Miten ChatGPT mullistaa työelämää – tekoälykouluttaja Immo Salon haastattelu

Published 22.2.2023
Reading time approx 3 min

Hei Immo, kiitos, että löysit aikaa vastata muutamaan kysymykseen.

Ensinnäkin, miten ja milloin tutustuit ChatGPT:hen?

Olen seurannut OpenAI:n kehitystä ja kun ChatGPT julkistettiin 30.11.2022 kokeilin palvelua ja innostuin välittömästi. Olen mm. Tieturilla ollut puhumassa tekoälyyn liittyvästä kehityksestä vuosia ja ChatGPT:n kohdalla syntyi tunne, että nyt ollaan suuren muutoksen äärellä. Julkistuksensa jälkeen ChatGPT on kehittynyt vauhdilla, saanut paljon julkisuutta ja uusia ominaisuuksia. Viimeisimpinä julkistuksina ovat olleet maksullisen Plus-versio ja Bing-hakukoneen uudistaminen. ChatGPT ja vastaavat kielimalleihin nojaavat palvelut tulevat avaamaan uusia mahdollisuuksia työn tuottavuuden kasvattamiselle ja pidemmällä aikavälillä ovat suuren muutoksen airut.

Mikä käyttöalue on mielestäsi jännittävin ja millä alalla ChatGPT tulee mielestäsi mullistamaan eniten?

Tällä hetkellä ChatGPT loistaa jo muun muassa sisällön luomisessa ja ohjelmistokehitysprojektien niin sanottuna tukiälynä. Lisäksi opetus- ja koulutuspuolella avautuvat uudet mahdollisuudet monimutkaistenkin asioiden esittämiseen tavalla, joka helpottaa ja nopeuttaa niiden sisäistämistä. Yritysten arjen prosesseissa oikeastaan kaikki tehtävät, joissa viestitään, käsitellään dataa tai informaatiota, opitaan, tehdään päätöksiä, myydään, pyritään vaikuttamaan toisiin, suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia prosesseja sekä kaikki tavalla tai toisella datan-, informaation- ja tiedonkäsittelyä sivuavat toiminnot tulevat kokemaan murroksen. Muutoksen suuruus rinnastunee internetin saapumiseen, mutta erona menneeseen on muutosvauhti eli nyt ei puhuta vuosikymmenistä vaan vuosista.

Onko aloja, joilla ChatGPT:stä puhutaan paljon, mutta joilla se ei mielestäsi toimi/vaikuta paljon?

On vaikea nimetä toimialaa, jolla ChatGPT:llä ei olisi vaikutusta. Pienin vaikutus sillä on käsillä tehtävään suorittavaan työhön ja suurin puolestaan käsitteiden kanssa työstenteleviin tietotyöläisiin. Kuten usein uusien teknologioiden kohdalla käy, voi ChatGPT:hen liittyenkin esiintyä yli-innostusta ja epärealistisia odotuksia. ChatGPT eikä mikään muukaan kielimalli tule yhdessä yössä muuttamaan mitään toimialaa tai täysin hävittämään minkään yrityksen toimintaedellytyksiä. Mutta kun öiden määrää lisätään sanotaanko sadun tavoin tuhanteen, niin saattaa hyvinkin käydä ja tähän varautuminen sekä sopeutuminen on hyvä aloittaa nyt.

Uskotko, että ChatGPT:n myötä jokin ala vesittyy tai menettää merkityksensä?

On vaikea ennustaa läpimurtojen askelmerkkejä ja arvioida inertian suuruutta, joka muutospainetta vastustaa. Oma arvioni on, että suurin välitön vaikutus tullaan näkemään tietotyötä tekevien asiantuntijoiden työssä, viestintään liittyvissä tehtävissä, luovissa ammateissa, jotka kuitenkin nojaavat vahvasti rutiiniluonteiseen tekemiseen, sovelluskehityksessä sekä keskijohdossa ja sitä sivuten erilaisissa tiimin- ja projektinjohdon tehtävissä. Pitkällä aikavälillä vaikutuksen suuruus ja nopeus riippuvat teknologisen kehityksen vauhdista. Monet löi ällikällä ChatGPT:n kyvykkyys jo nyt, mutta julkisuudessa on ollut paljon esimerkkejä erilaisista lastentaudeista ja vakavistakin häiriöistä, jotka hidastavat esimerkiksi asiakaspalvelun kaltaisten tukitoimintojen täyttä automatisointia. Uskoisin kuitenkin markkinavoimien siirtävän painopistettä yhä vauhdikkaampaan tekoälykilpavarusteluun suurten teknologiajättien toimesta ja tämän puolestaan heijastuvan ChatGPT:n kaltaisten työkalupakkien tarjonnan laajuuden ja syvyyden kiihtyvään kasvuun.

Kertoisitko meille hieman taustastasi?

Olen toiminut puhujana ja kouluttajana vuodesta 2003 lähtien pääasiassa digitalisaatioon ja sitä käytännössä sivuaviin teknologioihin keskittyen sekä työskennellyt ICT-projektien parissa eri rooleissa keskittyen pilvipalveluihin, edistyneeseen analytiikkaan sekä tekoälyyn Suomessa ja lyhyitä ajanjaksoja myös Ranskassa ja Belgiassa. Pidän kirjoittamisesta ja olen ollut onnekas saadessani myös mahdollisuuden esittää ajatuksiani ja mielipiteitäni neljän mainittuja aiheita sivuavien tietokirjojen muodossa. Yrittäjänä olen päässyt soveltamaan teorioita käytäntöön ja koen suureksi etuoikeudeksi tehdä työtä, jonka koen paitsi mielekkäänä, niin jossa pääsen soveltamaan ja kokeilemaan ajatuksia ja ideoita käytännössä.

Kiitos ajastasi Immo!

Opi hyödyntämään tekoälyä

Tags

ChatGPT Tekoäly AI