TOGAF® on muutakin kuin arkkitehtuurimetodi

Published 29.3.2022 | Updated 15.6.2023
Reading time approx 2 min

Kokonaisarkkitehtuurilla tarkoitetaan sitä, että dokumentoidaan organisaation nykytilanne, tuleva tilanne ja tiekartta, miten nykytilasta päästään tavoitetilaan. Arkkitehtuurikuvaukset ovat dokumentteja, joissa kuvataan prosesseja, arvovirtoja, liiketoimintamalleja, kyvykkyyksiä, sovelluksia, datavarantoja, it-teknologiaa, tietoturvaa tai mitä tahansa muuta mitä koetaan tarpeelliseksi. Toisin sanoen kuvataan sitä, millä tavalla organisaatio toimii.

Kokonaisarkkitehtuurin hyöty tulee siitä, että se helpottaa kommunikointia, suunnittelua ja kehittämistä. On aika mahdotonta käydä älykästä keskustelua esimerkiksi toimintamallien kehittämisestä, ellei ole jonkinlaista kuvaa siitä, miten toimitaan nyt.  

Johtava kokonaisarkkitehtuuriviitekehys avuksi

TOGAF (The Open Group Architecture Framework) on johtava kokonaisarkkitehtuuriviitekehys. Sen ytimessä on ADM (Architecture Development Method), vaiheistettu metodi, jonka avulla systematisoidaan arkkitehtuurityötä. ADM:n kuvaamia vaiheita ovat esimerkiksi muutostarpeen tunnistaminen, arkkitehtuurin kuvaaminen, implementoinnin suunnittelu, toteutuksen tarkastaminen ja muutoksenhallinta.

Mutta TOGAFissa on paljon muutakin. Arkkitehtuuri on strateginen työkalu ja TOGAF ohjeistaa esimerkiksi, miten strategiasuunnittelun vuosikelloa koordinoidaan arkkitehtuurisuunnittelun kanssa. Budjettisykli ohjaa organisaatioiden muutoshankkeita ja arkkitehtuurin tehtävä on tukea toisaalta strategian suunnittelua ja toisaalta yksittäisten projektien tarpeita.

Mitä kaikkea TOGAF on?

TOGAF kuvaa myös arkkitehtuurisuunnittelun projektimallia, arkkitehtuurityön kompetenssimallia mukaan lukien roolikuvauksia, arvovirtojen mallintamista ja arkkitehtuurikyvykkyyden tai -praktiikan rakentamista ja johtamista.

Malli ketterään arkkitehtuuriin ja valtionhallinnon toiminta-arkkitehtuurin

Koko ajan laajenevassa kokoelmassa on dokumentteja, jotka käsittelevät joko kaikkia kiinnostavia asioita tai hyvin kapeasti tiettyä toimialaa. Esimerkki ensiksi mainitusta on syksyllä ilmestynyt ketterän arkkitehtuurin malli (Open Agile Architecture), joka kuvaa ketterän organisaation strategiaa, rakennetta, prosesseja, palvelua ja kyvykkyyksiä toiminta-arkkitehtuurin näkökulmasta.  

Esimerkki kapeammasta ohjeistuksesta on tuore valtionhallinnon toiminta-arkkitehtuurin referenssimalli (Government Reference Model), joka puolestaan tunnistaa hallintamallin, avainprosessit ja informaatiokulun. Tällainen malli on hyödyllinen julkisen sektorin toiminta-arkkitehtuuria suunnitellessa.

Sertifioinnilla yhteinen kieli

Joissakin projekteissa, erityisesti valtionhallinnon puolella, käytetään TOGAFia niin laajasti että arkkitehtuuriprojektien jäseniltä ja palveluntoimittajilta edellytetään sertifikaattia. Sillä varmistetaan, että projektin jäsenet käyttävät samoja käsitteitä ja tuntevat metodin vaiheistuksen ja käytettävät referenssimallit. Toisin sanoen, kaikki puhuvat samaa kieltä.  

Sertifiointi on hyvä tapa todistaa, että kielenkäyttö on hallussa. TOGAF-peruskurssilla opiskellaan viitekehyksen rakennetta ja terminologiaa, jatkokurssilla viitekehyksen soveltamista case-esimerkkien avulla.

TOGAF® is a registered trademark of The Open Group.

ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Koulutusta TOGAF-arkkitehtuuriviitekehykseen

About author:

Ben Kalland

Ben Kalland on palvelunhallinnan ammattilainen, joka on nähnyt IT-alaa eri suunnista jo 30 vuoden ajan. Hänen erikoisosaamistaan ovat TOGAF, ITIL®, COBIT ja ISO 20000 sekä muut mallit ja standardit, jotka tuovat lisäarvoa ja laatua IT-palveluihin. Benin koulutuksen ja konsultoinnin missio on osaamisen siirtäminen asiakkaalle.

Tags

TOGAF