FrontpageAccessibilitySaavutettavan verkkopalvelun tekniikat

Saavutettavan verkkopalvelun tekniikat

Saavutettavan verkkopalvelun ydin on teknisesti oikein toteutettu sivusto, jossa HTML-merkkaus on tehty oikein tukemaan myös avustavia tekniikoita.

Tällä kurssilla opitaan ymmärtämään saavutettavuuden tekniset vaatimukset, sivujen rakenteen toteutustavat, koodin oikea käyttö sekä avustavien tekniikoiden tukeminen WAI-ARIA koodein.


Location

Helsinki


Training formats

Classroom
Remote


Duration

1 day


Price

890 €

Kohderyhmä

Verkkosivujen toteuttajat, ylläpitäjät ja muut, jotka käyttävät työssään HTML-merkkausta ja CSS-tyylien muokkausta.

Esitiedot

Kurssille osallistuvan on hyvä tuntea HTML- ja CSS-kielet. Kurssin sisältö käsitellään suurimmalta osin koodin näkökulmasta esimerkein ja harjoituksin.

Saavutettavan verkkopalvelun tekniikat -kurssin sisältö

Miten saavutettavuus määritetään ja miten sitä mitataan?

WCAG-periaatteet ja onnistumiskriteerien esittely

 • havaittavuus
 • hallittavuus
 • ymmärrettävyys
 • toimintavarmuus

HTML-koodin rakenne ja oikea käyttö

 • Oikea elementti oikeassa paikassa
 • Sivurakenteet; landmark-elementit

Eri sisältömuodot

 • tekstisisältö; kappaleet, otsikot
 • linkit
 • listat
 • taulukot
 • navigaatio
 • kuvat ja grafiikka
 • videot, äänitallenteet (aikasidonnainen sisältö)
 • lomakkeet

Navigaatio näppäimistöllä

 • näppäimistön käyttötavat
 • ennustettavuus ja ymmärrettävyys
 • focus, tab order

CSS-tyylien käyttö muotoilussa

 • värien käyttö
 • asemointi
 • tekstityylit
 • vaikutus avustaviin tekniikoihin

WAI-ARIA koodit

 • mihin vaikuttavat
 • selainten ja avustavien tekniikoiden tuki
 • roles, states, properties

Design Patterns: yleiset käyttötilanteet

 • ilmoitukset
 • painikkeet
 • lomakekontrollit
 • sisällön piilottaminen ja näyttäminen
 • menu

Landmark roolit ARIA-koodeissa

 • banner,
 • complementary,
 • contentinfo,
 • form,
 • main,
 • navigation,
 • region,
 • search

You might be interested in these courses: