Information security trainings

Develop your own security skills and minimise your security risks.

Tietoturvallisuuden hallinta

Koulutuksessa käydään läpi tietoturvallisuuteen liittyvät tekijät, alan standardit sekä tekniseen tietoturvaan liittyvät keskeisimmät suojaustekniikat sekä teknologioihin mahdollisesti liittyvät heikkoudet. Koulutuksen käynyt osaa dokumentoida organisaation tietoturvapolitiikan. Yrityksissä ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days 29.-31.5.
28.-30.8.
23.-25.10.
27.-29.11.
1990 €OR
3 training card days
GO!Guaranteed!

Tietoliikenteen perusteita

Koulutus antaa hyvät valmiudet ymmärtää tietoliikennetekniikan käyttömahdollisuuksia. Koulutuksen jälkeen tunnet terminologian ja tärkeimmät sovellusalueet.
Helsinki Classroom
Remote
3 days 5.-7.6.
1990 €OR
3 training card days

AZ-500: Microsoft Azure Security Technologies

Koulutus tarjoaa tietoturva-alan ammattilaisille tarvittavat tiedot ja taidot erilaisten suojaustoimintojen käyttöönottoon, ylläpitoon sekä tietoturva-aukkojen tunnistamiseen ja korjaamiseen. Kurssi sisältää myös osuudet IAM:stä, alustan suojaamisesta sekä ...
Helsinki Classroom
Remote
4 days 10.-13.6.
22.-25.10.
1990 €OR
3.5 training card days

SC-300: Microsoft Identity and Access Management

The Microsoft Identity and Access Administrator course explores how to design, implement, and operate an organization’s identity and access management systems by using Microsoft Entra ...
Helsinki Classroom
Remote
4 days 10.-13.6.
2.-5.9.
18.-21.11.
1990 €OR
3.5 training card days

Yritysvakoilun torjunta

Koulutuksessa käydään läpi yritysvakoilun aiheuttamia riskejä sekä tapoja torjua uhkia. Koulutuksen käynyt tuntee keinoja yritysvakoilun havaitsemiseen sekä vakoilun torjumiseen. Koulutus on erityisesti suunnattu yrityksen tietoturvallisuudesta, ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 10.6.
890 €OR
1 training card day

EU:n tietosuoja-asetus GDPR käytännössä

GDPR koulutuksessa opit EU:n tietosuoja-asetuksen olennaiset kohdat ja konkreettiset vaikutukset. Käyt läpi käytännön kokemuksia ja viranomaislinjauksia GDPR:stä. Näin tiedät käytännön toimet, joilla varmistat että toimintasi ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 11.6.
10.10.
12.12.
890 €OR
1 training card day

Tietoturvatyön johtaminen

Tietoturvatyön johtaminen tuottaa nykyään useille yrityksille turhaa päänvaivaa. Tässä koulutuksessa käydään läpi tietoturvan johtamisen prosessin kansainvälisten standardien esittämässä muodossa. Koulutuksen jälkeen osaat tehokkaasti johtaa tietoturvatyötä. Koulutuksen ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 13.-14.6.
1550 €OR
2 training card days

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto Cyber Master huhtikuu 2024-2025

Cyber Master –koulutus laajentaa ymmärrystäsi kyberturvallisuuden moniulotteisesta uhasta ja keinoista turvata organisaatiosi toimintaa.
Helsinki Classroom
18.2024-2.6.

SC-200: Microsoft Security Operations Analyst

Learn how to investigate, respond to, and hunt for threats using Microsoft Azure Sentinel, Azure Defender, and Microsoft 365 Defender. In this course you will ...
Helsinki Classroom
Remote
4 days 24.-27.6.
1990 €OR
4 training card days

Linuxin tietoturva

Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi kaikki oleelliset Linuxin tietoturvaan vaikuttavat asiat sekä työkalut, joiden avulla tietoturvaa voidaan parantaa ja joilla voidaan myös säännöllisesti tarkistaa tietoturvan tilaa. ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 29.-30.8.
14.-15.11.
1550 €OR
2 training card days

AWS Security Essentials

AWS Security Essentials covers fundamental AWS cloud security concepts, including AWS access control, data encryption methods, and how network access to your AWS infrastructure can ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 6.9.
890 €OR
1.4 training card days

ISO/IEC 22301 Lead Implementer, PECB Certified

Organizations can make progress towards understanding and managing disasters, incidents, and risks by having a BCMS based on ISO 22301 in place. Therefore, PECB has ...
  Remote
4 days 9.-12.9.
2290 €OR
4 training card days

ISO/IEC 27001 Lead Implementer, PECB Certified

ISO/IEC 27001 Lead Implementer training course enables participants to acquire the knowledge necessary to support an organization in effectively planning, implementing, managing, monitoring, and maintaining ...
Helsinki Classroom
Remote
4 days 16.-19.9.
2290 €OR
4 training card days

SC-900: Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals

This course provides foundational level knowledge on security, compliance, and identity concepts and related cloud-based Microsoft solutions.
Helsinki Classroom
Remote
1 day 16.9.
4.11.
800 €OR
1 training card day

Tietoturva tekoälyn käyttöönotossa

Tehosta yrityksesi toimintaprosesseja ja vältä tietoturvariskit. Tekoälyn integroiminen yrityksen arkeen ei ole välttämättä ongelmatonta. Matkalla voi tulla haasteita, kuten teknisen osaamisen puuttuminen, vääränlaiset käyttöprosessit sekä ...
Helsinki Classroom
Remote
3 tuntia 19.9.
29.10.
27.11.
495 €

Automaatiojärjestelmien kyberturvallisuus (IEC 62443)

Koulutuksessa käydään läpi teollisuusautomaatiojärjestelmien kyberturvallisuutta IEC 62443-standardin mukaisesti. Koulutuksen avulla sinulle muodostuu kokonaiskuva IEC 62443-standardista, sen vaatimuksista ja soveltamisesta.
Helsinki Classroom
Remote
2 days 24.-25.9.
1990 €OR
2 training card days

AWS Security Best PracticesNew!

Do you need to know how to establish and maintain a secure posture in the AWS Cloud? AWS Security Best Practices provides an overview of some ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 4.10.
890 €OR
1.4 training card days

ISO/IEC 27001 Lead Auditor, PECB Certified

Certified ISO 27001 Lead Auditor training enables you to develop the necessary expertise to perform an Information Security Management System (ISMS) audit by applying widely recognized ...
Helsinki Classroom
Remote
4 days 7.-10.10.
2290 €OR
4 training card days

Tietoturvallinen ohjelmistokehitys

Tulisiko tietoturvallisuuden olla osa ohjelmistokehitystä vai irrallaan siitä? Miten tietoturvallisuus integroidaan osaksi ohjelmistokehitystä? Koulutuksessa opit tietoturvallisen ohjelmistokehityksen periaatteita ja käytäntöjä tunnettujen viitekehysten kautta. Käymme koulutuksessa ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 8.-9.10.
1990 €OR
2 training card days

Web-sovellusten tietoturvatestaus

Koulutuksessa käydään läpi web-sovellusten tietoturvatestauksen periaatteita ja työkaluja alkaen avoimien lähteiden tiedustelusta. Lisäksi tutustutaan tyypillisiin web-sovellusten haavoittuvuuksiin ja kuinka niitä voidaan havaita erilaisilla testaustyökaluilla. Koulutuksessa ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 22.-23.10.
1990 €OR
2 training card days

Information security

Different perspectives on information security – Find the right training for you  

Information security is an essential element of an organisation’s overall security strategy and risk management. Its importance is even more pronounced at a time when technology and digital solutions are part of everyday business.  

We offer a wide range of training options that provide tools for both managing your security policy and implementing technical security. Our training courses cover all aspects of information security, so whether you’re a manager working on strategic security planning or responsible for the technical implementation of information security in your organisation, you’re sure to find the right training for your needs.

Learn about Information security