XML

Parempaa tiedonvälitystä

XML-kieli

Koulutuksessa käymme läpi XML-tekniikan perusteita ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. Koulutuksen jälkeen tunnet XML:n sekä sen liitännäistekniikat, ja sinulla on kattava yleiskuva niiden tarjoamista mahdollisuuksista. XML-kieli (eXtensible ...
  Classroom
Remote
2 days
1590 €OR
2 training card days

XML

XML eli Extensible Markup Language on yläkäsite merkintäkielille, joilla tiedon merkitys voidaan kuvata tiedon sekaan. Sitä käytetään formaattina tiedonvälitykseen sekä dokumenttien tallennukseen.