Project management trainings

Project management training for project managers and project team members.

Microsoft Power BI -perusteet

Koulutuksessa perehdymme Microsoft Power BI -raportoinnin mahdollisuuksiin. Microsoft Power BI on raportointi- ja analysointipalvelu, jonka avulla dataa voi yhdistellä helposti yrityksen omista järjestelmistä, tiedostoista, pilvipalveluista ...
Helsinki Remote
Classroom
1 päivä 27.5.
26.8.
21.10.
2.12.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Guaranteed!

Tilaajana tietojärjestelmähankinnassa

Koulutuksessa pureudutaan tietojärjestelmäprojekteihin erityisesti tilaajan näkökulmasta. Koulutuksessa avataan käytännön esimerkein tilanteita, joissa tilaajan ja toimittajan näkökulmat eroavat vahvasti toisistaan tai joissa usein ajaudutaan ongelmiin tilaajan ...
Helsinki Remote
Classroom
1 päivä 27.5.
8.10.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Guaranteed!

Ketterä projekti – agile projektijohtaminen

Tässä projektikoulutuksessa opit kuinka ketteryys ja projektitoiminta voidaan liittää toisiinsa. Opit millainen projektimalli on hyvä ja milloin ketterät toimintatavat ovat paikallaan. Saat käsityksen ketterän projektin ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 28.5.
11.9.
13.11.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Guaranteed!

OKR (Objectives and Key Results) perusteet

Tässä koulutuksessa opit OKR (Objectives and Key Results) -mallin perusteet sekä kuinka hyödynnät sitä tehokkaasti halutun strategian tai muutoksen toteuttamiseen. Perehdyt oikeanlaisen tavoitteen (Objective) ja ...
  Remote
1 päivä 29.5.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Guaranteed!

IPMA C -sertifiointikoulutus

Kurssin käymällä saat hyvät valmiudet suorittaa IPMA C sertifiointi, sillä koulutus muodostuu IPMA C teoriakokeen perustana toimivan Individual Competence Baseline 4.0 (ICB) tiedoista ja rakenteesta. ICB ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 30.-31.5.
28.-29.8.
30.9.-1.10.
4.-5.11.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Microsoft Project tehokas käyttö, osa 1

Koulutuksessa opit, kuinka käytät Microsoft Project -ohjelmaa projektien, hankkeiden, aikataulujen ja resursoinnin suunnittelussa. Kurssin jälkeen osaat hyödyntää tätä projektityökalua tehokkaasti mm. tehtäväluettelon ja aikataulun teossa. MS ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 3.6.
27.8.
8.10.
10.12.
790 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Guaranteed!

PRINCE2® FoundationNew!

After attending PRINCE2 Foundation, 7th Edition training course you can utilize this project work framework in your own projects either as a project manager or ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 3.-4.6.
26.-27.6.
21.-22.8.
25.-26.9.
22.-23.10.
7.-8.11.
25.-26.11.
18.-19.12.
Näytä kaikki
1995 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Projektisimulaatio + Projektipäällikön keskeiset taidotNew!

Tässä projektipäällikölle suunnitellussa koulutuspaketissa loistavat palautteet saavaan Projektipäällikön keskeiset taidot -kurssiimme olemme yhdistäneet mukaan innovatiivisen, innostavan ja huolellisesti pohditun Suomessa kehitetyn pelillisen projektisimulaation.  Projektipäällikön keskeiset taidot ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 3.-4.6.
22.-23.8.
16.-17.12.
1695 €TAI
2.2 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Microsoft Project tehokas käyttö, osa 2

Microsoft Project -koulutuksen osassa 2 käyt läpi budjetin, kustannusten sekä resurssien hallinnan, seurannan ja raportoinnin. Kurssilla tutustut ohjelma- ja hanketason hallinnan mahdollisuuksiin sekä käyt läpi ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 4.6.
28.8.
11.12.
790 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Guaranteed!

PRINCE2® PractitionerNew!

The successful completion of PRINCE2 7th Edition Foundation and Practitioner exams will give the delegate a recognized PRINCE2 7 Practitioner qualification. The Practitioner course and ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 5.-6.6.
27.-28.11.
2090 €OR
3 training card days

Muutosviestintä käyttöönoton tukenaNew!

Muutos ei onnistu ilman viestintää. Viestintä taustoittaa muutosta informoimalla faktat. Viestintä vaikuttaa ja toteuttaa: se sitouttaa, houkuttelee ja motivoi kertomalla hyödyt. Viestintä keskusteluttaa ja fasilitoi ...
Helsinki Classroom
Remote
0.5 days 6.6.
4.10.
4.12.
495 €OR
0.5 training card days

Power BI -raportointityökalu tehokäyttöön

Microsoft on panostanut paljon tiedonhallinnan, raportoinnin ja visualisoinnin työkaluihin. Microsoft Power BI -raportointityökalun avulla voit yhdistää eri tietolähteistä haettua dataa visuaalisiksi raporteiksi. Microsoft Power BI -tehokäyttöön ...
Helsinki Remote
Classroom
2 päivää 10.-11.6.
2.-3.9.
7.-8.10.
9.-10.12.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Projektisalkunhallinta – strategiasta projektiksi

Tästä projektisalkun hallinnan koulutuksesta saat kokonaisnäkemyksen, menetelmiä ja käytännön kokemuksia hanke- ja projektisalkunhallinnan (portfolio management) kehittämiseksi. Koulutuksen aikana perehdytään sekä salkunhallinan keskeisiin periaatteisiin ja projektikulttuurin kehittämiseen että ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 10.6.
6.11.
890 €OR
1 training card day

Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti

Koulutuksen käytyäsi osaat projektinhallinnan keskeiset asiat ja käytännölliset projektityön menetelmät sekä tunnet tietojärjestelmäprojektien erityispiirteet. Paneudut tällä projektikurssilla it-projektin suunnittelun ja läpiviennin menetelmiin. Perehdyt it-projektinhallinnan perusasioihin toimialariippumattomasti. Tietojärjestelmäprojektien ...
Helsinki Classroom
Remote
3 päivää 12.-14.6.
27.-29.8.
25.-27.9.
21.-23.10.
18.-20.11.
11.-13.12.
Näytä kaikki
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Taitavan projektipäällikön leadership-taidot – asiantuntijoiden johtaminen

Tämä projektikoulutus tarjoaa projektipäällikölle paremmat leadership-taidot eri tyylisten ihmisten kanssa. Koulutuksessa keskitytään harjoittelemaan käytännön johtamistilanteita projektissa.  Tästä koulutuksesta saat keinoja ja osaamista omien johtamis- ja vuorovaikutustaitojesi ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 17.-18.6.
10.-11.9.
14.-15.11.
1590 €TAI
2.2 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Azure-pilvipalveluiden perusteet projektipäällikölleNew!

Tällä kurssilla opit pilvipohjaisten ohjelmistoprojektien perusteet ja merkittävimmät pilviratkaisujen tuomat muutokset ohjelmistokehityksessä. Saat yleiskuvan johtavien Microsoftin pilvipalveluiden peruskomponenteista Azure-alustalla. Projektipäälliköiden on olennaista ymmärtää pilvipohjaisten ratkaisujen perusteet ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 17.6.
25.9.
27.11.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Guaranteed!

Projektipäällikön keskeiset taidot

Sinulle, projektipäällikkö, suunniteltu projektikoulutus tarjoaa kunnon menetelmät projektityöskentelyyn. Opit koulutuksessa projektityöhön hyödyllisiä työkaluja, tehokkaita vuorovaikutustaitoja sekä pureudut projektityöskentelyn eri rooleihin ja niiden merkitykseen. Projektipäällikön keskeiset taidot -koulutuksessa paneudut projektin ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 24.-25.6.
23.-24.9.
24.-25.10.
21.-22.11.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Qlik Sense Visualization

Basics and creation of Qlik Sense applications. The training is aimed both for end users and users developing Qlik applications.
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 22.-23.8.
3.-4.10.
28.-29.11.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

AWS-pilvipalveluiden perusteet projektipäällikölle

Opit pilvipohjaisten ohjelmistoprojektien perusteet ja merkittävimmät pilviratkaisujen tuomat muutokset ohjelmistokehityksessä. Saat yleiskuvan pilvipalveluiden peruskomponenteista AWS-alustalla. Projektipäälliköiden on olennaista ymmärtää pilvipohjaisten ratkaisujen perusteet ja niiden vaikutukset ohjelmistokehitykseen, ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 29.8.
23.10.
890 €OR
1 training card day

IPMA D

You will receive a basic understanding of project management and an overview of the core technical, behavioral and organizational competencies required for successful project management. ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 3.9.
10.10.
11.11.
890 €OR
1 training card day

Project management

Project management training for project managers and project team members. 

The key to a successful project is the different roles, their responsibilities and the successful allocation. Each project member should be familiar with the big picture of project management and the project working methods that make their own work more effective. 

We offer training for project managers and project team members alike, whether you are new to the project world or a seasoned expert. The trainings will give you the opportunity to learn both theory and practical tasks, and you will get the best tips from experienced project professionals. 

Read more about project management

 

Tieturi is an Accredited Training Organization (ATO), ACCREDITED BY PEOPLECERT ON BEHALF OF AXELOS. 

PRINCE2® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.