Monipilviympäristö liiketoiminnan tarpeita tukemassa

Published 3.12.2021
Reading time approx 1 min

Viime vuosina monipilviympäristöt ovat yleistyneet. Yhä useampi organisaatio käyttää siis vähintään kahta julkista pilvipalvelua, joista tunnetuimmat ovat Microsoft Azure, Amazon Web Services ja Google Cloud Platform.

Equinixin tekemän 2021 Global Tech Trends -kyselyn mukaan 51 % suomalaisesta infrastruktuurista on pilvessä ja 32 % organisaatioista käyttää monipilviympäristöä.

Yksi syistä valita monipilviympäristö on, ettei organisaatio ole yhden toimittajan varassa. Lisäksi monipilviympäristö mahdollistaa parhaiden puolien hyödyntämisen eri pilvialustoista sekä juuri oman liiketoiminnan tarpeisiin sopivan ympäristön valitsemisen. Se myös skaalautuu hyvin muuttuviin tarpeisiin sekä tarjoaa paremman resilienssin mahdollisissa vikatilanteissa.

Toimiakseen organisaation tarpeita vastaavasti monipilviympäristö vaatii hyvän pilvipalvelustrategian sekä pilvipalveluiden hallintamallin. Pilvipalvelustrategialla varmistetaan, että siirtyminen pilveen ja sen käyttö ovat linjassa liiketoiminnan tavoitteiden kanssa. Pilvipalveluiden hallintamalli puolestaan auttaa huolehtimaan, että pilvipalvelujen osalta tehdään oikeita asioita ja oikealla tavalla. Hallintamallista hyvän esimerkin tarjoaa mm. Open Groupin Cloud Computing Governance Framework. Pilvipalveluita tarjoavat kumppanit ovat hyvä apu sekä strategiaa että hallintamallia laadittaessa.

Kysynnän kasvaessa myös pilvipalveluita tarjoavien kumppanien määrä on kasvanut, ja moni kumppani tarjoaakin nykyisin osaamistaan useamman eri pilvipalvelun saralla. Parhaimmillaan sopiva kumppani tuo projektiin vahvan teknisen osaamisen, joka tukee asiakkaan liiketoimintatarpeita.

Vaikka monipilvi toteutetaankin useimmiten luotettavan kumppanin kanssa, on talon sisällä hyvä olla ainakin perustason ymmärrys pilvipalveluista. Tieturin valikoimasta löydät hyvän valikoiman sekä Microsoft Azure– että Amazon Web Services -koulutuksia ja lisäksi myös yleisempiä pilvipalvelu-koulutuksia, esimerkiksi Pilviarkkitehtuurin suunnittelu.

Tags

Azure AWS Monipilviympäristö