Project management trainings

Project management training for project managers and project team members.

Microsoft Power BI -perusteet

Koulutuksessa perehdymme Microsoft Power BI -raportoinnin mahdollisuuksiin. Microsoft Power BI on raportointi- ja analysointipalvelu, jonka avulla dataa voi yhdistellä helposti yrityksen omista järjestelmistä, tiedostoista, pilvipalveluista ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 1.12.
31.1.
22.3.
27.5.
890 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

IPMA D

You will receive a basic understanding of project management and an overview of the core technical, behavioral and organizational competencies required for successful project management. ...
Helsinki Remote
Classroom
1 day 4.12.
29.1.
11.3.
20.5.
890 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Pilvipalveluiden (AWS) perusteet projektipäällikölle

Opit pilvipohjaisten ohjelmistoprojektien perusteet ja merkittävimmät pilviratkaisujen tuomat muutokset ohjelmistokehityksessä. Pilvipohjaiset ratkaisut ovat muodostuneet yleiseksi tavaksi rakentaa järjestelmiä. Ne uudistavat teknologisten ratkaisujen ja arkkitehtuurisuunnittelun perusteita ja ...
Helsinki Remote
Classroom
1 day 5.12.
7.2.
23.5.
890 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Projektityön perusteet

Saat perusteorian ja käytännön esimerkkien avulla kokonaiskuvan projektityön menetelmistä sekä parhaista käytännöistä. Koulutus korostaa tehokkaan viestinnän merkitystä ja painottaa projekteihin osallistuvien henkilöiden vaikutusta tehtävän onnistumiseen. Projektityön ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 11.12.
9.2.
8.4.
5.6.
890 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Taitavan projektipäällikön leadership-taidot – asiantuntijoiden johtaminen

Tämä projektikoulutus tarjoaa projektipäällikölle paremmat leadership-taidot eri tyylisten ihmisten kanssa. Koulutuksessa keskitytään harjoittelemaan käytännön johtamistilanteita projektissa.  Tästä koulutuksesta saat keinoja ja osaamista omien johtamis- ja vuorovaikutustaitojesi ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 12.-13.12.
15.-16.4.
17.-18.6.
1590 €OR
2.2 training card days
GO!Guaranteed!

Projektipäällikön keskeiset taidot

Sinulle, projektipäällikkö, suunniteltu projektikoulutus tarjoaa kunnon menetelmät projektityöskentelyyn. Opit koulutuksessa projektityöhön hyödyllisiä työkaluja, tehokkaita vuorovaikutustaitoja sekä pureudut projektityöskentelyn eri rooleihin ja niiden merkitykseen. Projektipäällikön keskeiset taidot -koulutuksessa paneudut projektin ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 14.-15.12.
18.-19.1.
18.-19.1.
12.-13.2.
6.-7.3.
9.-10.4.
6.-7.5.
3.-4.6.
24.-25.6.
Show all
1590 €OR
2 training card days

Power BI -raportointityökalu tehokäyttöön

Microsoft on panostanut paljon tiedonhallinnan, raportoinnin ja visualisoinnin työkaluihin. Microsoft Power BI -raportointityökalun avulla voit yhdistää eri tietolähteistä haettua dataa visuaalisiksi raporteiksi. Microsoft Power BI -tehokäyttöön ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 18.-19.12.
12.-13.2.
11.-12.4.
10.-11.6.
1590 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

Microsoft Project tehokas käyttö, osa 1

Koulutuksessa opit, kuinka käytät Microsoft Project -ohjelmaa projektien, hankkeiden, aikataulujen ja resursoinnin suunnittelussa. Kurssin jälkeen osaat hyödyntää tätä projektityökalua tehokkaasti mm. tehtäväluettelon ja aikataulun teossa. MS ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 18.12.
8.2.
8.4.
3.6.
790 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti

Koulutuksen käytyäsi osaat projektinhallinnan keskeiset asiat ja käytännölliset projektityön menetelmät sekä tunnet tietojärjestelmäprojektien erityispiirteet. Paneudut tällä projektikurssilla it-projektin suunnittelun ja läpiviennin menetelmiin. Perehdyt it-projektinhallinnan perusasioihin toimialariippumattomasti. Tietojärjestelmäprojektien ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days 18.-20.12.
22.-24.1.
20.-22.3.
17.-19.4.
15.-17.5.
12.-14.6.
Show all
1990 €OR
3 training card days

PRINCE2® FoundationNew!

After attending PRINCE2 Foundation, 7th Edition training course you can utilize this project work framework in your own projects either as a project manager or ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 19.-20.12.
22.-23.1.
14.-15.2.
12.-13.3.
3.-4.4.
22.-23.4.
13.-14.5.
3.-4.6.
26.-27.6.
Show all
1995 €OR
3 training card days

Jira perusteet

Koulutuksessa opit käyttämään Atlassianin Jira Software ja Jira Core -työkaluja projektisi tarpeisiin. Jiran avulla projekteihin kuuluvien tehtävien seuranta ja hallinta on helppoa. Jirassa tiimi pystyy valitsemaan ...
  Remote
1 day 16.1.
890 €OR
1 training card day

IPMA C -sertifiointikoulutus

Kurssin käymällä saat hyvät valmiudet suorittaa IPMA C sertifiointi, sillä koulutus muodostuu IPMA C teoriakokeen perustana toimivan Individual Competence Baseline 4.0 (ICB) tiedoista ja rakenteesta. ICB ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 25.-26.1.
18.-19.3.
25.-26.4.
30.-31.5.
1590 €OR
2 training card days

Qlik Sense Visualization

Basics and creation of Qlik Sense applications. The training is aimed both for end users and users developing Qlik applications.
Helsinki
Classroom
Remote
2 days 29.-30.1.
18.-19.3.
23.-24.5.
1590 €OR
2 training card days

Jira syventävä

Koulutuksen jälkeen osaat hyödyntää Jira Software ja Jira Core -työkaluja ohjelmistokehitysprojektin vetämiseen. Osaat muun muassa lisätä jäseniä tiimiin sekä seurata työn etenemistä. Jiran avulla projekteihin kuuluvien ...
  Remote
1 day 31.1.
890 €OR
1 training card day

Microsoft Project tehokas käyttö, osa 2

Microsoft Project -koulutuksen osassa 2 käyt läpi budjetin, kustannusten sekä resurssien hallinnan, seurannan ja raportoinnin. Kurssilla tutustut ohjelma- ja hanketason hallinnan mahdollisuuksiin sekä käyt läpi ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 9.2.
4.6.
790 €OR
1 training card day

Kompleksisen ongelman ratkaisuNew!

Tällä kurssilla kehität osaamistasi hahmottaa millaisia ongelmia joudumme ratkaisemaan nykymaailmassa. Opit erilaisten ongelma-alueiden dynamiikkaa, kykyä analysoida niitä ja saat ongelmanratkaisukeinoja. Erityisesti keskitymme kompleksisiin ongelmiin, joihin ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 15.2.
22.5.
890 €OR
1 training card day

Jira Administration

Opi Jiran hallinnointi perusteista alkaen aina edistyneempiin toiminnallisuuksiin. Kaksipäiväisen koulutuksen jälkeen tunnet käyttäjähallinnan parhaat käytännöt, osaat konfiguroida projekteja ja järjestelmää sekä mm. ottaa järjestelmästä back-upit.
  Classroom
Remote
2 days 27.-28.2.
1590 €OR
2 training card days

Microsoft Project for the Web -perusteetNew!

Tämä kurssi on rakennettu projektipäälliköille projektien hallinnointiin Microsoftin Project for the Web -ympäristössä. Opit projektin luonnin, tehtävien suunnittelun, resurssoinnin sekä edistymisen seurannan ja raportoinnin perusteet. ...
Helsinki Classroom
Remote
0.5 days 27.2.
24.4.
495 €OR
0.5 training card days

Microsoft Project for the Web -ympäristön käyttöönottoNew!

Opi toimimaan Microsoftin Project for the Web -projektiympäristön pääkäyttäjänä. Tällä kurssilla sisäistät Project for the Webin käyttöönoton sekä projektin elinkaaren eri vaiheisiin liittyvät toimet lähtien ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 1.3.
26.4.
790 €OR
1 training card day

Ketterä projekti – agile projektijohtaminen

Tässä projektikoulutuksessa opit kuinka ketteryys ja projektitoiminta voidaan liittää toisiinsa. Opit millainen projektimalli on hyvä ja milloin ketterät toimintatavat ovat paikallaan. Saat käsityksen ketterän projektin ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 20.3.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Project management

Project management training for project managers and project team members. 

The key to a successful project is the different roles, their responsibilities and the successful allocation. Each project member should be familiar with the big picture of project management and the project working methods that make their own work more effective. 

We offer training for project managers and project team members alike, whether you are new to the project world or a seasoned expert. The trainings will give you the opportunity to learn both theory and practical tasks, and you will get the best tips from experienced project professionals. 

Read more about project management

 

Tieturi is an Accredited Training Organization (ATO), ACCREDITED BY PEOPLECERT ON BEHALF OF AXELOS. 

PRINCE2® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.