Requirement specification trainings

New lessons for requirements definition

Ketterä määrittely

Tässä koulutuksessa opit miten vaatimusten ja tarpeiden löytäminen tavoite- ja käyttäjälähtöisesti mahdollistavat oikea-aikaisen ja laadukkaan määrittelyn ketterässä toimintaympäristössä.  Käymme käytännönläheisesti läpi eri näkökulmia laadukkaan ketterän ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 22.5.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Guaranteed!

IREB CPRE Foundation

A syllabus-based training provides broad and basic knowledge on Requirements Engineering and helps you to prepare for IREB CPRE Foundation examination (Certified Professional for Requirements ...
  Remote
3 days 22.-24.5.
26.-28.6.
1990 €OR
3 training card days

Hyvän käyttäjätarinan luominen

Tässä käyttäjätarinoiden (user story) tekemisen koulutuksessa opit miten mahdollistat laadukkaan, asiakkaalle sopivan lopputuloksen syntymisen hyvin luoduilla käyttäjätarinoilla. Käymme käytännönläheisesti läpi erilaisia työkaluja, joita tarvitset tarinoiden ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 29.5.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Guaranteed!

Kehitysjonojen (Backlog) hallinta

Tässä ketteryyden ammattilaisille suunnatussa kehitysjonoihin keskittyvässä koulutuksessa hiot taitojasi rakentaa ja hallita kehitysjonoja (backlog). Kurssin runsaalla käytännön harjoittelulla opit paremmin määrittelemään erityyppisiä ja eritasoisia vaatimuksia sekä kuvaamaan niitä sopivasti haluttujen tulosten ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 5.6.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Guaranteed!

Vaatimusmäärittely

Koulutuksessa opit vaatimusmäärittelyn periaatteet. Kurssin jälkeen osaat soveltaa käyttötapauksiin perustuvaa vaatimusmäärittelyä työssäsi ja viedä sen tarvekartoituksesta hankkeen rajauksen kautta yksityiskohtaiseen vaatimusten kuvaamiseen. Tiedät vaatimusten ja ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 17.-18.6.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

IREB CPRE Advanced Modelling

A syllabus-based training provides knowledge on requirements modelling techniques and approaches and helps you to prepare for ”IREB CPRE Advanced Modelling” examination. The Certified Professional for ...
  Classroom
Remote
3 days
2600 €OR
4 training card days

IREB CPRE Advanced Requirements Management

After attending a syllabus-based training course, you have received knowledge on requirements change management, versioning and traceability, which is prerequisite for taking ”IREB CPRE Advanced ...
  Classroom
Remote
3 days
2600 €OR
4 training card days

IREB CPRE RE@Agile

A syllabus-based training provides knowledge on Requirements Engineering in Agile development and helps you to prepare for ”IREB CPRE RE@Agile” examination. The Certified Professional for Requirements ...
  Classroom
Remote
2 days
1990 €OR
3 training card days

BCS Certificate in Requirements Engineering

Define Requirements Approach and Project Scope Learners will examine what a requirement is, the stages of requirements engineering, understand the different factors that can impact the ...
  Remote
3 days 5.-7.6.
24.-26.6.
5.-8.7.
5.-7.8.
27.-29.8.
23.-25.9.
10.-14.10.
30.10.-1.11.
12.-14.11.
25.-27.11.
Show all
2634 €

Requirement specification

Ensure successful IT system acquisitions with requirements definition.

Requirements definition is a challenging process, but it is a fundamental requirement for successful information system procurement. At its best, it saves costs, speeds up programme turnaround and enables you to meet the required needs and objectives.    

Agility challenges traditional requirements definition. Because it is challenging to predict the future, the way and scope of requirements gathering must change. There is a need to move from up-front requirements definition to goal-driven continuous definition.  

Are you looking for agile requirements definition training or information system implementation training? Tieturi offers a wide range of requirements definition training! All of our trainers are experienced and offer you tricks for requirements definition taken from the working world. 

Learn about Requirement specification