FrontpagePRINCE2®, IPMA and PMPIPMA C -sertifiointikoulutus

IPMA C -sertifiointikoulutus

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_empty

Kurssin käymällä saat hyvät valmiudet suorittaa IPMA C sertifiointi, sillä koulutus muodostuu IPMA C teoriakokeen perustana toimivan Individual Competence Baseline 4.0 (ICB) tiedoista ja rakenteesta. ICB 4.0 käydään osio osiolta läpi. Näin projektipäällikönä syvennät projektin suunnittelu- ja seurantataitojasi. 

Jos vastuullasi on laajoja projektikokonaisuuksia, on tuiki tärkeää saada oikeat menetelmät ja prosessit haltuun, jottei työnteko levähdä käsiin. Mutta kuinka säilyttää fokus, jos hallittava asiakokonaisuus on laaja? IPMAn (International Project Management Association) kehittämä C-tason sertifikaatti on suunniteltu osoittamaan, että sinulla on eväät vaativaan projektinhallintaan.

IPMA C sertifioitumistilaisuuden järjestää Projektiyhdistys (PRY). Sertifiointi edellyttää teoriakokeen ja workshopin hyväksyttyä suorittamista. Koska näiden kustannus on merkittävä, on läpipääsyä hyvä varmistaa sertifioitumiseen valmistavalla koulutuksella.

We offer IPMA C certification preparation training also in English.


Location

Helsinki


Training formats

Classroom
Remote


Duration

2 days


Price

1590 €

Kohderyhmä

Projektipäälliköt ja muut projektityön ammattilaiset, joilla on monipuolista suunnittelukokemusta sekä hyvät tiedot projektinhallinnan menetelmistä ja jotka haluavat todentaa osaamisensa kansainvälisesti tunnustetulla IPMA:n C-tason sertifikaatilla. IPMA C sertifioitumistilaisuuden järjestää Projektiyhdistys, jonka sivulla oleviin IPMA C-tason sertifiointivaatimuksiin (mm. vaadittava työkokemus) ja hakemukseen on suositeltavaa tutustua etukäteen.

Tavoite

Tähän koulutukseen osallistumalla saat hyvät valmiudet IPMA C -tason sertifioinnin suorittamiseen. Jos projektityötaitojen kehittäminen (ei sertifioituminen) on tavoitteenasi, suosittelemme Projektipäällikön keskeiset taidot -koulutusta.

Esitiedot

Suosittelemme, että osallistujat tutustuvat IPMA C -tason sertifiointivaatimuksiin ja -hakemukseen, johon sisältyy osaamisjäsentelyyn perustuva itsearviointi ja projektikokemusta painottava CV. Hakemuksen voi myös lähettää PRY:lle jo ennen koulutusta: lomake ja tarkemmat hakuohjeet löytyvät Projektiyhdistyksen kotisivuilta.

IPMA C -sertifiointikoulutuksen sisältö

Koulutus rakentuu teoriakokeen perustana toimivan IPMAn Individual Competence Baseline 4.0 teoksessa esitetyistä tiedoista. Koulutus- ja keskusteluosioiden lomassa hyödynnetään oikeata teoriakoetta simuloivia testikysymyksiä. 

Johdanto IPMA C sertifioitumiseen

 • IPMA C-sertifikaatin esittely
 • IPMA C-sertifikaattitesti
 • Vaatimukset sertifioitumiselle
 • Testiprosessi, hakemusdokumentit, koe, kokeen arviointi

ICB 4.0 Standard (Individual Competence Baseline)

 • Standardin ja pätevyyden konseptin esittely
 • Viitekehys ja Pätevyys/Pätevyyden elementit
 • Pätevyyselementit (PE) ja niiden Keskeiset Pätevyyden Indikaattorit (KPI)
 • Koekysymykset ja valmentautumisharjoitukset liittyen jokaiseen PE:hen

Näkökulmapätevyydet - ICB 4.0 mukaisesti:

Ulkoiset tekijät käynnistävät, vievät eteenpäin, tukevat ja hallinnoivat jokaista projektia, ohjelmaa ja salkkua. Ihmiset, organisaatio ja yhteisöt vaativat ylimääräisiä ja erilaisia asioita. On harvinaista, että joku projekti tai ohjelma toteutettaisiin tyhjiössä – niihin vaikuttavat niiden organisatoriset, yhteisölliset ja poliittiset olosuhteet.
Tämä osuus sisältää 5 pätevyyselementtiä:

 • Strategia
 • Hallinto, rakenteet ja prosessit
 • Standardien ja määräysten noudattaminen
 • Valta ja kiinnostus
 • Kulttuuri ja arvot

Ihmispätevyydet - ICB 4.0 mukaisesti:

Tämä pätevyysalue kuvailee henkilökohtaisia ja sosiaalisia pätevyyksiä, joita projektin, ohjelman tai salkun onnistuminen vaatii siinä työskentelevältä yksilöltä.
Tämä osuus sisältää 10 pätevyyselementtiä:

 • Itsetuntemus ja itsensä johtaminen
 • Henkilökohtainen rehellisyys ja luotettavuus
 • Henkilökohtainen viestintä
 • Suhteet ja sitoutuminen
 • Johtajuus
 • Ryhmätyö
 • Ristiriidat ja kriisit
 • Oivaltaminen
 • Neuvottelu
 • Tulossuuntautuneisuus

Käytäntöpätevyydet - ICB 4.0 mukaisesti:

Kaikki toteutusympäristön vaikutukset ja vaatimukset yhdistyvät, kun organisaatio aloittaa uuden projektin, ohjelman tai salkun. Projektissa, ohjelmassa tai salkussa työskentelevän yksilön on huomioitava kaikki nämä vaikutukset ja vaatimukset.
Tämä osuus sisältää 13 pätevyyselementtiä:

 • Toteutusmalli
 • Vaatimukset ja tavoitteet
 • Laajuus
 • Aika
 • Organisaatio ja informaatio
 • Laatu
 • Talous
 • Resurssit
 • Hankinta
 • Suunnittelu ja ohjaus
 • Riskit ja mahdollisuudet
 • Sidosryhmät
 • Muutos ja muuntaminen

Projektiliiketoiminta - online koulutuspaketti

 • Projektitaitojen kehittämisen ja sertifioitumiseen kertaamisen tueksi avaamme sinulle pääsyn 2 kk ajaksi projektityökoulutuspakettiimme kurssin jälkeen.
 • Tämä on kattava itseopiskelupaketti, joka sisältää kaikki projektityön vaiheet.
 • Jokainen koulutuspaketin kuudesta teemasta koostuu useasta eri tallenteesta. Näiden nimet selkeästi kertovat sisällön, joten pystyt helposti valitsemaan itsellesi olennaiset aiheet. 

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.

Hinnoittelu

Itse sertifioitumistilaisuus on riippumattoman tahon (PRY) järjestämä. Sertifioitumistilaisuus ei sisälly koulutuksen hintaan ja siihen pitää jokaisen osallistujan hakea itsenäisesti.

Testimonials

 • Kouluttaja oli erittäin hyvä, selväsanainen ja hyvin valmistautunut.
 • Koulutuksen aikana syntyi hyvä ilmapiiri ja meillä oli hyvää keskustelua aiheesta.
 • Oikein osaava kouluttaja.
 • Korvaamaton koulutus sertifiointia silmällä pitäen. Iso kiitos!
 • Asiallinen ja hyödyllinen koulutus.

You might be interested in these courses: