Äänestä Vuoden testaajaa 2023

Published 19.2.2024
Reading time approx 4 min
Äänestä vuoden testaajaa

Vuoden testaaja on Tieturin ja TestausOSYn vuosittain jakama testauksen tunnustuspalkinto. Vuoden testaaja -kandidaatin tulee olla esimerkiksi:

  • inspiroinut kollegoitaan tai muita organisaatioita yhä parempaan testaukseen
  • tuonut testauksen ajatuksia ja trendejä maailmalta mukaan suomalaiseen testaukseen
  • vaikuttanut myönteisesti testauskulttuurin kehittymiseen omassa organisaatiossaan
  • vaikuttanut testaustoiminnan tuloksellisuuteen (testauksen kattavuus, löydettyjen vikojen määrä jne.) omassa yrityksessään tai yhteisössään
  • tehnyt testaukseen liittyviä innovaatioita, rationalisoivia parannuksia tai kehittänyt uudenlaisia tapoja tehdä testausta • vaikuttanut testauksen ammattikunnan syntyyn maassamme
  • vaikuttanut suomalaisen testauskulttuurin ja testaajien ammattikunnan kehittymiseen suotuisasti
  • tai muilla tavoin parantanut testauksen toteuttamismahdollisuuksia.

Lue lisää valintakriteereistä, äänestyksestä ja Vuoden testaajan valinnasta.

Vuo­den tes­taa­ja 2023 -ää­nes­tys

Äänestys nimetyistä ehdokkaista on avoinna 19.2.-10.3.2023. HUOM! Jokaisella äänestäjällä on käytössään vain yksi ääni.

Ehdokkaiden esittely

Jani Grönman

Managing Partner, Quality Coach
Hidden Trail
LinkedIn

Jani Grönman on pitkän linjan ammattilainen testaus- ja laadunvarmistusalalla, jolla on vankka asiantuntemus ja aktiivinen rooli alan kommunikaatiossa ja yhteistyössä. hänellä on keskeinen rooli testaus- ja laadunvarmistusalalla toimivien organisaatioiden kommunikaation ja yhteistyön kehittämisessä, kuten Finnish Testing Meetupin kautta. Jani on tunnettu ystävällisestä, kannustavasta ja toiset huomioivasta luonteestaan. Jani tekee jatkuvasti tärkeätä työtä koko testaus- ja laadunvarmistusalan eteen, riippumatta siitä mistä tulet tai mitä teet.

Petri Niemenmaa

Testausasiantuntija
Kansaneläkelaitos
LinkedIn

Petri Niemenmaa on erittäin tarkka ja perusteellinen testausasiantuntija, jolla on paljon kokemusta ja osaamista testiautomaation saralla. Hän on jatkuvaan kehitykseen ja parantamiseen tähtäävä osaaja, joka on arvostettu ja pidetty tiimin jäsen. Petri on omistautunut laadun parantamiselle ja tiiviille yhteistyölle työympäristössään.

Nina Perta

Senior QA Lead
VALA Group
LinkedIn

Nina Perta on tunnustettu laadunvarmistuksen ja testauksen puolestapuhuja ja kehittäjä. Nina on aktiivisesti mukana kehittämässä alan yhteisöä, järjestämällä laadunvarmistuksen meetup-tapahtumia ja edistämällä sisäistä osaamisen jakamista oman organisaation sisällä. Nina omaa laajan ja monipuolisen asiantuntemuksen sekä kokemuksen, jonka hän jakaa mielellään puhujana eri tapahtumissa, sekä Suomessa Testing Assemblyssa että ulkomaillakin. Nina jakaa tietoaan ja kokemustaan muille, tarjoaa sparrausta kollegoilleen testauksen eri aiheissa ja on tunnettu kyvystään inspiroida muita. Hän on vaikuttanut myönteisesti useiden asiakasyritysten testauskulttuuriin, edistäen testausalaa ja -kulttuuria sekä ammattilaisten välistä yhteisöllisyyttä. Ennen kaikkea Nina on arvostettu sydämellisyytensä, aitoutensa ja välittömän luonteensa ansiosta, mikä tekee hänestä myös rakastetun yhteisön jäsenen.

Marko Rytkönen

QA Coach & Advisor
Hidden Trail, Marko Rytkönen Oy
LinkedIn

Marko Rytkönen on ohjelmistotestauksen alalla lähes 30 vuoden monipuolisen kokemuksen omaava ammattilainen. Markon ura on sisältänyt rooleja testaajasta testauspäällikköön ja kansainvälisen testausliiketoiminnan johtoon tunnetuissa yrityksissä. Hänen asiantuntemuksensa keskittyy erityisesti testauksen johtamiseen yritys- ja osastotasolla. Marko on myös antanut merkittävän panoksen Suomen testausyhteisölle, julkaisemalla “ACT 2 LEAD – Ohjelmistotestauksen johtamisen käsikirja” ja toimimalla vapaaehtoisesti Finnish Software Board (FiSTB) hallituksessa sekä perustamassa ja järjestämässä FiSTB Testing Assemblyä kymmenen vuoden ajan. Hänet tunnetaan laajasti ohjelmistotestauksen vaikuttajana ja on aktiivinen alansa puolestapuhuja, joka jakaa tietoa ja kokemuksiaan oppilaitoksissa, yrityksissä ja alaan liittyvissä tapahtumissa.

Maaret Pyhäjärvi

Tuotekehitystiimin vetäjä
Vaisala
LinkedIn

Maaret Pyhäjärvi on tunnustettu testausalan kehittäjä ja vaikuttaja, jonka panos alalla on ollut merkittävä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Hänen ammattitaitonsa kehittämiseen ja muiden osaamisen tukemiseen liittyvä työnsä on toteutettu sekä näkyvästi että taustalla. Erittäin arvostettuna ammattilaisena hän on ollut keskeisessä roolissa monien testaajien kasvun, mentoroinnin ja valmennuksen mahdollistamisessa heidän urallaan. Maaretin järjestämä työ suomalaisen testausyhteisön hyväksi on ollut poikkeuksellista, ja hänen saavutuksensa sisältävät useita kansainvälisiä palkintoja.

Marko Peltonen

Testauspäällikkö
Q-Factory
LinkedIn

Marko Peltonen on kokenut testauksen ammattilainen, joka tunnetaan kyvystään hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja hallita yksityiskohtia. Marko on erittäin arvostettu tiiminvetäjä, jonka johtamistyyli korostaa ystävällistä ja ammattimaista kommunikaatiota. Markolla on vankka kokemus eri testausprojekteista, ja hänellä on erinomainen kyky johtaa kokonaisuuksia ja muuttaa ne ymmärrettäviksi konsepteiksi. Hänen alaisuudessaan toimivassa tiimissä kaikki jäsenet ovat yhdenvertaisia, mikä kertoo Markon johtamisfilosofiasta, jossa tiiminsä asiantuntemusta ja näkemyksiä arvostetaan suuresti. Markon panos testauspäällikkönä on merkittävä, sillä hän tukee tiiminsä kehitystä ja varmistaa, että kommunikaatio on avointa ja rakentavaa.

Äänestys ja voittajan julkistaminen

Äänestys nimetyistä ehdokkaista on avoinna 10.3.2024 asti. Vuoden testaaja 2023 -julkistetaan keskiviikkona 13.3.2024 maksuttomassa webinaarissa, jossa Vuoden testaaja 2022 Sami Söderblom kertoo, miten tekoäly muuttaa testausta nyt ja tulevaisuudessa.

Äänestä ja anna tunnustusta testaajalle, kuka sen ansaitsee!

TestausOSY:n ja Tieturin logot

Tags

TestausOSY Vuoden Testaaja