EtusivuVaatimusmäärittelyVaatimusmäärittely

Vaatimusmäärittely

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_half

Koulutuksessa opit vaatimusmäärittelyn periaatteet. Kurssin jälkeen osaat soveltaa käyttötapauksiin perustuvaa vaatimusmäärittelyä työssäsi ja viedä sen tarvekartoituksesta hankkeen rajauksen kautta yksityiskohtaiseen vaatimusten kuvaamiseen. Tiedät vaatimusten ja niiden muutosten hallinnan keinot. Ymmärrät myös erot perinteisen ja ketterän kehittämisen välillä vaatimusmäärittelyn osalta.

Vaatimusmäärittely on avainasemassa, kun hankitaan palveluja, tietojärjestelmiä tai ohjelmistoja - tai kehitetään niitä itse. Toimintaprosessit ja toiminnan tarpeet ovat lähtökohtana vaatimusmäärittelylle. Myös tuotekehityksessä tehdään vaatimusmäärittelyä, osa siitä jo tuote-ehdotuksen luomiseksi. Ketterässä ohjelmistokehityksessä vaatimusmäärittely ja erityisesti kommunikointi on voimakkaasti läsnä, vaikka kaikkea ei kuvatakaan dokumentteihin.

Vaatimusten ja niihin tulevien muutosten hallinta on yksi avainasioista ohjelmistokehityksen onnistumiseksi, kuten kansainväliset tutkimukset osoittavat. Hallintaprosessi, vaatimus ja laadun varmistus ovat oleellisia asioita vaatimusten hallinnassa.

Onnistunut vaatimusmäärittely tarkoittaa todellisten tarpeiden löytämistä, rajausten tekemistä ja vaatimusten dokumentointia asiakkaan ja toimittajan ymmärtämällä tavalla. Koska jokainen projekti on erilainen, tärkeintä onkin soveltaa vaatimusmäärittelyprosessia kuhunkin tilanteeseen sopivaksi.


Paikka

Helsinki


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto

2 päivää


Hinta

1590 €

Kohderyhmä

Kurssi sopii määrittelijöille, suunnittelijoille ja projektipäälliköille sekä palvelujen ja IT-järjestelmän tilaajille. Edeltäväksi kurssiksi sopii hyvin Prosessien mallintaminen.

Vaatimusten määrittely ja hallinta -kurssin sisältö

Peruskäsitteet sekä vaatimustenmäärittelyn ja -hallinnan prosessi

 • Vaatimusten määrittely ja hallinta
 • Määrittely- ja hallintaprosessin luominen
 • Prosessin eteneminen

Jäljitettävyys

 • Syyt ja seuraukset
 • Jäljitettävyyden merkitys ja toteuttaminen

Vaatimusten lähtökohtana toiminnan tarpeet

 • Ratkaistavan asian määrittely
 • Sidosryhmien tunnistaminen
 • Toimintaprosessien kuvaaminen
 • Rajoitteiden tunnistaminen
 • Tarpeiden keruu ja kuvaaminen

Hyvät työskentelykäytännöt vaatimusmäärittelyssä

 • Työskentelyyn osallistuvien sitouttaminen
 • Erilaiset työskentelytekniikat, mm. työpajat, havainnointi, käyttäjätarinat
 • Ongelmien ratkaisu

Järjestelmän alustavien vaatimusten määrittely

 • Liiketoimintavaatimukset ja IT-järjestelmä
 • Vaatimusluettelo
 • Järjestelmädokumentti
 • Käyttäjäroolien tunnistaminen
 • Toiminnalliset vaatimukset käyttötapauksina
 • Käyttötapausten luonnostelu
 • Käyttötapausten merkitys ja hyödyntäminen
 • Käyttötapausmalli

Järjestelmähankkeen rajaus

 • Järjestelmävaatimusten attribuutit
 • Priorisointi ja baselinen sopiminen
 • Muutoskäytännöistä sopiminen
 • Mitä nämä tarkoittavat ketterässä ohjelmistokehityksessä?

Järjestelmän toiminnallisten vaatimusten tarkentaminen

 • Käyttötapausten kuvaaminen
 • Käyttötapausmallin strukturointi käyttötapausten välisillä suhteilla
 • Käyttöliittymän hahmottelu apuna toiminnallisuuden kuvaamisessa

Laadun merkitys

 • Vaatimusmäärittelyn testaus
 • Toteutuksen testaus
 • Testikuvauksien käyttö suunnittelun apuna

Järjestelmän tietosisällön määrittely

 • Käsitteiden tunnistaminen
 • Liiketoiminnan käsitemallin laatiminen

Järjestelmän ei-toiminnallisten vaatimusten määrittely

 • Vaatimuskategoriat kuten käytettävyys, luotettavuus, suorituskyky, ylläpidettävyys, turvallisuus
 • Ei-toiminnallisten vaatimusten merkitys ja kuvaaminen

Korkea laatu muutosten vähentäjänä

 • Vaatimusten testaus
 • Erilaiset katselmoinnit
 • Hyvät katselmointikäytännöt

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista: