power Automate -työnkulun (ent. Flow:n) käynnistäminen PowerApps-lomakkeesta

Power Automate (ent. Flow)

 • Työnkulkumoottorin idea ja perusteet
 • Power Automate -työnkulut (ent. Flow) SharePoint-datan käsittelyssä
 • Käynnistysvaihtoehdot
 • Toiminnot ja rajoitukset

Koulutuspaikka

Koulutus toteutetaan yhteistyökumppanimme Sulavan kanssa, osoitteessa Vuorikatu 14B.