Azure OpenAI Service – generatiivinen tekoäly Azure-ympäristössä

Published 9.10.2023 | Updated 31.10.2023
Reading time approx 4 min

Ohjelmistokehitys on jatkuvassa muutoksessa, ja pilvipalvelut sekä tekoäly ovat merkittävästi mullistaneet kenttää. Azure OpenAI Service tuo OpenAI:n tekoälyominaisuudet suoraan kehittäjien ulottuville Microsoft Azuren kautta. Mutta mitä se konkreettisesti tarkoittaa ohjelmistokehittäjille?

Azure OpenAI mahdollistaa ohjelmistokehittäjille pääsyn sovellusliittymän kautta OpenAI:n kielimalleihin, joista uusin on GPT-4. Tämä mahdollistaa sovellusten kehittämisen, jotka voivat lähettää tietoja ja hyödyntää Open AI:n kielimalleja ja saada tulokset takaisin sovellukseen. Näin voit tuoda tehokkaasti luovan tekoälyn tehon omiin sisäisiin liiketoimintaratkaisuihisi.

Mitä etuja Azure OpenAI Service tarjoaa ohjelmistokehitykselle?

Generatiivinen tekoäly avaa uusia näkökulmia liiketoiminnan suunnitteluun ja tuo mukanaan ennennäkemättömän määrän luovuutta ja uudistuksia. Azure OpenAI Servicen kielimallit kykenevät automatisoimaan sisällöntuotannon, nostamaan sisällön laatua, lisäämään sisällön monimuotoisuutta ja tekemään personoinnin mahdolliseksi.

”Azure OpenAI Service on kokonaisvaltainen palvelu generatiivisen tekoälyn äärimmäisen helppoon hyödyntämiseen. Kehittäjä voi muutamalla klikkauksella ottaa haluamansa kielimallin tuotantokäyttöön, eikä hänen tarvitse keskittyä teknisiin yksityiskohtiin kuten rajapintojen luontiin tai riittävän laskentakapasiteetin varaamiseen mallin nopean toiminnan varmistamiseksi”, korostaa Ready Solutions Oyn Senior Consultant ja Tieturin kouluttaja Antti Luoto.

Azure OpenAI Service ei ole irrallaan muusta ympäristöstä vaan se integroituu saumattomasti muihin Azure-palveluihin, mikä avaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi datan keräämisessä, analysoinnissa ja visualisoinnissa.

”Koska Azure OpenAI Service toimii Azure-sateenvarjon alla, on muiden sovelluksen Azure-komponenttien (tietokannat, integraatio- ja prosessointityökalut kuten Databricks jne.) integrointi todella suoraviivaista ja helppoa, säästäen lisää kehittäjän aikaa”, Antti muistuttaa.

Azure OpenAI Service tarjoaa useita hyödyllisiä ominaisuuksia:

  • REST-sovellusliittymät palveluun pääsyä varten sekä Python-pohjainen Software Development Kit (SDK) kehittäjien tukemiseksi.
  • Mahdollisuus hyödyntää OpenAI:n GPT-3- ja GPT-4 -kielimalleja
  • Azure OpenAI Service Studio, verkkopohjainen käyttöliittymä, joka auttaa käyttämään Azure OpenAI -palvelua mallien tutkimiseen ja niiden hienosäätöön.
  • Mahdollisuus hyödyntää Microsoftin vastuullista tekoälyä, joka auttaa suojautumaan palvelun väärinkäytöltä sekä tukee eettistä käyttöä ja hallintoa.
  • Varmistaminen, että palveluun syötetyt tiedot pysyvät Microsoft-tenantin sisällä, mikä on kriittinen tekijä, joka vähentää ChatGPT:n käyttöön tällä hetkellä liittyviä riskejä.
  • Mahdollisuus myös hyödyntää DALL-E:tä, tekoälyllä toimivaa kuvageneraattoria, joka perustuu käyttäjän luonnollisen kielen tekstinsyöttöön.

Millaisiin sovelluksiin Azure OpenAI Serviceä voidaan hyödyntää?

Azure OpenAI Servicen kielimallien ensimmäiset luontaiset sovelluskohteet ovat erityisesti ei-rakenteisen tekstimuotoisen tiedon analysointi, ja chat-muotoinen kysely kohdistuen valittuun tietosisältöön. Sovellettaviksi käyttökohteiksi Antti nostaa esimerkiksi asiakaspalautteet, huoltoraportit, vikailmoitukset, kehitysehdotukset tai vaikka turvallisuushavainnot, jotka ovat ei-rakenteista, perinteisten menetelmien ulottumattomissa olevaa tietoa.

”Kielimallia, kuten GPT3.5:sta, hyödyntäen nämä tekstinpätkät voidaan automaattisesti esim. kääntää halutulle kielelle, kategorisoida ja priorisoida, jonka pohjalta voidaan tehdä kattavaa analyysiä ja kehitystoimenpiteitä. Tämän lisäksi kielimallia voidaan pyytää kirjoittamaan esimerkiksi välitön vastaus saatuun asiakaspalautteeseen asiakaskokemuksen parantamiseksi”, Antti kertoo.

”Chat-muotoinen kysely on relevanttia esimerkiksi silloin, kun halutaan helpotta tiedon etsimistä laajan yrityksen sisäisen tietosisällön joukosta. Mitä jos työntekijä voisikin kysellä ohjeistusta tiettyyn tehtävään chatistä sen sijaan, että kuluttaisi aikaa oikean työohjeen tai muun dokumentin etsintään?”

Syvenny Azure OpenAI Serviceen

Vaatiiko Azure Open AI Servicen hyödyntäminen ymmärrystä datatieteistä tai koneoppimisesta? Antti korostaa, että palvelun käyttöönoton ja hyödyntämisen helppous on yksi palvelun monista vahvuuksista:

”Azure OpenAI Servicen suuri vahvuus on korkea abstraktiotaso, eli kehittäjän ei tarvitse tietää mitään esimerkiksi Generative Pre-trained Transformer -kielimallin arkkitehtuurista, mitä ovat neuroverkon painot tai mitä eroa on Supervised ja Unsupervised Learning -aktiviteeteillä.”

Palvelun käyttäjän olisi Antin mukaan keskeistä opetella perusasiat liittyen Prompt Engineeringiin ja mallien parin keskeisen säätöparametrien vaikutuksiin. Näiden taitojen avulla taklataan tyypilliset kielimallien kehitykseen liittyvät haasteet kuten vastausten hallusinointi ja tietynmuotoisen vastauksen rakenteen toistettavuus.

Tieturilla löytyy kaksipäiväinen Azure OpenAI -koulutus, jossa syvennytään Azure OpenAI Servicen mahdollisuuksiin. Ensimmäisenä päivänä perehdytään palvelun perustoimintoihin, ja osallistujat saavat käytännön kokemusta oman kielimallin luomisesta Azure OpenAI Studion kautta. Toisena päivänä keskitytään vastuulliseen tekoälyyn, sisällön suodatukseen ja kielimallien optimointiin.

Meiltä löydät myös Microsoftin viralliset AI-050– ja AI-102-kurssit Azure OpenAI Servicen hyödyntämiseen.

Azure OpenAI Service avaa uusia ovia ohjelmistokehittäjille. Se ei ainoastaan tarjoa pääsyä edistyneisiin tekoälyominaisuuksiin, vaan myös mahdollistaa niiden integroinnin muihin Azure-palveluihin. Tieturin koulutuksella voit varmistaa, että hyödynnät näitä mahdollisuuksia tehokkaasti ja vastuullisesti.

Tervetuloa tekoälyn vallankumoukseen!

Tutustu case-esimerkkiin:
Miten startup-yhtiö hyödyntää Azure data-alustaa ja tekoälyä – Ready Solutions

Koulutusta aiheeseen

Tags

Tekoäly Azure OpenAI Service Generatiivinen tekoäly