DevOpsilla saadaan organisaation kyky luoda ohjelmistoja nopeasti

Published 6.11.2023
Reading time approx 2 min
DevOpsilla saadaan organisaation kyky luoda ohjelmistoja nopeasti

Ketteryys ja sen jatkeena DevOps saavat aikaan ihmeitä organisaatioiden kyvykkyydelle toimia tehokkaasti ja laadukkaasti. DevOps pystyy tutkimusten mukaan (DORA, DevOps Research and Assessment LLC) saamaan aikaan sekä läpimenoajan nopeutumisen, asiakastoimitusten tiheyden kasvun, tuotanto-ongelmista toipumisen nopeutumisen ja laatutason paranemisen. Intuitiivisesti voisi tuntua, että nopeuttamalla toimintaa laatu väkisinkin huononee, mutta näin ei suinkaan ole. Luomalla kulttuuri, jossa toimitusputkea automatisoidaan vahvasti ja toimitaan yhdessä koko toimitusputken matkalta, saadaan palaute kehitystiimille nopeasti sekä teknisistä ongelmista että siitä, onko luotu ohjelmisto, josta käyttäjä aidosti pitää ja jota tarvitsee. Nopea palaute on siis avainasemassa kaikkien näiden hyötyjen saavuttamiseen. Niitä voidaan myös mitata, ja todeta, että toiminta tosiaan paranee. 

DevOpsissa käytetään usein lyhennettä CALMS, jossa  

  • C tarkoittaa kulttuuria (Culture),  
  • A automaatiota (Automation),  
  • L tarkoittaa leaneja ja ketteriä toimintatapoja (Lean),  
  • M mittaamista (Measurement) ja  
  • S jakamista (Sharing). 

Suositun DASA DevOps Fundamentals -kurssin uusimmassa 3.0-versiossa on otettu tämä CALMS koko kurssin rakenteeksi. DASA on aina tuonut yhteen eri DevOpsin osasia, korostaen, että tarvitaan myös ja ehkä etupäässä sitä kulttuurimuutosta toimintatapoihin, jotta kasvavasta automaatiosta saadaan kaikki irti. Pelkkä automaation lisääntyminen julkaisuputkessa (CI/CD) ja esimerkiksi testiautomaatiossa toki auttaa aina, mutta ilman kulttuurimuutosta automaation hyödyt jäävät rajalliseksi. DevOps ei ole pelkästään automaattinen julkaisuputki, vaikka sen käsityksen voi joidenkin työkaluyritysten puheista saadakin. DevOpsissa tulee luoda yhteistyön kulttuuri läpi organisaation, tehdä itseohjautuvia tiimejä, jotka voivat itsenäisesti tuottaa ohjelmistoja inkrementaalisesti ja jopa julkaista itse tuotantoon. Itseohjautuvuutta, nopean palautteen hakemista ja laatuajattelua tulee kannustaa organisaation kulttuurissa. 

DevOps ei toteudukaan palkkaamalla DevOps-insinööriä, joka toteuttaa asennusten automaatiota. Se toteutuu luomalla kulttuuri, ja sen ohjaamana erilaisia organisaatio-, toimintatapa- ja työkalumuutoksia. Tuo kulttuuri täytyy lähteä ylimmästä johdosta ja tavasta ohjata ja seurata yrityksen tai organisaation tuoteportfoliota. DevOps ei ole vain teknisten tiimien tapa toimia. DASA DevOps Fundamentals 3.0 -kurssi antaa eväät tähän kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen. Sitä täydentävät erilaiset tietoiskut ja kohdistetut kurssit DevOpsista eri puolille organisaatiota. Perusteista on kuitenkin parasta lähteä liikkeelle. 

Osallistu Tieturin ja Knowitin yhdessä järjestämälle DASA DevOps Fundamentals 3.0 -kurssille, johon on koottu viimeisimmät DevOps-lähestymistavat ja sitä tukevat ajatukset! 

Koulutusta aiheesta

About author:
Kari Kakkonen kouluttaja

Kari Kakkonen
Testing Expert & Trainer, Dragons Out Oy

Kari Kakkonen on 2021 EuroSTAR Testing Excellence Award -voittaja, Vuoden Testaaja 2021 -voittaja, ja DASA Exemplary DevOps Instructor 2023 -voittaja. Hän on Dragons Out Oy:n toimitusjohtaja ja lapsille tarkoitetun Dragons Out! -ohjelmistotestauskirjan kirjoittaja. Kari työskentelee ketterän testauksen, leanin, testiautomaation, DevOpsin ja tekoälyn parissa.

Tags

Ohjelmistokehitys DevOps Calms