Frontend-kehittäjä – mikä se on?

Published 8.5.2023 | Updated 8.1.2024
Reading time approx 5 min

Frontend-kehittäjällä, frontend-devaajalla ja frontend-koodarilla tarkoitetaan sitä ohjelmistokehityksen roolia, jossa työskennellään minkä tahansa ohjelmiston ”näkyvän” osion parissa, eli sivuston ulkoasun, painikkeiden, tekstien ja kaikkien muiden elementtien. Frontend-kehittäjä vastaa ohjelmiston käyttöliittymästä sekä käyttökokemuksesta. Ohjelmistolla voidaan tarkoittaa tässä yhteydessä esimerkiksi yrityksen nettisivuja tai kännykkäpelin valikkoa.

Frontend-kehittäjän työnkuva

Frontend-kehittäjän työnkuvaan kuuluu kaikkien visuaalisten elementtien toteuttaminen. Frontend-kehittäjä työskentelee usein erilaisten tekniikoiden parissa. Näistä yleisimpiä ovat muun muassa:

 1. HTML (HyperText Markup Language) on standardi merkkauskieli, jolla luodaan nettisivujen pohja sekä rakenne
 2. CSS (Cascading Style Sheets) on tyyliohjeistukseen luotu kieli, jolla voidaan hallita sivuston muotoiluja, värejä, fontteja sekä pohjaa
 3. JavaScript on ohjelmointikieli, jolla voidaan lisätä nettisivuille interaktiivisuutta, animaatioita ja dynaamisia elementtejä

Frontend-kehittäjät käyttävät nykyään myös todella usein jotain kirjastoa tai viitekehystä. Frontend-kehittäjän yleisimmät kirjastot sekä viitekehykset ovat Facebookin luoma React, Googlen luoma Angular sekä Evan Youn kehittämän, avoimen lähdekoodin Vue. Näitä kirjastoja ja viitekehyksiä on kehitetty helpottamaan ja nopeuttamaan frontend-kehittäjien työtä.

Muita tyypillisiä työkaluja, mitä frontend-kehittäjän työssä käytetään, ovat:

 • Versionhallinta: Työskentelitpä sitten frontend- tai backend-kehityksen parissa, jokaisen ohjelmistokehittäjän tulisi hallita versionhallinta, koska sen avulla on helppo ylläpitää koodia ja tehdä siihen muutoksia johdonmukaisesti jopa eri tiimeillä. GIT on suosituin versionhallintaan tarkoitettu työkalu.
 • Rajapinnat: Erityisesti REST-rajapinnat ovat todella käytettyjä nykyään, joten niihin tutustuminen kannattaa, mikäli haluaa työskennellä frontend-kehittäjänä.
 • Internetistä yleisesti: Jokaisen frontend-kehittäjän tulisi jollain tasolla ymmärtää, miten internet toimii, mitä tarkoittaa http, mitä ovat selaimet ja miten ne toimivat.
 • Välimuisti: Välimuistin toimintaan on hyvä tutustua, sillä ohjelmistokehittäjän vastuulla on yleensä se, että kaikki staattiset asiat tulisivat välimuistista, koska silloin kaikkea ei tarvitse ladata palvelimelta, jolloin esimerkiksi nettisivujen vasteajat pienenevät.
 • CI/CD: CI/CD on lyhenne englanninkielisistä sanoista Continuous Integration (CI) ja Continuous Delivery (CD). Suomenkieliset vastineet näille ovat jatkuva integraatio ja jatkuva julkaisu. Näillä tarkoitetaan tietynlaista ”julkaisuputkea”, jonka läpi ohjelmiston lähdekoodi kulkee, kun versionhallintaan tehdään muutoksia.

Backend, frontend tai fullstack-koodari – miten nämä eroavat ja mitä yhteistä niillä on?

Jos frontend-kehittäjä työskentelee ohjelmiston näkyvien osien parissa, niin mitä tekee backend- ja fullstack-kehittäjät?

Backend-kehittäjät, toisin kuin frontend-kehittäjät, työskentelevät ”näkymättömien” asioiden parissa. Esimerkkinä tästä voisi olla vaikkapa se, kun käyttäjä klikkaa kirjautumislomakkeella ”Kirjaudu sisään” -painiketta. Mitä sen jälkeen käytännössä tapahtuu?

Yksinkertaistettuna Backend-kehittäjän vastuulla on varmistua siitä, että tiedot siirtyvät frontend-kehittäjän tekemältä lomakkeelta palvelimelle ja että sen sisältämät tiedot ovat oikeat. Nämä asiat eivät kuitenkaan tapahtumahetkellä näy käyttäjille. Ne näkyvät vasta siinä vaiheessa, kun kirjautumistiedot ovat joko oikein tai väärin, jonka jälkeen frontend-kehittäjän toteutuksen mukaan nämä asiat tulevat jollain tavalla näkyviin käyttäjälle.

Fullstack-kehittäjillä taas on molemmat asiat hallussa, sekä frontend- että backend-kehitys.

Junior tai Senior Frontend-kehittäjä – mitä eroa?

Kun puhutaan junior- tai senior-kehittäjistä, niin tällä tarkoitetaan tekijän kokemusta. Eli junior -etuliitteen saaneet työntekijät ovat yleensä vasta uransa alkuvaiheessa, tai taidot eivät ole vielä päässeet karttumaan tarpeeksi muista syistä. Junior-tittelillä yleensä työskennellään 1–2 vuotta tai ensimmäisen työpaikan vaihdon yhteydessä titteli yleensä tippuu pois, jollei työntekijä sitä itse halua pitää.

Senior-kehittäjiksi taas kutsutaan sellaisia henkilöitä, joilla on joko työvuosien tai todella intensiivisen oman harrastuksen myötä kehittynyt niin paljon kokemusta, että heitä pidetään osaamisalueensa senioreina.

Melko usein kuitenkin puhutaan ihan vain ohjelmistokehittäjästä, tai software developerista. Nämä ovat yleensä henkilöitä, jotka eivät ole vielä uralla niin kehittyneitä, että heitä voitaisiin kutsua senioreiksi, mutta eivät myöskään niin uusia, että heitä kutsuttaisiin junior -etuliitteellä.

Frontend-kehittäjän työelämätaidot

Olemme käyneet tässä blogissa läpi frontend-kehittäjän teknisiä taitoja, mutta on myös tärkeää muistaa, että frontend-kehittäjät työskentelevät usein yhteistyössä projektipäälliköiden, testaustiimin ja backend-kehittäjien kanssa. Silloin yleiset työelämätaidot tulevat tarpeeseen, joita ovat mm:

 • Luovuus: Fronttidevaajana olisi hyvä olla jonkin verran luovuutta, koska monissa it-alan projekteissa ei ole mukana erillistä designeria. Tästä syystä fronttidevaajalla olisi hyvä olla sen verran luovuutta, että hän kykenee luomaan tyylikkäitä layouteja, eli tutummin leiskoja.
 • Ongelmanratkaisutaidot: Aivan kuten backend-kehittäjällä, myös fronttidevaajalta tulisi löytyä hyvät ongelmanratkaisutaidot, sillä fronttidevaajan työssä törmää usein erilaisiin ongelmiin ja niitä tulisi pystyä ratkaisemaan.
 • Kirjalliset ja suulliset viestintätaidot: Fronttidevaajalta tulisi löytyä hyvät kirjalliset ja suulliset viestintätaidot, sillä projekteissa on yleensä mukana muita tekijöitä, jolloin kommunikointitaidot korostuvat.
 • Tiimityötaidot: Hyvällä fronttidevaajalla on erinomaiset tiimityötaidot. Fronttidevaaja työskentelee usein projektipäällikön, testaajien ja backend-kehittäjien kanssa, jolloin hyvistä tiimityötaidoista on paljon apua.

Frontend-kehittäjän palkka

Frontend-kehittäjän palkkaan vaikuttaa monet asiat. Esimerkiksi työkokemus, tekniset taidot, sertifioinnit sekä pehmeät taidot vaikuttavat siihen, kuinka paljon kehittäjänä tienaa palkkaa. Sertifioinnin suorittaneilla myös vastuu kasvaa osaamisen kasvamisen myötä.

Frontend-kehittäjän mediaanipalkka Oikotien mukaan huhtikuussa 2023 oli 2950 euroa kuukaudessa ja keskipalkka 3425 euroa kuukaudessa. Palkkavertailu-sivuston mukaan frontend-kehittäjän keskipalkka huhtikuussa 2023 oli 3049 euroa kuukaudessa. Koodiklinikan tekemän kyselyn mukaan vuonna 2022 syyskuussa frontend-kehittäjä tienaa keskimäärin 4523 euroa kuukaudessa.

Katso myös mitkä ovat parhaiten palkatut ohjelmointikielet vuodelle 2024.

Frontend-kehittäjän roadmap

Mistä asioista tulevan ohjelmistokehittäjän tulisi aloittaa opiskelunsa? Tämän roadmapin tarkoituksena on helpottaa aloittelevan ohjelmistokehittäjän uraa ja auttaa hahmottamaan, mitkä ovat tärkeimpiä taitoja aloittelevalle frontend-devaajalle. Nykyään tietoa on saatavilla valtava määrä, joten roadmap on suunniteltu siten, että saat hyvän perustason ymmärryksen, jonka jälkeen töissä tekemällä on helpompi syventää osaamistaan.

Roadmapissa valittiin frontend-kehittäjän pääkirjastoksi ja viitekehykseksi React.js, mutta yhtä hyvin sen voi myös korvata alempana olevilla Vuen tai Angularin koulutuksilla. Ensimmäiset 3 steppiä HTML:stä, CSS:stä ja JavaScriptistä on hyvä olla kaikille samat.

 1. HTML5, CSS3 ja JavaScript
 2. JavaScript-ohjelmointi
 3. ReactJS-ohjelmointi

Koulutuksia frontend-kehittäjille

Tags

Frontend-kehittäjä Frontend-developer Frontend-devaaja