Information security trainings

Develop your own security skills and minimise your security risks.

Tietoliikenteen perusteita

Koulutus antaa hyvät valmiudet ymmärtää tietoliikennetekniikan käyttömahdollisuuksia. Koulutuksen jälkeen tunnet terminologian ja tärkeimmät sovellusalueet.
Helsinki Classroom
Remote
3 days 11.-13.12.
13.-15.3.
5.-7.6.
1990 €OR
3 training card days
GO!Guaranteed!

ISO/IEC 27001 Lead Implementer, PECB Certified

ISO/IEC 27001 Lead Implementer training course enables participants to acquire the knowledge necessary to support an organization in effectively planning, implementing, managing, monitoring, and maintaining ...
  Remote
4 days 11.-15.12.
4.-8.3.
2290 €OR
4 training card days

EU:n tietosuoja-asetus GDPR käytännössä

GDPR koulutuksessa opit EU:n tietosuoja-asetuksen olennaiset kohdat ja konkreettiset vaikutukset. Käyt läpi käytännön kokemuksia ja viranomaislinjauksia GDPR:stä. Näin tiedät käytännön toimet, joilla varmistat että toimintasi ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 14.12.
890 €OR
1 training card day

Tietoturvallisuuden hallinta

Koulutuksessa käydään läpi tietoturvallisuuteen liittyvät tekijät, alan standardit sekä tekniseen tietoturvaan liittyvät keskeisimmät suojaustekniikat sekä teknologioihin mahdollisesti liittyvät heikkoudet. Koulutuksen käynyt osaa dokumentoida organisaation tietoturvapolitiikan. Yrityksissä ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days 18.-20.12.
10.-12.1.
6.-8.3.
29.-31.5.
1990 €OR
3 training card days
GO!Guaranteed!

ISO/IEC 27001 Lead Auditor, PECB Certified

Certified ISO 27001 Lead Auditor training enables you to develop the necessary expertise to perform an Information Security Management System (ISMS) audit by applying widely recognized ...
  Remote
4 days 8.-12.1.
8.-12.4.
2290 €OR
4 training card days

Teknisen tietoturvan perusteet

Koulutuksessa käydään läpi kattavasti teknisen tietoturvan haasteet.
Helsinki Classroom
Remote
2 days 18.-19.1.
25.-26.4.
1590 €OR
2 training card days

Tietosuojan perusteita

Lähes jokainen meistä joutuu käsittelemään henkilötietoja muodossa tai toisessa miltei joka päivä ja ei ole aivan sama, miten niitä käsitellään. EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) määrittelee meille ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 31.1.
4.3.
30.4.
890 €OR
1 training card day

Linuxin tietoturva

Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi kaikki oleelliset Linuxin tietoturvaan vaikuttavat asiat sekä työkalut, joiden avulla tietoturvaa voidaan parantaa ja joilla voidaan myös säännöllisesti tarkistaa tietoturvan tilaa. ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 1.-2.2.
25.-26.4.
1550 €OR
2 training card days

Tietoturvatyön johtaminen

Tietoturvatyön johtaminen tuottaa nykyään useille yrityksille turhaa päänvaivaa. Tässä koulutuksessa käydään läpi tietoturvan johtamisen prosessin kansainvälisten standardien esittämässä muodossa. Koulutuksen jälkeen osaat tehokkaasti johtaa tietoturvatyötä. Koulutuksen ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 1.-2.2.
13.-14.6.
1550 €OR
2 training card days

ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager, PECB Certified

ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager training enables you to acquire the expertise and competence needed to support an organization in implementing and managing a Cybersecurity ...
  Remote
4 days 5.-9.2.
6.-10.5.
2290 €OR
4 training card days

SC-900: Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals

This course provides foundational level knowledge on security, compliance, and identity concepts and related cloud-based Microsoft solutions.
Helsinki
Classroom
Remote
1 day 12.2.
8.4.
800 €OR
1 training card day

AWS Security Essentials

AWS Security Essentials covers fundamental AWS cloud security concepts, including AWS access control, data encryption methods, and how network access to your AWS infrastructure can ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 16.2.
890 €OR
1.4 training card days

Automaatiojärjestelmien kyberturvallisuus (IEC 62443)

Koulutuksessa käydään läpi teollisuusautomaatiojärjestelmien kyberturvallisuutta IEC 62443-standardin mukaisesti. Koulutuksen avulla sinulle muodostuu kokonaiskuva IEC 62443-standardista, sen vaatimuksista ja soveltamisesta.
Helsinki Classroom
Remote
2 days 21.-22.2.
15.-16.5.
1590 €OR
2 training card days

SC-300: Microsoft Identity and Access Management

The Microsoft Identity and Access Administrator course explores how to design, implement, and operate an organization’s identity and access management systems by using Microsoft Entra ...
Helsinki Classroom
Remote
4 days 5.-8.3.
10.-13.6.
1990 €OR
3.5 training card days

Yritysvakoilun torjunta

Koulutuksessa käydään läpi yritysvakoilun aiheuttamia riskejä sekä tapoja torjua uhkia. Koulutuksen käynyt tuntee keinoja yritysvakoilun havaitsemiseen sekä vakoilun torjumiseen. Koulutus on erityisesti suunnattu yrityksen tietoturvallisuudesta, ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 12.3.
10.6.
890 €OR
1 training card day

Web-sovellusten tietoturvatestaus

Koulutuksessa käydään läpi web-sovellusten tietoturvatestauksen periaatteita ja työkaluja alkaen avoimien lähteiden tiedustelusta. Lisäksi tutustutaan tyypillisiin web-sovellusten haavoittuvuuksiin ja kuinka niitä voidaan havaita erilaisilla testaustyökaluilla. Koulutuksessa ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 13.-14.3.
1590 €OR
2 training card days

Tietoturvallinen ohjelmistokehitys

Tulisiko tietoturvallisuuden olla osa ohjelmistokehitystä vai irrallaan siitä? Miten tietoturvallisuus integroidaan osaksi ohjelmistokehitystä? Koulutuksessa opit tietoturvallisen ohjelmistokehityksen periaatteita ja käytäntöjä tunnettujen viitekehysten kautta. Käymme koulutuksessa ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 20.-21.3.
1590 €OR
2 training card days

AZ-500: Microsoft Azure Security Technologies

Koulutus tarjoaa tietoturva-alan ammattilaisille tarvittavat tiedot ja taidot erilaisten suojaustoimintojen käyttöönottoon, ylläpitoon sekä tietoturva-aukkojen tunnistamiseen ja korjaamiseen. Kurssi sisältää myös osuudet IAM:stä, alustan suojaamisesta sekä ...
Helsinki Classroom
Remote
4 days 8.-11.4.
1990 €OR
3.5 training card days

Tietoturvariskien hallinta

Missään organisaatiossa ei ole käytössä rahattomia resursseja tietoturvallisuuden toteuttamiseen. Koulutuksessa käydään läpi, kuinka tietoturvariskien hallinnan voi toteuttaa tehokkaasti erityyppisissä organisaatioissa ja kuinka käytettävissä olevat resurssit ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 17.-18.4.
1590 €OR
2 training card days

Käyttövaltuuksien hallinta (IdM) organisaatiossa

Saat perustiedot käyttövaltuushallinnan (KVH) prosessien kehittämiselle ja hallinnoimiselle osana organisaation tietoturvallista toimintaa. Käyttövaltuuksien hallinnan koulutuksessa perehdyt keskeisimpiin lakien ja asetusten asettamiin vaatimuksiin koskien käyttöoikeuksien (IdM, ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 24.4.
890 €OR
1 training card day

Information security

Different perspectives on information security – Find the right training for you  

Information security is an essential element of an organisation’s overall security strategy and risk management. Its importance is even more pronounced at a time when technology and digital solutions are part of everyday business.  

We offer a wide range of training options that provide tools for both managing your security policy and implementing technical security. Our training courses cover all aspects of information security, so whether you’re a manager working on strategic security planning or responsible for the technical implementation of information security in your organisation, you’re sure to find the right training for your needs.

Learn about Information security