Scrum Alliancella jo miljoona sertifikaattia

Published 25.2.2019
Reading time approx 3 min

Scrum Alliance on saavuttanut tammikuussa 2019 yhden miljoonan sertifikaatin rajan. Vuoden vaihteessa Scrum Mastereita oli 717 953 ja Product Ownereita 192 929. Kasvu ja sen pitkä kesto on ollut hämmästyttävää. 

Kuva 1. CSM ja CSPO sertifikaatit 31.12.2018

En uskonut Scrumiin, kun ensimmäisen kerran törmäsin siihen jossain vuosituhannen vaihteen paikkeilla, koska he olivat myymässä lisenssejä menetelmän käytölle. Kuningasajatus, jolla tuotemerkin kasvu lähti liikkeelle, oli myydä Certified master titteleitä kahden päivän kurssin perusteella. Myi kuin häkä, sillä liiketoimintamalli sopi myös kouluttajille ja valmentajille, jotka muodostivat Alliancen. 

Suomi mukaan

Kun varhaisimmat omaksujat Suomessa (lue Nokia kumppaneineen) osoittivat mielenkiintoa aiheeseen, kävin USA:ssa hankkimassa CSM sertin 2006 ja sen jälkeen miestä vietiin. Tieturilla oli jo ennestään vahvaa ketteryyskoulusta, mutta yhden päivän Scrum osoittautui ilman sertifikaattiakin huippumenestykseksi. Ensimmäiset suomalaiset kouluttajat, minä mukaan lukien, ilmestyivät markkinoille vasta 2009. Kysyntä nousi vastaamaan tarjontaa, kun paikallisia menestystarinoita alkoi kuulua puheissa ja mediassakin. 

Ilman riitojakaan ei ole selvitty. Toinen Scrumin perustajista, Ken Schwaber, lähti Alliancesta ja perusti oman Scrum.org:n 2009.  Kysymys oli ja on kouluttajaksi pääsyn vaatimuksista. Allianssissa kouluttajalta vaaditaan vahvaa näyttöä Scrumin ja kouluttamisen osaamisesta ja mm. oman, itse tehdyn materiaalin käyttöä. Tässä käännepisteessä kasvu ohjautui Allianssiin, vaikka kouluttajien määrän lisääminen olikin huomattavasti vaikeampaa kuin ”kilpailijoilla”, joita alkoi syntyä markkinoille, joiden suojaaminen on käytännössä mahdotonta. 

Seuraavaa uutta hypeä etsitään edelleenkin ja tuotemerkkejähän saa vapaasti perustaa. Lean ohjelmistokehitys ja Kanban olivat seuraava kiinnostuksen kohde. Ne sopivat tukiorganisaatiolle, mutta niistäkään ei syntynyt Scrumin korvaajaa, vaikka minullakin on tänä keväänä ohjelmassa Kanban käytännössä. 

Kilpailua Scrumillekin

Kaikki ei onnistu Alliancellakaan. Ohjelmistotekniikkaan keskittyvä Certified Developer on jäänyt lapsipuolen asemaan. DevOps on aivan viime aikoina vahvemmin esiin pulpahtanut brändi, joka yhdistää Lean perusteoriaa ja pilvipalvelujen teknologiaa. Itse koen teknologian vaihtoehtojen määrän ja muutosvauhdin liialliseksi kouluttajille ja konsulteille. 

Nykyään kaikki haluavat perustaa oman skaalausmallinsa. Valikoimaa löytyy ja se aiheuttaa sekaannusta. Scrum toimii luonnostaan monen tiimin tehdessä yhtä tuotetta. Pitkään ajateltiin, että se riittää. Scrumin toinen hyöty on se, että se on laajennettavissa olevat kevyt viitekehys. SAFe oli pitkään Scrum Allianssin kumppani ja näkyvästi mukana Allianssin kokoontumisissa. Käytännön kokemukset raskaasta skaalauksesta johtivat pelkoon ketteryyden ja Scrum maineen menemisestä. Niinpä kevyemmät skaalausmallit, LeSS ja Scrum@Scale ovat nyt tulleet myös Allianssin listoille.  

Allianssi on siis viime aikoina laajentanut kurssivalikoimaansa. Sinne on tullut mm. ketterä johtajuus, Agile Leadership ja advanced tasot Scrum Masterille ja Product Ownerille. Ne ovat myös omassa ohjelmassani, toistaiseksi ilman sertifikaatteja. 

Scrum Allianssin missio työn maailman muuttamisesta etenee vahvasti. On menty IT alan ulkopuolelle ja oikeasti kansainväliseksi. Allianssin kouluttajien hyväksyntälautakunnan (TAC) pitkäaikaisena jäsenenä koen suurimmaksi haasteeksi pätevien kouluttajien ja yritysvalmentajien löytämisen ja kouluttamisen. Scrum on yksikertainen, mutta vaikea toteuttaa oikein.  

About author:

Pentti Virtanen

Pentti on koulutukseltaan filosofian tohtori ja Certified Scrum Trainer. Hänen erityisalueenaan on toiminnan kehittäminen erityisesti ketterillä Lean- ja Scrum-ajattelumalleilla.

Pentin pitkä ja monipuoleinen työkokemus sisältää mm. käytännön projektijohtamista suuryhtiössa ja IT start-upin kasvutarinan 15 henkilöstä 500 henkilöön. Pentin tilaisuuksissa yhdistyvät vahva teoreettinen tausta ja opettavat tarinat hänen käytännön kokemuksistaan.

Tags

Product Owner Scrum Master Scrum