Scrum – yksilöt ja vuorovaikutukset

Published 27.11.2018
Reading time approx 3 min

Syksyn 2018 Scrum Gatheringissä Lontoon Excel-messukeskuksessa oli vahva painotus ihmisiin ja vuorovaikutuksiin. Johtaminen oli esillä omana ryhmänään ja skaalauksen uudet tuulet tulivat hyvin esiin. DevOps-teknologioiden merkitys onkin siinä, että nykyiset työkalut ja prosessit muuttavat menestyvän organisaation kehittämisen painopisteen inhimilliselle puolelle.

Scrum ja organisaatio

Lean-organisaatio on aina ollut matala, mutta nyt itseohjautuvuudessa saavutetaan uusi taso. Mielenkiintoinen uutinen oli, että BMW:n itseohjautuvaa autoa kehittävä 1 800 hengen ryhmä aloitti organisaatiomuutoksesta. Siiloutumisen välttämiseksi BMW:n aluetuoteomistajien vetämät vaatimusalueet nimettiin vain kirjaimilla A, B, C, D jne. Kokoontumisessa esittäytyneen Scrum Allianssin uuden ”toimitusjohtajan” Howard Sublettin titteli on päätuoteomistaja, Chief Product Owner. Scrumin perustajan Jeff Sutherlandin esittelemän Scrum@Scale-mallin organisaatio koostuu nopeasti reagoivista ja yhteistyötä tekevistä tuoteomistajista ja scrummastereista.

Scrum ja yksilöt

Yksilöiden motivaatio ja osaaminen ovat suorituksen perusta. Koska ne eivät ole sisäsyntyisiä geneettisiä ominaisuuksia, on Scrummastereiden ja johtajien luotava ympäristö, jossa yksilöt pääsevät parhaaseen suoritukseensa. Useampikin kokoontumisen puhujista syventyi psykologian saloihin. Kokeilevassa toimintatavassa yksilöt tarvitsevat turvallista työympäristöä, jossa vaikeudet koetaan haasteina, jotka voi voittaa. Ajattelutavan muutos syyllisten etsimisestä yrittämisen kannustamiseen on yksi ketterän johtamisen kulmakivistä.

Sata vuotta sitten tehdastuotantoon kehitetyn Taylorismin haamu on syvällä ajattelussamme. Organisaatiomme ovat täynnä mitä erikoisimpia rooleja. Useimmat niistä tekevät työn tekemisestä hankalaa, hidasta ja kallista. Monitaitoisten tiimien ilosanoma alkaa vihdoinkin murtautua ylimmän johdon kerrokseen. 

Vuorovaikutukset

Kokousten merkitys vuorovaikutustapana on vähentymässä. Scrumissa puhutaankin tapahtumista, koska kokous ei ole välttämättä paras tapa toimia yhdessä. Päivän Scrum voi olla paitsi kokous, jossa kaikki seisovat, niin myös esimerkiksi ryhmätyökalulla toteutettu chat tai videon avulla tapahtuva vuoropuhelu.

Suuret kokoukset ovat kalliita ja tehottomia etenkin, jos niiden fasilitointi on retuperällä. Tavoiteltua osallistamista ja sitoutumista ei useinkaan saavuteta. Aitoa läsnäolemista on vaikea saavuttaa, jos mobiililaitteet häiritsevät jatkuvasti. Tarkkailin Gatheringin osallistujia tästä näkökulmasta ja huomasin aiempaa vahvempaa kurinalaisuutta esitysten ja taukojenkin aikana. Useamman tiimin tekemässä tuotekehityksessä suuret ja säännölliset pitkät kokoukset ovat korvautumassa tilanteen mukaan nopeasti kokoon kutsutuilla nopeilla tapahtumilla, jossa kaikilla osallistujilla on selkeä motivaatio olla mukana.

Kehitettävien tuotteiden prototyypit dokumentteineen löytyvät nykyään pilvestä. Emme tarvitse enää kokouksia, joissa raportoimme asioista toisillemme, emmekä edes massiivisia raportteja. ScrumGuide 2017 on varsin niukkasanainen edistymiskäyrien käytöstä ja koulutuksista ne ovatkin vähitellen poistumassa.

Tuotteen kasvattaminen

Nykypäivän suuret menestysyritykset toimittavat uusia versiota useita kertoja päivässä. Tuotteet muuttuvat koko ajan ja pysyvät luotettavina automaattisen testauksen ja käyttöönoton avulla. Käyttökatkoja ja julkaisujunia ei enää ole. Työkalut kuten GitLab antavat työkalut ja prosessin, jolla ihmiset voivat keskittyä ymmärtämään käyttäjien ja asiakkaiden tarpeita ja tuottamaan niitä vastaavia tuotteita ja palveluita.

Tässäkin tarvitaan todellinen ajattelumuutos. Emme suunnittele ja rakenna suurta joukkoa osia, jotka yritetään integroida lopussa vaan kasvatamme tuotettamme vakioalustan päälle hyvin pienissä paloissa. Nämä palat Scrum-tiimi voi suunnitella Sprintin suunnittelussa ja Sprintin aikana. Kykenemme siten julkaisemaan monta inkrementtiä päivässä.

Lisää Scrumia pääset oppimaan ScrumMaster ja Product Owner -koulutuksissa.

About author:

Pentti Virtanen

Pentti on koulutukseltaan filosofian tohtori ja Certified Scrum Trainer. Hänen erityisalueenaan on toiminnan kehittäminen erityisesti ketterillä Lean- ja Scrum-ajattelumalleilla.

Pentin pitkä ja monipuoleinen työkokemus sisältää mm. käytännön projektijohtamista suuryhtiössa ja IT start-upin kasvutarinan 15 henkilöstä 500 henkilöön. Pentin tilaisuuksissa yhdistyvät vahva teoreettinen tausta ja opettavat tarinat hänen käytännön kokemuksistaan.

Tags

Scrum Ketteryys Scrum Master Tiimityö