FrontpageBusiness developmentTekoäly (AI) ja immateriaalioikeudet (IPR)

Tekoäly (AI) ja immateriaalioikeudet (IPR)

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_half

Tekoälyteknologian kehitys ja sen avaaminen suuren yleisön käyttöön (esim. ChatGPT, DALL-E, Midjourney ja Stable Diffusion) on nostanut esiin lukuisia tekijänoikeuskysymyksiä. Tekoäly ja siihen liittyvät teknologiat ovat riippuvaisia jo olemassa olevasta sisällöstä ja tekoälyjärjestelmien opettamisessa käytetty data on usein tekijänoikeussuojattua. Toinen erittäin ajankohtainen kysymys on, kuka omistaa immateriaalioikeudet tekoälyn tuottamaan aineistoon.

Tekijänoikeus kuuluu henkisen työn suojamuotoihin (immateriaalioikeudet, eng. Intellectual Property Rights, IPR), joilla kannustetaan luovaan työhön. Tekijänoikeudella voidaan suojata muun muassa kirjallisuutta, musiikkia, taidetta ja tietokoneohjelmia. Tekijänoikeuden nojalla haltija voi päättää teoksen hyödyntämisestä ja puuttua luvattomaan käyttöön.

Koulutuksessa käsitellään käytännön tilanteiden kautta tekoälyn (ChatGPT, DALL-E, Midjourney…) tuottaman ja käyttämän materiaalin immateriaalioikeuksia, vireillä olevaa oikeuskäytäntöä ja aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä (mm. tekijänoikeuslain 3.4.2023 voimaan tullut uudistus).


Training formats

Classroom
Remote


Duration

0.5 päivää


Price

450 €

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu asiantuntijoille, konsulteille, sisällöntuottajille ja luovan työn tekijöille, jotka käyttävät tai aikovat käyttää työssään tekoälyä – siis käytännössä kaikille ajatustyön ammattilaisille.

Tekoäly (AI) ja immateriaalioikeudet (IPR) -koulutuksen sisältö

  • Internetissä saatavilla olevien teosten hyödyntäminen tekoälyn koulutusaineistona
  • Tekoälyn avulla tuotettujen aineistojen hyödyntäminen organisaatioiden omassa toiminnassa
  • Aiheeseen liittyvää tulkinnanvaraisuutta ja vireillä olevaa oikeuskäytäntöä
  • Kuka omistaa oikeudet tekoälyn tuottamaan aineistoon? 

Testimonials

  • Hyvä aineisto ja pätevä esittäjä

You might be interested in these courses: