Testausalan osaaminen näkyväksi ISTQB-sertifioinnilla

Published 16.5.2022
Reading time approx 2 min

Testausalan sertifiointien johtava tarjoaja on kansainvälinen testauksen sertifiointijärjestö International Software Testing Qualifications Board (ISTQB). Kun sitä perustettiin vuonna 1998, mukana oli myös suomalaisia testausalan ammattilaisia. ISTQB:n Suomen paikallisjärjestö Finnish Software Testing Board, FiSTB onkin ollut mukana ISTQB:n toiminnassa alusta alkaen.

ISTQB:n organisaatio perustuu emojärjestöön kuuluviin paikallisiin jäsenjärjestöihin, mikä mahdollistaa mm. testien koordinoinnin ja lokalisoinnin. Suomessa FiSTB vastaa ISTQB sertifointitesteistä.

Testausalan tunnettuutta parantamassa

”FiSTB:n tärkein tehtävä on testausalan esille tuominen. Yhdistyksenä pyrimme nostamaan esille testauksen tärkeyttä ja hyötyä monilla tavoin”, kertoo FiSTB:n puheenjohtaja Kimmo Hakala. ”Tavoitteena on nostaa testausta esiin uravaihtoehtona myös nuorille. Tuemme testauksen opetusta ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa oppilaitoskiertueilla, joko paikan päällä tai etänä.”

Yhdistys tukee testausalan opetusta myös palkitsemalla vuosittain parhaan ohjelmistotestaukseen liittyvän opinnäytetyön. Viime vuonna palkinto annettiin FiSTB:n vuosittaisessa testaustapahtumassa, Testing Assemblyssa syyskuussa 2022.

”Yhdistyksen työstä Testing Assembly näkyy varmasti eniten”, miettii Kimmo. ”Kokeet ja sertifioinnit ovat toki jatkuvaa tekemistä, mutta Testing Assembly on isoimmassa roolissa testausalan tapahtumana.”

Testing Assembly kerää vuosittain satoja testausalan ammattilaisia yhteen. Se tarjoaa inspiroivia puheenvuoroja testauksen viimeisimmistä tuulista sekä tulevaisuuden näkymistä.

Testausala ja osaamisvaatimukset kehittyvät jatkuvasti

”Nykyisin on selvää, että testaus vaatii kunnollista osaamista. Testauksen tärkeys ja arvostus on korostunut; joskus aikanaan saatettiin vielä ajatella, että testausta voi tehdä noin vaan”, mietiskelee Kimmo. ”Entistä enemmän myös ymmärretään, että testausta tehdään tiiminä ja että tarvitaan erityyppisiä testausrooleja. Tekniikan kehittyessä automatisoinnin, suorituskyvyn, käytettävyyden ja tietoturvan testaamisen tärkeys korostuu. Testausala onkin muuttunut todella paljon viimeisen 10 – 15 vuoden aikana.”

Testausalan kehitys näkyy myös ISTQB:n virallisissa sertifioinneissa. Tarjolla on laaja valikoima erilaisia, erikoisosaamista vaativia sertifiointitestejä. Sertifioinnin voi suorittaa esimerkiksi ketterästä testauksesta, käytettävyystestauksesta, tietoturvatestauksesta sekä testausautomaatiosta.

Osaaminen näkyväksi sertifikaatilla

”Perustason sertifikaatti on edelleen nimensä mukaisesti perusta kaikelle. Siihen panostetaan myös jatkossa ja sitä päivitetään säännöllisesti”, kertoo Kimmo. ”Perustasosta ja osasta jatkotasoja on tarjolla myös suomenkielinen sertifikaattisisältö ja -testi. Syventävien sisältöjen ja kokeiden osalta suomentaminen ei enää ole järkevää ja ne löytyvätkin valikoimistamme englanniksi. Suomentamista voidaan sitten harkita tapauskohtaisesti myös syventäviin oppimateriaaleihin ja niiden kokeisiin.”

Sertifiointikokeita voi nykyisin suorittaa myös etätestinä, mikä tarjoaa lisää joustavuutta testin tekemiseen. Koulutukset tarjoavat hyvän pohjan sertifioinnin suorittamiselle.

”Sertifiointikoulutuksesta on vahvasti hyötyä arjen tekemisessä, koska se vahvistaa yhteistä terminologiaa ja menetelmiä. Tärkeä asia koulutuksissa on myös sosiaalinen oppiminen. Koulutuksessa pääsee kurssisisällön tarjoaman oppimisen lisäksi vaihtamaan kokemuksia muiden testausalan ammattilaisten kanssa. Lisäksi sertifioinneista on käytännön hyötyä myös tarjouskilpailuissa. ISTQB-sertifikaatteja suorittaneiden testausalan ammattilaisten osaaminen on selkeästi todennettavissa”, Kimmo toteaa.

Koulutusta testaukseen

Tags

ISTQB Testaus International Software Testing Qualifications Board