Digimurros: Alustatalous muokkaa yritysstrategioita

Julkaistu 28.2.2019
Lukuaika noin 2 min

Useat yritykset ajattelevat, että digimurros on vanhojen IT järjestelmien korvaamista uusilla pilvipalveluihin pohjautuvilla digitaalisilla ratkaisuilla. Tämä onkin osittain totta, mutta oikeastaan digimurros on paljon enemmän kuin teknologian korvaamista uusilla tehokkaammilla ratkaisuilla.

Todellinen muutos ei liity pelkästään olemassa olevien työtapojen, palveluiden tai tuotteiden tehostamiseen, vaan täysin uuden digitaalisen liiketoimintamallin käyttöönottoon. Puhumme usein tällöin liiketoimintamallista, joka perustuu alustatalouteen (engl. Platform Economy, Ref. 1).

Alustatalous

Alustataloudessa yritysstrategiat eivät keskity yrityksen omien sisäisten ongelmien ratkomiseen, vaan oman alustatalous -ekosysteemin elinvoimaisuuden varmistamiseen. Yrityksen rooli ekosysteemissä (ks. kuva alla) muokkaa myös yrityksen liiketoimintastrategiaa. Kun tämä strategia on selvillä, se sanelee pitkälti myös miten yrityksen digimurros kannattaa laatia.

Kysymyksiä, joita kannattaa alustatalousstrategiassa asettaa:

  • Mihin alustatalouden ekosysteemeihin yritykseni kannattaa kuulua?
  • Mikä yritykseni rooli kyseisissä ekosysteemeissä olisi?
  • Kannattaako panostaa omien toimintatapojen tehostamiseen, vaiko ostaa resursseja/palvelua muilta ekosysteemin yrityksiltä?
  • Kannattaako tiettyä palvelua/tuotetta tuottaa vaiko tehdä se yhteistyössä muiden alustatalouden tekijöiden kanssa?

Kuva 1. Alustatalousekosysteemin eri roolit.

Alustatalous ilmiönä tulee muokkaamaan yritysten liiketoimintastrategioita ja siten myös sitä, miten digiteknologioita kannattaa omassa toiminnassaan hyödyntää. Ei ehkä ole järkevää ratkaista kaikkia kipupisteitä, jotka liittyvät yrityksen tämän hetkiseen toimintaympäristöön. Järkevämpää voi olla ehkä keskittyä tuottamaan vain tiettyjä palveluja ekosysteemissä tai ”liittoutua” toisen ekosysteemin yrityksen kanssa ja miettiä omaa lisäarvoa heidän toimintansa kannalta.

Tällaisen alustatalousajattelutavan sisäistäminen voi olla vaativaa, varsinkin, jos on tottunut näkemään muut yritykset pelkkinä kilpailijoinaan. Täytyy kuitenkin muistaa, että perinteiset kilpailijaympäristötkin muuttuvat parhaillaan. Uudet start-up:it, joista et ehkä tiennyt mitään viime vuonna, voivat ensi vuonna olla kovimpia kilpailijoitasi. Tai yritykset, jotka tähän asti ovat toimineet muilla palvelun tai tuotannon aloilla, ovatkin laajentaneet toimintaansa sinun toimintasektorillesi. Digimurros on siis paljon muutakin kuin teknologioiden uudistamista. Kaikki kuitenkin lähtee omasta liiketoimintastrategiastasi ja siitä minkä roolin yritys valitseen missäkin alustatalouden ekosysteemissä.

(1) Reference: Digital Transformation Model: The First Step in Reinventing Your Company

Katso webinaari digimurroksesta!

Tietoa kirjoittajasta:

PhD Riitta Bekkhus

Kirjoittaja on toiminut 25 vuotta IT-alalla – monissa eri tehtävissä, niin IT-strategioiden kuin liiketoimintaprosessien suunnittelussa ja optimoinnissa. Tehnyt väitöskirjassaan digimurroksen hallintaan konseptin, jolla yritykset pääsevät helposti alkuun digimurroksensa systemaattisessa johtamisessa.

 

 

Asiasanat:

Pilvipalvelu Digimurros Digitalisaatio