FrontpageProject workTietojärjestelmän tehokas käyttöönotto

Tietojärjestelmän tehokas käyttöönotto

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_empty

Koulutuksessa käydään läpi järjestelmän ylläpitoon liittyviä tehtäviä ja käytäntöjä. Koulutuksen käynyt tuntee käyttöönoton roolin tietojärjestelmäprojektissa ja käyttöönoton keskeiset osa-alueet. Osallistuja osaa tehdä käyttöönottosuunnitelman.

Tietojärjestelmän elinkaaressa käyttöönotto on yleensä lyhyt, mutta kuitenkin erittäin merkittävä vaihe. Järjestelmän käyttöönotossa on aina haasteita, mutta täysin epäonnistunut käyttöönotto voi viedä uskottavuutta sinänsä hyvin toimivalta järjestelmältä. Hallittu käyttöönotto varmistaa, että ohjelmisto, ympäristö ja käyttäjät ovat valmiina uutta sovellusta varten.


Location

Helsinki


Training formats

Classroom
Remote


Duration

1 päivä


Price

890 €

Kohderyhmä

Tietojärjestelmän tehokas käyttöönotto -kurssi soveltuu projektipäälliköille, järjestelmäkehittäjille, avainhenkilöille ja -käyttäjille, jotka ovat osallisena tietojärjestelmien kehitykseen ja käyttöönottoon liittyvissä projekteissa. Kurssi soveltuu sekä räätälöidyn järjestelmän että valmisohjelmiston käyttöönottoon.

Tietojärjestelmän tehokas käyttöönotto -kurssin sisältö

Käyttöönoton rooli tietojärjestelmän elinkaaressa

 • Keskeiset piirteet
 • Käyttöönoton tavoitteet
 • Käyttöönottoprosessi loppukäyttäjän ja ohjelmistotoimittajan näkökulmasta
 • Käyttöönoton vaiheistaminen

Käyttöönotto projektina

 • Keskeiset menestystekijät
 • Roolit ja resurssointi

Käyttönottosuunnitelma

 • Yleissuunnitelma ja tehtäväjako
 • Käyttöönoton ohjaus ja dokumentointi

Testaus käyttöönotossa

 • Hyväksymistestaus
 • Käyttöönottotestaus

Koulutus ja tiedotus

 • Koulutuksen ja tiedotuksen suunnittelukäytännöt
 • Käyttäjien suhtautuminen muutokseen

Siirtymävaiheen suunnittelu

 • Erilaisten käyttöönottomallien riskit
 • Pilotin rooli
 • Käyttöönoton päättäminen ja siirto linjaorganisaatiolle
 • Palautteet

Case-esimerkkejä käyttöönottoprojekteista

Katsaus järjestelmän ylläpitoon

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.

You might be interested in these courses: