Tutustu uuteen ISTQB® Foundation -versioon

Published 3.10.2023
Reading time approx 3 min

ISTQB® on äskettäin julkaissut uuden 4.0-version Certified Tester Foundation Level (CTFL) -koulutuksestaan. Ensimmäisen kerran vuonna 1998 julkaistu koulutus on käynyt läpi muutaman päivityksen jo aiemminkin, mutta uusimman päivityksen uskotaan olevan nyt erittäin merkittävä. Kuten ISTQB itse totesi: “Edellinen versio koulutuksesta oli vanhentunut, keskittyi teoriaan eikä ollut ajan tasalla nykyisten erittäin suosittujen ketterien käsitteiden kanssa.”

Markkina-analyysin jälkeen koulutuksesta vastaava tiimi päätti tehdä järeän muutoksen ja yhdisti Foundation- ja Agile Tester -koulutukset. Vaikka tämä ei olekaan kahden koulutuksen totaalinen yhdistelmä, uusi CTFL-syllabus sisältää nyt monia ketteriä käsitteitä.

Toinen suuri muutos tämän koulutussisällön luomisessa on se, että siinä kuvaillaan testaajien lisäksi kaikki muutkin testaustoiminnot, esimerkiksi sovelluskehittäjät, liiketoiminta-analyytikot ja muut.

Alla yhteenvetoa Certified Tester Foundation Level (CTFL) -koulutuksen muutoksista kunkin luvun osalta ja sen jälkeen vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin.

Luku 1: Testauksen perusteet

Testauksen peruskäsitteiden ja testauksen tarpeellisuuden lisäksi tässä luvussa esitetään testaus toimintona tai roolina aiemmin kuvatun kokopäivätyön sijaan. Tuotteen laatu, prosessit, määräajat ovat koko ryhmän vastuulla ja opimme kokonaisvaltaisemman osaamisen, ei vain teknisiä taitoja.

Luku 2: Testaus SDLC:n (Software Development Life Cycle) kautta

Tässä luvussa suurin muutos on syllabuksessa, jossa käsitellään eri SDLC-mallien vaikutusta testaukseen. Nykyaikaiset käytännöt esitellään: testaa ensin -lähestymistapa (test-first approach), DevOps ja shift left -lähestymistapa vikojen estämiseksi sen sijaan, että niitä löydettäisiin myöhemmässä vaiheessa.

Luku 3: Staattinen testaus

Tämä luku ei ole juurikaan muuttunut. Se korostaa toistuvan palautemekanismin merkitystä ja tarvetta panostaa vikojen ehkäisyyn sen sijaan, että niitä löydetään jälkikäteen.

Luku 4: Testausanalyysi ja -suunnittelu

Suurin muutos on luvun otsikossa, vaikka tämä osoittaakin, missä painopiste on. Tässä luvussa esitellyt testaustekniikat ovat testausanalyysissä ja -suunnittelussa käytettäviä työkaluja, ja ne tulee tarvittaessa ottaa asianmukaisesti käyttöön. Suurin osa luvun tekniikoista on samoja kuin koulutuksen aiemmissa versioissa. On kuitenkin olemassa uusi alue, joka kattaa yhteistyöhön perustuvia testauslähestymistapoja, jossa opimme testaajien osallistumisesta käyttäjätarinoiden kirjoittamiseen ja jalostukseen sekä osallistumisesta projektiin ATDD:n (Acceptance Test Driven Development) avulla.

White-box-testaustekniikoissa on myös pieni muutos, kun päätöstestaustekniikka korvattiin haaratestaustekniikalla. Nämä kaksi tekniikkaa ovat hyvin samankaltaisia, mutta ISTQB:n mukaan tämä on laajimmin käytetty kahdesta vaihtoehdosta.

Luku 5: Testaustapahtumien hallinta

Nimenmuutos (ent. Testauksen hallinta) johtuu ISTQB:n näkemyksestä, että ketterässä maailmassa testauspäällikön tarve on vähenemässä. Testaustyöt hoitaa nyt laadusta vastaava yksittäisten ammattilaisten ryhmä. Kuitenkin tässä luvussa puhutaan testauksen suunnittelusta, joka on välttämätöntä kaikenkokoisissa projekteissa, missä tahansa SDLC:ssä. Muita tässä luvussa käsiteltyjä toimintoja ovat riskienhallinta ja testauksen ohjaaminen, testauksen seuranta ja valvonta, testauksen päättäminen, kokoonpanon hallinta ja sen panos testaukseen sekä vianhallinta, joka on jokaisen testausprojektin ydintoiminto.

Luvussa esitellään muutamia käsitteitä ketterästä maailmasta:

  • Testaajien osallistuminen julkaisu- ja iterointisuunnitteluun
  • Esitellään uudet arviointitekniikat
  • Testauspyramidi
  • Testauksen nelikenttä, jossa selitetään testaustoimintoja, joita testaaja voi suorittaa riippuen siitä, mikä kvadrantti on kyseessä

Luku 6: Testaustyökalut

Tässä luvussa käydään läpi työkalujen käytön tärkeyttä testaamisessa, niiden panosta parempaan testaukseen sekä työkalujen käytön hyödyt ja riskit. Luvussa esitellään DevOps-ympäristössä käytettäviä työkaluja ja yhteistyötyökaluja.

Kaiken kaikkiaan CTFL tarjoaa edelleen kattavan tietolähteen kaikille, jotka haluavat oppia testaamisen perusteet. Tämän uuden version myötä se on linjassa modernien käytäntöjen kanssa, jotka ovat nykyään yleisesti käytössä. On kuitenkin muistettava, että vaikka uusia käytäntöjä tulee aina silloin tällöin, testauksen ydinkäsitteet, jotka ovat testausammatin rakennuspalikoita, eivät muutu.

Minulla on CTFL:n aikaisempi versio. Pitääkö minun suorittaa sertifikaatti uudelleen?

Sinun ei tarvitse suorittaa uutta testiä, koska ISTQB:n CTFL-sertifikaatti ei vanhene koskaan. On kuitenkin erittäin suositeltavaa, että luet ainakin syllabuksen ja suoritat mallikokeet tutustuaksesi uusiin käsitteisiin ja tekniikoihin.

Muuttuuko testin pituus?

Ei, tentti on edelleen 40 kysymyksen / 60 minuutin mittainen, ja 15 minuuttia lisäaikaa niille, jotka suorittavat kokeen muulla kuin omalla äidinkielellään.

Kuinka pitkä CTFL-kurssi on?

Kurssin kesto on 3 päivää. Se sisältää harjoituksia ja esimerkkikysymyksiä jokaisesta luvusta.

Koulutusta testaukseen

About author:

Tal Pe'er

Testauksen ammattilainen Tal Pe’er on työskennellyt ohjelmistojen ja järjestelmien testauksen parissa yli 25 vuotta, ja hän suoritti Foundation-sertifikaatin jo vuonna 1999. Hän on työskennellyt testaajana ja testauspäällikkönä ennen kouluttajaksi ja konsultiksi ryhtymistään, auttaen organisaatioita perustamaan ja parantamaan testaustiimejä ja testausprosesseja.

Tal on Principal Consultant Grove Software Testingissä, joka on yksi Ison-Britannian johtavista koulutus- ja koulutusmateriaalien luojista.

Tags

International Software Testing Qualifications Board ISTQB Testaus