FrontpageProject workProjektityön perusteet

Projektityön perusteet

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_empty

Saat perusteorian ja käytännön esimerkkien avulla kokonaiskuvan projektityön menetelmistä sekä parhaista käytännöistä. Koulutus korostaa tehokkaan viestinnän merkitystä ja painottaa projekteihin osallistuvien henkilöiden vaikutusta tehtävän onnistumiseen.

Projektityön etuja ovat yhteistyö ja verkostoituminen sekä joustavuus, monipuolisuus ja uudistumiskyky. Onnistuneessa projektissa keskeisinä ovat erilaiset roolit ja niiden vastuut projektin elinkaaren aikana. Jokaisen projektissa toimivan henkilön pitää tällöin tuntea projektihallinnan kokonaiskuva sekä omaa työtä tehostavat projektityömenetelmät.


Location

Helsinki


Training formats

Classroom
Remote


Duration

1 päivä


Price

890 €

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu ammattilaisille, jotka ovat mukana projekteissa, mutta eivät ole projektityön ammattilaisia. Esimerkiksi projektityöhön osallistuvat asiantuntijat, koordinaattorit, myynti- ja markkinointihenkilöt sekä kehityshenkilöt, jotka haluavat tehostaa omaa projektityöskentelyään. Projektipäälliköille suosittelemme yksityiskohtaisempia Projektipäällikön keskeiset taidot tai Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti -koulutuksia.

Esitiedot

Ei esitietovaatimuksia.

Sisältö projektityön peruskoulutuksessa

Mistä ja miten projektit syntyvät?

 • Projektityön hyödyt
 • Puhutko projektikieltä: keskeiset termit ja käsitteet
 • Projektin elinkaari ja sen vaiheet
 • Roolit ja vastuut: mitä minulta odotetaan projektissa?

Projektin valmistelu

 • Millainen on hyvä tavoite?
 • Projektin sidosryhmät
 • Viestinnän suunnittelu

Projektin suunnittelu

 • Millainen on hyvä projektisuunnitelma
 • Tuloksen ja työn osittaminen
 • Työn osittaminen
 • Realistisen aikataulun laatiminen
 • Riskien hallinta osana suunnitelmaa

Projektin seuranta ja ohjaus

 • Asiantuntijoiden johtaminen
 • Tehokkaat kokous- ja palaverikäytännöt

Projektin päättäminen

 • Projektista oppiminen

Kurssista on mahdollista saada 6 PDU pistettä.

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.

Testimonials

 • Sain paljon eväitä ja simppeleitä työkaluja, mitkä voin saman tien viedä mukanani käytännön työhön. Etenkin viestintään liittyen tuli paljon uusia ideoita!
 • Koulutus avasi silmiä projektin eri vaiheista ja projektiin liittyvistä sidosryhmistä.
 • Tykkäsin miten konkreettinen koulutus oli.
 • Koulutus oli hyvä kokonaisuus projektityön perusteisiin.
 • Kouluttaja oli äärimmäisen mukava ja asiantunteva, keskusteluun oli helppo osallistua.
 • Koulutus oli hyvä ja sisälsi nimensä mukaisesti projektityön perusteet.
 • Kiva kun oli osallistavaa koulutusta, teimme useita ryhmätöitä, näin pääsi soveltamaan opittua heti.
 • Peruskuvio projektipäällikön tehtävistä ja projektityöstä ylipäänsä tuli hyvin läpikäytyä
 • Kattava perustietopaketti, asiallinen ja osaava opettaja.
 • Koulutus oli selkeä ja sisältö oli helposti omaksuttava.
 • Päivä oli aikataulutettu hyvin, jolloin keskittymiskyky säilyi koko päivän ajan.
 • Koulutuksessa oli toimiva sisältö ja kouluttaja oli asiantunteva.
 • Hyvä ja laadukas koulutus
 • Erittäin hyvä ja tiivis koulutus, kouluttaja oli todella asiantunteva ja materiaalit olivat erittäin kattavat ja selkeät.

You might be interested in these courses: