Koulutuksen kunnianpalautus

Published 13.2.2020
Reading time approx 3 min
koulutuksen kunnianpalautus

Kuten yleisesti tiedetään useimmat tällä hetkellä opiskelevat tai työuran alkuvaiheessa olevat tulevat elämänsä aikana työskentelemään useissa eri ammateissa. Opiskeluvaiheessa pieni osa suorittaa tuplatutkinnon varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Sen sijaan useampi suorittaa myöhemmin toisen tutkinnon tai jopa useampia suunnatakseen osaamistaan niille alueille, johon oma kiinnostus myöhemmin suuntautuu ja joilla työtä on tarjolla. Opiskelumahdollisuuksia on paljon, mutta varsinaista tutkintopohjaista tai työelämässä hankittua tietotaitoa voi myös rikastuttaa ja suunnata oman kiinnostuksen mukaan yliopistojen avoimilla kursseilla tai yksityisten palveluntarjoajien kursseilla. Edellä mainitusta syistä johtuen puhutaankin ”elämän mittaisesta oppimisesta”.

Digitalisaatio lisää työpaikkoja

Työelämä on murroksessa. Digitaalisaatio, automaatio ja robotisaatio muuttavat työnkuvia. Insinööriliiton viime syksyisen kyselyn perusteella insinöörien joukossa moni ei usko digitalisaation tuhoavan työpaikkoja, mutta sen arvioidaan lisäävän tarvetta jatkuvaan kouluttautumiseen. Vastaajista 88 % oli täysin samaa mieltä tai melko samaa mieltä jatkuvan kouluttautumisen tarpeesta. Yli 80 prosenttia vastaajista oli täysin samaa tai melko samaa mieltä väitteen kanssa, että digitalisaatio tuo lisää työpaikkoja tekniikan alan osaajille. Yli puolet vastaajista arvioi, että yritysten panostukset digitaalisaatioon ovat riittämättömät. Lähes puolet arvioi että yhteiskunta ei digitalisoi palvelujaan tarpeeksi nopeasti. Olipa vastuu digitaalisaatiosta kenen harteilla hyvänsä, on selvää että osaamista tarvitaan yhä enemmän ja kehityksessä on hyvä pysyä mukana varmistaakseen kilpailukykynsä muuttuvassa maailmassa.

Työskenteletkö voittajaorganisaatiossa?

On arvioitu, että tulevaisuuden voittajia ovat sellaiset organisaatiot, jotka kykenevät houkuttelemaan riveihinsä osaavaa ja kehittymishaluista työvoimaa. Yksilön kannalta kiinnostavia ovat tällöin yritykset joissa on vahva uuden oppimisen kulttuuri. Tässä kilpailussa yritykset joissa kannustetaan olemaan avoimia uusille ajatuksille ja etsimään innovatiivisia ratkaisuja ja tehokkaita toimintatapoja ovat vahvoilla. Kukapa haluaisi olla pysähtyneisyyden tilassa hukkaamassa omaa kilpailukykyään markkinoilla. On maailmanlaajuinen ilmiö, että ”nuoret eivät halua uhrata itseään työn alttarille” vaan haluavat vastapainoksi vähintäänkin oman osaamisensa kehittyvän. Tällaisessa uuden oppimisen symbioosissa sekä organisaatiot että sen työntekijät ovat samassa ”voittajajoukkueessa”.

Työntekijät voivat kehittää omaa osaamistaan muun muassa yksityisten palveluntarjoajien kursseilla, joissa kouluttajina toimivat ovat alan johtavista yrityksistä ja jakavat oppeja joita tulevaisuudessa tarvitaan. Yksittäisten henkilöiden kannattaa hakeutua palveluntarjoajien avoimille, aikataulutetuille, kursseille. Avoimet koulutukset toimivat parhaimmillaan silloin kun koulutustarpeessa on muutamia henkilöitä kerralla aihetta kohden tai osaamisen hankintaa on tarvetta jaksottaa sopivasti. Avoimet koulutukset ovat joustava tapa kouluttautua myös siksi että ne eivät edellytä suurempia järjestely- tai koordinointitoimia. Näillä kursseilla käydään tyypillisesti myös pilotoimassa uusia ajattelumalleja, menetelmiä tai teknologioita, joiden laajempaa käyttöönottoa harkitaan vielä. Niissä kuulee myös muiden vastaavassa tilanteessa olevien organisaatioiden edustajien mielipiteitä. Siinä vaiheessa kun päätös laajemmasta käyttöönotosta on tehty, asiakaskohtainen ryhmäkoulutus on kustannustehokkain tapa muutoksen läpiviemiseen.

Yksittäinen työntekijä voi kehittää omaa osaamistaan osallistumalla melkeinpä mille tahansa kiinnostuksen kohteena olevalle kurssille, mutta organisaatio kehittyy merkittävästi vasta kun riittävä määrä sen työntekijöitä ajattelee asioista samalla tavalla ja kehittää osaamistaan samaan suuntaan. Kulttuuri- tai toimintatapamuutos on mahdollinen vasta kun riittävä ”kriittinen massa” toimii jotakuinkin samalla tavalla. Lopulta tämä ”massa” imaisee loputkin mukaansa ja organisaation toiminta yhdenmukaistuu ja tehostuu. Sama koskee tietojärjestelmiä, jotta niistä saadaan hyödyt irti on kaikkien käytettävä niitä samalla tavalla, joka mahdollistaa tiedolla johtamisen. Asiakaskohtaisia koulutuksia järjestetään organisaation omille ryhmille ja niitä räätälöidään usein vastaamaan organisaation käyttötapoja tai ne voivat olla työpajamaisia jolloin niissä vielä haetaan yhteistä tapaa tehdä.

Koulutuksia on siis tarjolla, joten ota rohkeasti yhteyttä ja tule kehittymään kanssamme ja kehittämään omasta organisaatiostasi yhä vahvempi menestyjä.

Katso koulutuksemme.

About author:

Jyrki Tukia
Key Account Manager

Tags

Digitalisaatio Osaaminen Oppiminen