Pilvipalveluiden tulevaisuus – multicloud ja hybridiratkaisut

Published 22.8.2022
Reading time approx 3 min

Pilvipalvelut yleistyvät koko ajan – on arvioitu, että yli 90 prosenttia yrityksistä on jo siirtänyt ainakin osan toiminnoistaan pilveen. Suosioon on syynsä – pilvi on kustannustehokas, skaalautuva, joustava ja tilava tapa varastoida dataa ja kehittää sovelluksia. Siihen pääsee käsiksi mistä vain, milloin vain, kunhan internet-yhteys toimii.

Yrityksille pilvipalveluiden kustannukset määräytyvät käytön perusteella, ja pilvipalveluiden käyttö mahdollistaa juuri yrityksen omiin tarpeisiin soveltuvat ratkaisut. Pilvipalvelut ovat myös entistä ympäristöystävällisempi tapa, sillä palvelimien konesalit ovat kiihtyvään tahtiin siirtymässä vihreään energiaan. Esimerkiksi Ruotsin länsirannikolla Bäckhammar-projektissa Amazonin datakeskus on suunniteltu täysin uusiutuvan energian, tuulivoimapuiston varaan.

Pilvipalveluiden käyttö pienentää myös yritysten omien, fyysisten toimitilojen tarvetta, ja sitä kautta vähentää kustannuksia sekä energian käyttöä.

Pilvien sodassa kärjessä ovat olleet Azure, Amazon Web Services (AWS) ja Google Cloud Platform, joilla kaikilla on omat vahvuutensa. On todennäköistä, että nämä kolme suurta pysyvät kärjessä jatkossakin. Monille tutuin pilvi on yleisesti käytössä oleva Microsoft 365.

Digitalisaatio on saanut datan määrän räjähdysmäiseen kasvuun, ja datan analysoimisesta on tullut yrityksille yhä tärkeämpi kilpailuvaltti. Isoissa yrityksissä ja organisaatioissa tuotettavat datamäärät voivat olla todella valtavia, joten niissä yleensä pohdittavaksi tuleekin erilaisten pilviratkaisujen yhdistäminen. Puhutaan hybridiratkaisuista, mikä tarkoittaa sitä, että etsitään parhaita puolia eri pilvipalveluista.

Nyt jo isoissa organisaatioissa yhdistetään eri pilvipalvelutoimintoja yritysten tarpeiden ja eri sovellusten mukaan. Tämä kaikki taas tuo omat tietoturvaan liittyvät kysymyksensä ja ongelmansa: Kysymykset kuten, voiko kaikkea tietoa viedä pilveen, kun otetaan huomioon tietojen sensitiivisyys ja vaikka lainsäädännön vaatimukset. Tai miten suojata pilveen viety data? Tai miten tieto suojataan, kun sitä siirretään pilveen ja takaisin? Miten varmistua käyttäjien oikeellisuudesta, ja siitä että heillä on vain minimioikeudet palveluihin? Osaan näistä kysymyksistä löytyy toki jo vastauksia, esimerkkinä palveluntarjoajien luomat Well-Architected Framework -mallit, jotka opastavat tietoturvan osalta parhaiden käytäntöjen pariin.

Multicloud-mallissa yritys hyödyntää eri pilvitoimittajien ratkaisuja – olivat ne sitten hybridiratkaisuja yksityisen ja julkipilven välillä tai useampia julkipilviä. Multicloud-ympäristö auttaa yritystä pysymään mukana toimintaympäristön muutoksessa, rakentamaan kokonaisratkaisun omien tarpeiden mukaan ja säilyttämään joustavuuden, jota yhden pilvitoimittajan ratkaisut eivät mahdollista.

Nykyisin maailman suurimmat yritykset ovat niitä, jotka toimivat datahallinnan ja ymmärryksen parissa. Yritykset, jotka hallitsevat dataa ja datan analysointia menestyksekkäästi ovat myös tulevaisuuden menestyjiä.

Teknologiateollisuusalan yrityksille suunnatussa osaamispulssikyselyssä pilvipalveluosaamisten ja palvelinosaamisten alue nousi esille erityisesti tietotekniikan toimialalla, jossa 83 prosenttia piti sitä tärkeänä ja 60 ensiarvoisen tärkeänä tulevien vuosien liiketoiminnalle.

Varmaa siis on, että tallennettavan ja kerättävän datan määrä tulee kasvamaan, jolloin data-analytiikan osaajia tarvitaan. Tätä kerättyä sekä yhdistettyä tietoa voidaan hyödyntää myös ennusteissa eli Machine Learning tulee olemaan myös tärkeä osa tulevaisuuden palveluita. Varmasti myös tarvitaan pilviarkkitehteja, joilla on tietoa ja kokemusta useammasta kuin yhdestä pilvestä, koska palveluita tullaan käyttämään ristiin ja yli toimittajarajojen. Sovelluskehittäjiä tarvitaan myös tulevaisuudessa, ja pilvien tietoturva-asiantuntijoille tulee olemaan entistä enemmän kysyntää.

Osaamispulssi antaa yrityksille hyvät suuntaviivat siihen, minkälaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan. Tämän pohjalta jatkuvan oppimisen tukeminen myös helpottuu.

Tutustu osaamispulssiin osoitteessa https://osaamispulssi.fi/.

Koulutuksia pilviosaamisen kehittämiseen

Tieturin valikoimasta löydät hyvän valikoiman sekä Azure- että Amazon Web Services -koulutuksia ja lisäksi myös yleisempiä pilvipalvelu-koulutuksia, esimerkiksi Pilviarkkitehtuurin suunnittelu.

About author:

Hannu Kauremaa

Hannulla on yli 30 vuoden kokemus yritysten, valtiohallinnon organisaatioiden ja oppilaitosten konsultoinnista ja kouluttamisesta IT-teknologian tuotteiden osalta. Hänen osaamisensa kattaa Microsoft-, AWS- ja Google -teknologiat. Infraratkaisuiden, liiketoiminnan tuottavuuden ja prosessien automatisoinnin lisäksi hänellä on vuosien kokemus identiteetin- ja pääsynhallinnan ratkaisuista sekä tietokannoista. Hannun vahvuuksia on kyky toteuttaa olemassa olevien ratkaisuiden avulla asiakkaiden liiketoimintaa hyödyntäviä kokonaisuuksia.

Tags

Hybridipilvi Azure AWS Monipilviympäristö Multicloud