EtusivuTietoturvajohtaminenTietoturva tekoälyn käyttöönotossa

Tietoturva tekoälyn käyttöönotossa

Tehosta yrityksesi toimintaprosesseja ja vältä tietoturvariskit. Tekoälyn integroiminen yrityksen arkeen ei ole välttämättä ongelmatonta. Matkalla voi tulla haasteita, kuten teknisen osaamisen puuttuminen, vääränlaiset käyttöprosessit sekä potentiaaliset tietoturvariskit.

Haluatko oppia yhden kurssin aikana, kuinka tekoälyä voi hyödyntää yrityksen operatiivisessa toiminnassa oikeaoppisesti siten, että yrityksen sisäinen data pysyy turvassa?

Tässä koulutuksesssa saat tehokkaan tietopaketin, jonka avulla voit välttää yleisimmät ongelmat mahdollisimman turvallisesti ja suoraviivaisesti. Opit myös, miten rakennat yrityksellesi omia tekoälymalleja ilman riskiä tietojen vuotamisesta eteenpäin.

 


Paikka

Helsinki


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto

3 tuntia


Hinta

495 €

Kohderyhmä

Koulutus sopii erityisesti yrityksen johtajille, jotka
– haluavat kartoittaa tekoälyn hyödyntämistä yrityksensä toiminnassa
– etsivät aktiivisesti suoraviivaisia keinoja tehokkaan toimintastrategian rakentamiseen: kuinka valjastaa tekoäly yrityksen kilpailueduksi.

Tavoite

– Ymmärrät selkeästi, mitkä ovat yleisimpiä ongelmia tekoälyn täysmittaisessa hyödyntämisessä

– Opit, kuinka suurin osa ongelmatilanteista voidaan välttää jo etukäteen

– Opit, miten luoda yrityksellesi tietoturvallinen toimintastrategia tekoälyn hyödyntämiseen

– Lisäksi opit, kuinka jalkauttaa uusi toimintastrategia tehokkaasti käytäntöön, ja samalla varmistat yrityksesi kilpailukyvyn pitkälle tulevaisuuteen. 

Kurssin sisältö

Koulutus rakentuu kolmesta osasta:
1. Yleimpien ongelmakohtien tunnistaminen ja ratkaiseminen tekoälyn käyttöönotossa
2. Toimintastrategian luominen tekoälyn suoraviivaiseen käyttöönottoon yrityksen sisällä
3. AI-toimintastrategian tehokas jalkauttaminen yrityksen sisällä

Koulutuksen ensimmäisessä osiossa käsitellään yleisimpiä kompastuskiviä, joita organisaatiot kohtaavat tekoälyn käyttöönotossa. Tämä segmentti tarjoaa syvällistä tietoa tyypillisistä teknisistä ja hallinnollisista ongelmista sekä tarjoaa ratkaisumalleja näihin haasteisiin. Käymme läpi esimerkkejä todellisista tilanteista ja analysoimme, miten näitä ongelmia voidaan ennakoivasti välttää tai ratkaista tehokkaasti.

Toisessa ja kolmannessa osiossa keskitytään tekoälyn integrointiin yrityksen toimintaan. Tässä vaiheessa opetellaan, kuinka luoda selkeä ja kohdennettu toimintastrategia tekoälyn käyttöönotolle, mukaan lukien tärkeiden tavoitteiden asettaminen ja resurssien oikea kohdentaminen. Lopuksi, osanottajille tarjotaan käytännönläheisiä vinkkejä ja työkaluja tekoälystrategian tehokkaaseen jalkauttamiseen organisaatiossa, varmistaen että kaikki tiimin jäsenet ovat mukana ja sitoutuneita uuden teknologian hyödyntämiseen.