Artificial intelligence (AI) trainings

Explore our comprehensive AI training courses designed to deepen your AI skills and help you master AI.

ISTQB AI Testing

Artificial Intelligence and Machine Learning in particular are used more and more in everyday applications and systems. The ISTQB® AI Testing (CT-AI) certification extends understanding ...
Helsinki Remote
Classroom
4 days 20.-23.5.
11.-14.11.
2450 €OR
4.5 training card days
GO!Guaranteed!

Tekoälyn tehokas hyödyntäminen HR:ssäNew!

Tekoäly muokkaa työelämää ja varsinkin tietotyötä hurjaa vauhtia. Muutos vaikuttaa monin tavoin HR-työhön. Mitä mahdollisuuksia ja haasteita tekoäly tuo HR-ammattilaisen työhön?
  Remote
0.5 days 23.5.
495 €OR
0.5 training card days
GO!Guaranteed!

Tekoälytyökalut IT-projektissa apuna

ChatGPT on puhaltanut tekoälypurjeisiin ja luova tekoäly on valmis vauhdittamaan IT-projekteja. Käyttämällä uusimpia työvälineitä kuten ChatGPT ja GPT-4 sekä koodaajan apuvälineitä Github Copilot ja AWS ...
Helsinki Remote
Classroom
3 hours 28.5.
10.9.
10.10.
14.11.
495 €OR
0.5 training card days
GO!Guaranteed!

Tietoturva tekoälyn käyttöönotossa

Tehosta yrityksesi toimintaprosesseja ja vältä tietoturvariskit. Tekoälyn integroiminen yrityksen arkeen ei ole välttämättä ongelmatonta. Matkalla voi tulla haasteita, kuten teknisen osaamisen puuttuminen, vääränlaiset käyttöprosessit sekä ...
Helsinki Classroom
Remote
3 hours 30.5.
19.9.
29.10.
27.11.
495 €

Luova tekoäly ja ChatGPT käyttöön tänään

Kasvata arjen työtehoa moninkertaiseksi ja samalla automatisoi osa tehtävistä tekoälyllä. Yhdistelemällä ChatGPT:n tyyppistä kielimalliin nojaavaa tekoälyä kuvia ja videota tuottaviin sekä puhetta ymmärtäviin ja sitä ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 4.6.
5.9.
16.10.
25.11.
890 €OR
1 training card day

Microsoft 365 Copilot peruskäyttäjälle

Microsoft 365 Copilot tarjoaa sovelluksen sisäistä opastusta ja apua, joten käyttäjien on helppo saada tarvitsemansa apu silloin, kun he sitä tarvitsevat. Copilotilla automatisoit yleisiä tehtäviä ...
Helsinki Classroom
Remote
3 hours 4.6.
15.8.-15.9.
12.9.
15.10.
14.11.
17.12.
Show all
495 €OR
0.5 training card days

Miten luot yrityksellesi oman tekoälymallin tietoturvallisesti?

Tekoäly on muuttamassa yritysten toimintaa nopealla tahdilla. Tekoälyä voidaan hyödyntää esimerkiksi asiakaspalvelun parantamisesssa, markkinointimateriaalien tuottamisessa, tuotannon lisätehostamisessa sekä strategisessa päätöksenteossa. Yritysten sisäinen datavarasto on erinomainen ...
Helsinki Classroom
Remote
3 hours 5.6.
4.9.
17.10.
14.11.
495 €OR
0.5 training card days

Azure OpenAI

Ota nyt viimeisin tekoäly haltuun ja opi hyödyntämään sitä yrityksesi toiminnassa Azure OpenAI Servicen avulla. Azure OpenAI Service on pilvipalvelu, joka tarjoaa pääsyn OpenAI:n tekoälyominaisuuksiin Microsoft ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 6.-7.6.
16.-17.9.
31.10.-1.11.
1590 €OR
2 training card days

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto AI Master 2024 – 2025, kesäkuu

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto/ AI Master ohjaa organisaatiot uuteen aikakauteen kouluttamalla rohkeita ja innovatiivisia AI -kehitysammattilaisia organisaatioon.
  Classroom
19.6.2024-21.8.

Ryhmätyö Microsoft 365 -ympäristössä ja Microsoft 365 CopilotNew!

Koulutuspäivän aikana opit parhaat käytännöt siihen, miten organisaation tiimityö ja sisäinen kommunikaatio kannattaa rakentaa Microsoft 365 -ympäristön tarjoamilla työkaluilla sekä millaisia mahdollisuuksia Microsoft 365 Copilot ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 19.8.
3.10.
26.11.
890 €OR
1 training card day

AI-050: Develop Generative AI Solutions with Azure OpenAI ServiceNew!

Azure OpenAI Service provides access to OpenAI's powerful large language models such as GPT; the model behind the popular ChatGPT service. These models enable various ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 26.8.
11.10.
13.12.
800 €OR
1.7 training card days

Tekoäly kuvien luonnin avustajana

Haluatko oppia luomaan fotorealistisia kuvia mistä tahansa aiheesta, täydellisellä valaistuksella, värimäärittelyllä sekä sommittelulla? Oletko koskaan miettinyt, kuinka voit käyttää tekoälyä tuottamaan kuvia, jotka herättävät huomion ...
Helsinki Classroom
Remote
3 hours 3.9.
2.10.
5.11.
495 €OR
0.5 training card days

Tekoälytyökalujen käyttöönotto ja automatisointi

Tekoäly mullistaa työarkeamme kiihtyvällä vauhdilla, ja sen tehokas hyödyntäminen on jo nyt avainasemassa yrityksesi kilpailukyvyn varmistamisessa. Tämä kurssi antaa sinulle laajan, käytännönläheisen tietopaketin sekä käytännön ...
Helsinki Classroom
Remote
3 hours 10.9.
23.10.
21.11.
495 €

Tekoäly liiketoiminnan avustajana

Vie liiketoiminnan kehittämisosaamisesi entistä korkeammalle tasolle, käyttämällä tekoälyä tehokkaana kumppanina! Koulutus sopii yrityksen johtajille, esihenkilöille sekä asiantuntijoille, ketkä haluavat oppia hyödyntämään tekoälyä yrityksen strategisessa päätöksenteossa, ...
Helsinki Classroom
Remote
3 hours 11.9.
7.10.
6.11.
495 €OR
0.5 training card days

Tekoäly johtamisen tukena

Tässä tekoälykoulutuksessa pääset konkreettisten esimerkkien kautta tutustumaan miten tekoäly voi auttaa johtamisen eri osa-alueilla. Vuoropuhelu tekoälyn kanssa on tehokas tapa analysoida eri vaihtoehtoja.
Helsinki Classroom
0.5 days 11.9.
490 €OR
0.5 training card days

AWS Discovery Day - Introduction to Prompt EngineeringNew!

AWS Discovery Day - Introduction to Prompt Engineering session is an excellent opportunity to learn how to craft and refine prompts for various machine learning ...
  Remote
1.5 hours 13.9.
Free

AWS Discovery Day - Generative AI Essentials for Business and Technical Decision MakersNew!

85% of leading companies are already integrating Generative AI into their core business strategies to stay ahead of the competition. Generative AI represents the next leap ...
  Remote
1.5 hours 13.9.
Free

AI-900: Microsoft Azure AI Fundamentals

This course introduces fundamentals concepts related to artificial intelligence (AI), and the services in Microsoft Azure that can be used to create AI solutions. The ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 16.9.
4.11.
800 €OR
1 training card day

Tekoäly tietotyön avustajana

Kolmen tunnin intensiivikoulutuksen aikana pääset tutustumaan tämän hetken parhaimpiin tekstipohjaisiin AI-työkaluihin. Opit koulutuksen aikana myös tehokkaimmat käyttötavat, joiden avulla saat hyödynnettyä eri työprosesseihin erikoistuneiden AI-työkalujen ...
Helsinki Classroom
Remote
3 hours 17.9.
16.10.
12.11.
495 €OR
0.5 training card days

Tekoäly ja vastuullinen johtaminen

Tässä tekoälykoulutuksessa pääset konkreettisten esimerkkien kautta tutustumaan miten tekoäly voi auttaa johtamisen eri osa-alueilla. Vuoropuhelu tekoälyn kanssa on tehokas tapa analysoida eri vaihtoehtoja. Tervetuloa mukaan ...
Helsinki Classroom
1 day 20.9.
890 €OR
1 training card day

Artificial intelligence (AI)

Harness the power of artificial intelligence  

AI has changed the way businesses operate and its importance continues to grow. It offers new opportunities to improve productivity, enhance decision-making and develop new services and products.  

We can help you prepare for a future where AI is part of everyday life. Whether you want to deepen your knowledge of AI or are just starting to explore the world of AI, we have courses to help you achieve your goals. Take a look at what we have to offer and choose the training that’s right for you.

Learn about our AI trainings