SAFe Product Owner/Product Manager with POPM Certification

Delivering value through effective planning interval execution, according to the Scaled Agile Framework SAFe, version 6. What skills do you need to deliver value in ...
Helsinki
Classroom
Remote
2 days 20.-21.5.
10.-11.6.
27.-28.6.
21.-22.8.
16.-17.9.
3.-4.10.
21.-22.10.
18.-19.11.
16.-17.12.
Show all
1195 €OR
1.9 training card days
GO!Guaranteed!

SharePoint käytön aloittaminen

Olemme suunnitelleet koulutuksen kaikille niille, jotka ovat aloittamassa SharePointin kanssa työskentelyä tai ovat osallistumassa SharePointin käyttöönottoprojektiin. Kurssi antaa kuvan siitä millaisia tehtäviä kuuluu organisaation SharePoint-työtilojen tai ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 20.5.
20.9.
22.11.
890 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

IPMA D

You will receive a basic understanding of project management and an overview of the core technical, behavioral and organizational competencies required for successful project management. ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 20.5.
3.9.
10.10.
11.11.
890 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

ISTQB AI Testing

Artificial Intelligence and Machine Learning in particular are used more and more in everyday applications and systems. The ISTQB® AI Testing (CT-AI) certification extends understanding ...
Helsinki Remote
Classroom
4 days 20.-23.5.
11.-14.11.
2450 €OR
4.5 training card days
GO!Guaranteed!

Google Analytics 4 -perusteet

Verkkoanalytiikka pystyy tarjoamaan vastauksia verkkosivuston kysymyksiin. Kun mittaa verkkosivustolta relevantteja asioita, auttaa kerätty data saamaan tietoa sen hetkisestä tilanteesta sekä tarjoamaan oivalluksia ongelmien tunnistamisessa sekä ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 21.5.
790 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Microsoft Configuration Manager (ConfigMgr) -ylläpitäjäkurssi

Koulutuksen tarkoituksena on antaa ConfigMgr:n perustiedot uudelle IT-asiantuntijalle, joka on vasta aloittamassa työskentelyä ConfigMgr:n kanssa. Kurssilla keskitytään ConfigMgr:n päivittäiseen ylläpitoon liittyviin asioihin, eikä sisällä ConfigMgr:n ...
Helsinki Remote
Classroom
4 days 21.-24.5.
24.-27.9.
12.-15.11.
2190 €OR
4.4 training card days
GO!Guaranteed!

Backend development

Taustakehityskielet (Backend development languages) hoitavat verkkosovellusten kulissien takana olevat toiminnot eli ovat ohjelmakoodeja, jotka yhdistävät sovelluksen tietokantaan, hallitsee käyttäjäyhteyksiä ja käyttää itse verkkosovellusta. Taustateknologiat ovat ...
Helsinki Remote
Classroom
2 days 21.-23.5.
24.-25.10.
12.-13.12.
1590 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

Ketterä määrittely

Tässä koulutuksessa opit miten vaatimusten ja tarpeiden löytäminen tavoite- ja käyttäjälähtöisesti mahdollistavat oikea-aikaisen ja laadukkaan määrittelyn ketterässä toimintaympäristössä.  Käymme käytännönläheisesti läpi eri näkökulmia laadukkaan ketterän ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 22.5.
18.9.
20.11.
890 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

TCP/IP perinpohjin

TCP/IP on maailman tunnetuin ja levinnein protokollaperhe. Unix-maailmasta se on sittemmin löytänyt tiensä myös yritysten lähi- ja reititinverkkojen protokollaksi. Kolmipäiväisen kurssimme tavoitteena on antaa osallistujalle selkeä kokonaiskäsitys ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days 22.-24.5.
21.-23.10.
18.-20.12.
1990 €OR
3 training card days
GO!Guaranteed!

Tekoälyn tehokas hyödyntäminen HR:ssäNew!

Tekoäly muokkaa työelämää ja varsinkin tietotyötä hurjaa vauhtia. Muutos vaikuttaa monin tavoin HR-työhön. Mitä mahdollisuuksia ja haasteita tekoäly tuo HR-ammattilaisen työhön?
  Remote
0.5 days 23.5.
495 €OR
0.5 training card days
GO!Guaranteed!

Liiketoimintaprosessien kehittäminen

Koulutuksessa käyt läpi prosessien hallinnan eri vaiheet sekä miten nidot prosessien kehittämisen, mittauksen ja seurannan palveluliiketoiminnan jatkuvaan kehitykseen ja palvelumuotoiluun. Suunnitelmallinen prosessien kehittäminen mahdollistaa toiminnan ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 23.-24.5.
26.-27.11.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

SAFe Scrum Master with SSM Certification

This SSM training gives an understanding of  the role of Scrum Master in a SAFe® (Scaled Agile Framework®) enterprise. Attending this course prepares you to take the ...
Helsinki Classroom
2 days 27.-28.5.
19.-20.9.
21.-22.11.
1195 €OR
1.9 training card days

Microsoft Power BI -perusteet

Koulutuksessa perehdymme Microsoft Power BI -raportoinnin mahdollisuuksiin. Microsoft Power BI on raportointi- ja analysointipalvelu, jonka avulla dataa voi yhdistellä helposti yrityksen omista järjestelmistä, tiedostoista, pilvipalveluista ...
Helsinki Remote
Classroom
1 day 27.5.
26.8.
21.10.
2.12.
890 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Linuxin vaativa hallinta

Koulutuksen käynyt osaa tehostaa Linux-palvelimen ja -työaseman ylläpitoa sekä hallitsemaan vikatilanteita ja vaativampia Linux-ympäristöjä. Linux on sikäli monitahoinen tuote, että se on samalla käyttöjärjestelmä ja verkkokäyttöjärjestelmä, ...
Helsinki
Classroom
Remote
3 days 27.-29.5.
5.-7.6.
11.-13.9.
28.-30.10.
9.-11.12.
Show all
1990 €OR
3 training card days
GO!Guaranteed!

Muutoksen toteuttaminen onnistuneesti hankkeen kautta

Koulutus keskittyy siihen, kuinka pystyt toteuttamaan suuriakin muutoksia tehokkaasti. Hiot taitojasi muutoksen läpivientiin hankkeena, jolloin muutoksesta tulee helpommin johdettava ja seurattava kokonaisuus. Saat muutosvastarintaa pienennettyä, ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 27.-28.5.
2.-3.12.
1590 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

Python-ohjelmointi

Koulutuksessa käydään läpi Python-ohjelmointikielen perusteet. Koulutuksen käynyt oppii kirjoittamaan Python-kielellä ohjelmia. Lisäksi koulutuksen käynyt oppii, miten Python ohjelmointikieltä käytetään työkaluna ongelmien ratkomiseen. Python on yksinkertainen, mutta ...
Helsinki Remote
Classroom
3 days 27.-29.5.
2.-4.9.
11.-13.11.
1990 €OR
3 training card days
GO!Guaranteed!

Spring Boot Development

Spring Framework is one of the most used frameworks in Java. Spring Boot is "an opionated way" of using Spring Framework the way Spring is ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days 27.-29.5.
1990 €OR
3 training card days

Tilaajana tietojärjestelmähankinnassa

Koulutuksessa pureudutaan tietojärjestelmäprojekteihin erityisesti tilaajan näkökulmasta. Koulutuksessa avataan käytännön esimerkein tilanteita, joissa tilaajan ja toimittajan näkökulmat eroavat vahvasti toisistaan tai joissa usein ajaudutaan ongelmiin tilaajan ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 27.5.
8.10.
890 €OR
1 training card day

IT Contracts, IT2022

IT Contracts is a comprehensive and practical information package about IT industry contracts (IT2022) and their practical aspects. The objective of this training is that ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 27.5.
25.9.
19.11.
850 €OR
1.3 training card days

AZ-305: Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Koulutus korvaa 31.3.2022 valikoimista poistuneet AZ-303 ja AZ-304 koulutukset. Mikäli haluat oppia suunnittelemaan ja hyödyntämään Microsoftin Azure palveluita osana muuta infrastruktuuria, niin kurssi AZ-305 on ...
Helsinki Classroom
Remote
4 days 27.-30.5.
16.-19.9.
4.-7.11.
1990 €OR
3.5 training card days

SMN

Uutta ja ajankohtaista luettavaa

Katso kaikki blog

Blog 16.5.2024

Ratkaisuarkkitehtuuri sisältää sekä ratkaisun että arkkitehtuurin

Read more