FrontpageProject workProjektin ohjausryhmän työn tehostaminen

Projektin ohjausryhmän työn tehostaminen

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_empty

Koulutus kehittää hankkeiden ja projektien ohjausryhmätyötä. Koulutuksessa osallistujat saavat käytännöllisiä menetelmiä ja kokemuksia oman ohjausryhmäroolin ja henkilökohtaisen tehokkuuden kehittämiseksi hankkeiden ja projektien eri vaiheiden aikana.

Koulutus selkeyttää johdon ja projektien ohjausryhmien tehtäviä, rooleja ja vastuita sekä erityisesti sitä, mitä ohjausryhmiltä parhaimmillaan voidaan odottaa.

Projektin ohjaus/johtoryhmätyö on usein liima strategian ja projektien välillä. Ohjaus/johtoryhmätyötä kehittämällä vapautetaan valtava tehokkuuspotentiaali projekteille. Roolien, vastuiden ja odotusten selkiyttäminen sekä valmentavan johtamistyylin oivaltaminen mahdollistaa projektin onnistumista merkittävästi.


Location

Helsinki


Training formats

Classroom
Remote


Duration

1 day


Price

890 €

Kohderyhmä

Hankkeiden ja projektien ohjausryhmien ja projektijohtoryhmien jäsenet, organisaation yksiköiden johtoryhmien jäsenet ja projektipäälliköt.

Sisältö projektin ohjausryhmätyön koulutuksessa

Johdon rooli projektien onnistumisessa

 • Ohjausryhnmän rooli ja vastuut
 • Mitä ohjausryhmäläiseltä odotetaan
 • Mihin projektit kaatuvat?

Projektit strategian toteuttamisen välineinä

 • Projektien valmistelu ja asettaminen
 • Investointiajattelu
 • Kehittämisen kokonaisohjaus - projektisalkun hoito

Projektin ohjausryhmä kehittämisprojektin riskinä vai menestystekijänä

 • Riskianalyysi ohjausryhmän johtamistyökaluna
 • Projektipäällikön ja ohjausryhmän yhteistyö

Projektiohjausryhmän vastuut projektin eri vaiheissa

 • Ohjausryhmän työkalupakki ja muistilista

Projektin asettaminen ja suunnittelu

 • Toimeksianto ja sidosryhmäarvio
 • Minkälainen on hyvä projektisuunnitelma?

Projektin organisointi

 • Projektin ohjausryhmän ja sen puheenjohtajan rooli ja vastuu

Projektin etenemisen ohjaus

 • Mitä projektipäälliköltä voi vaatia?
 • Projektin raportointi
 • Projektipäällikön sparraus

Toiminnan muutoksen johtaminen

 • Kehittämisprosessi
 • Projekti- ja linjaorganisaation vastuunjako
 • Ohjausryhmän esimerkin voima
 • Viestinnän merkitys

Projektin päättäminen

 • Palautteen antaminen projektipäällikölle
 • Liiketoimintahyötyjen käyttöönotto

Projektiohjausryhmätyön koulutuksesta on mahdollista saada 6 PDU pistettä.

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.

You might be interested in these courses: