Tietoturvahyökkäysten minimoiminen AWS-ympäristöissä

Published 16.10.2023
Reading time approx 3 min

Tietoturvasta huolehtiminen on jatkuva prosessi. Tietoturvakäytäntöjä on arvioitava ja päivitettävä säännöllisesti uusien uhkien ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Lisäksi koulutus ja tietoisuuden lisääminen organisaation sisällä on myös tärkeä osa tietoturvastrategiaa. Tämän lisäksi on suositeltavaa käyttää AWS:n omia tietoturvatyökaluja ja -palveluita, kuten AWS Config, AWS CloudTrail ja Amazon Inspector, sekä mahdollisesti myös ulkopuolisia ns. kolmannen osapuolen tietoturvatuotteita ja -ratkaisuja.

AWS on yleisesti käytössä monilla eri toimialoilla, mukaan lukien terveydenhuolto- ja rahoitussektorit, joilla on korkeat tietoturvavaatimukset.

Terveydenhuollossa AWS voi tarjota infrastruktuuria ja palveluita, jotka auttavat organisaatioita käsittelemään ja säilyttämään potilastietoja. AWS on HIPAA-yhteensopiva (Health Insurance Portability and Accountability Act) Yhdysvalloissa, mikä tarkoittaa, että se voi käsitellä arkaluontoisia potilastietoja tiukkojen turvallisuusstandardien mukaisesti. AWS tarjoaa myös erityisiä palveluita terveydenhuoltoalalle, kuten AWS for Health, joka sisältää ratkaisuja terveydenhuollon analytiikkaan, genomiikkaan, ja telelääketieteeseen.

Rahoitussektorilla, AWS voi auttaa rahoituslaitoksia hallitsemaan laajoja tietomääriä, suorittamaan monimutkaisia laskelmia ja analysoimaan tietoja reaaliajassa. AWS on PCI DSS -yhteensopiva (Payment Card Industry Data Security Standard), mikä tarkoittaa, että se voi käsitellä luottokorttitietoja tiukkojen turvallisuusstandardien mukaisesti. AWS tarjoaa myös erityisiä palveluita rahoitussektorille, kuten AWS Financial Services Cloud, joka sisältää ratkaisuja riskienhallintaan, tietoturvaan, ja sääntelyn noudattamiseen.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että vaikka AWS tarjoaa monia työkaluja ja palveluita tietoturvan ja yksityisyyden suojaamiseksi, AWS-ympäristön tietoturva on jaettu vastuu. Tämä tarkoittaa, että asiakkaiden on myös toteutettava asianmukaisia tietoturvatoimia ja noudatettava alan parhaita käytäntöjä. Lisäksi eri mailla ja alueilla saattaa olla omia säädöksiä ja lakeja, jotka vaikuttavat siihen, miten tietoja tulee käsitellä ja suojata pilvipalveluissa, ja näihin tulee myös kiinnittää huomiota kun käytetään AWS:ää esimerkiksi terveydenhuollossa tai rahoitussektorilla.

Tietoturvariskit, joihin on nyt varauduttava

Tässä on viisi tärkeää tietoturvariskiä, joihin AWS-ympäristöissä tulisi tällä hetkellä varautua:

 1. Väärin konfiguroidut tietoturva-asetukset: Monet tietoturvaloukkaukset johtuvat virheellisesti konfiguroiduista tietoturva-asetuksista. On tärkeää varmistaa, että kaikki AWS-palvelut, kuten S3-bucketit ja erilaiset tietokannat, on määritetty oikein ja että vain valtuutetuilla käyttäjillä on pääsy tietoihin.
 2. Tunnistautumis- ja valtuutusongelmat: Huonosti hallittu IAM (Identity and Access Management) voi johtaa tunnistautumis- ja valtuutusongelmiin. On tärkeää käyttää vahvoja tunnistautumismenetelmiä ja hallita pääsyä resursseihin oikein minimoidakseen riskejä.
 3. DDoS-hyökkäykset: AWS-ympäristöt voivat olla alttiita DDoS-hyökkäyksille, jotka voivat aiheuttaa palvelukatkoksia ja vaikuttaa liiketoimintaan. AWS tarjoaa työkaluja, kuten AWS Shield, joka auttaa suojautumaan DDoS-hyökkäyksiltä, mutta on tärkeää myös suunnitella ja toteuttaa omia suojautumisstrategioita.
 4. Ohjelmistohaavoittuvuudet ja koodin injektiohyökkäykset: Ohjelmistohaavoittuvuudet, kuten XSS ja SQL-injektiot, voivat antaa hyökkääjille mahdollisuuden käyttää tai muokata palvelimia ja tietoja. On tärkeää päivittää ohjelmistot säännöllisesti ja käyttää turvallisia koodikäytäntöjä.
 5. Tietovuodot ja datan menetys: Tietojen suojaaminen on kriittistä, ja tietovuodot tai datan menetys voi olla tuhoisaa. On tärkeää käyttää salauksen, varmuuskopioinnin ja muiden tietoturvastrategioiden parhaita käytäntöjä suojellakseen arkaluontoisia tietoja AWS-ympäristössä.

Miten minimoida tietoturvahyökkäykset?

Tässä kolme erityisen tärkeää asiaa, jotka on hyvä pitää mielessä tietoturvahyökkäysten minimoimiseksi AWS-ympäristöissä:

 1. Oikea pääsynhallinta ja vähimmäisoikeusperiaate
  Käytä AWS Identity and Access Management (IAM) -palvelua varmistaaksesi, että vain valtuutetut henkilöt pääsevät käsiksi tietoihin ja resursseihin. Myös, sovella vähimmäisoikeusperiaatetta, jossa käyttäjille annetaan vain ne oikeudet, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä heidän tehtäviensä suorittamiseksi. Tämä minimoi riskin, että hyökkääjät pääsevät käsiksi arkaluonteisiin tietoihin tai järjestelmiin.
 2. Seuranta ja hälytykset
  Käytä AWS:n tarjoamia seurantatyökaluja, kuten AWS CloudTrail ja Amazon CloudWatch, seurataksesi käyttäjien toimintaa ja järjestelmän tilaa reaaliajassa. Aseta hälytykset epänormaalille tai epäilyttävälle toiminnalle, jotta voit reagoida nopeasti mahdollisiin tietoturvatapahtumiin.
 3. Tietoturva-asetusten ja -käytäntöjen automatisointi
  AWS Configin ja muiden automaatiotyökalujen avulla voit automatisoida tietoturva-asetusten hallinnan ja noudattaa parhaita käytäntöjä. Esimerkiksi, voit automaattisesti poistaa käytöstä IAM-käyttäjätunnukset, jotka eivät ole käyttäneet niitä pitkään aikaan, tai varmistaa, että kaikki tallennetut tiedot ovat salattuja.

Sinua saattaisi kiinnostaa

About author:

Hannu Kauremaa

Hannulla on yli 30 vuoden kokemus yritysten, valtiohallinnon organisaatioiden ja oppilaitosten konsultoinnista ja kouluttamisesta IT-teknologian tuotteiden osalta. Hänen osaamisensa kattaa Microsoft-, AWS- ja Google -teknologiat. Infraratkaisuiden, liiketoiminnan tuottavuuden ja prosessien automatisoinnin lisäksi hänellä on vuosien kokemus identiteetin- ja pääsynhallinnan ratkaisuista sekä tietokannoista. Hannun vahvuuksia on kyky toteuttaa olemassa olevien ratkaisuiden avulla asiakkaiden liiketoimintaa hyödyntäviä kokonaisuuksia.

Tags

AWS Tietoturva Pilvipalvelut