SQL Server Diagrammien varmistus

Julkaistu 12.10.2016
Lukuaika noin 2 min

SQL Server Diagram on tietokantahakuja tehdessä hyvin oleellinen kuva tietokannan rakenteesta.  Kuvasta ilmenee asioiden suhteet toisiinsa ja tietokannan toiminta.

SQL Server diagram

Diagrammin luonti on automaattista, mikäli tietokannan viite eheydet on määritelty. Toki luonti ja taulujen valinta pitää käyttäjän tehdä. Yli sadan taulun tietokannan asettelu ja kommentointi on kuitenkin aikaa vievää puuhaa.

Usein varsinkin kehitysvaiheessa, tietokannan rakennetta kopioidaan kehittäjien kesken mm. scripteillä ja varmistuksilla. Jos olet tehnyt omaan ympäristöön hyvän kuvan kannasta ja palautat kollegaltasi saaman varmistuksen, diagrammisi häviää ja joudut taas tekemään ison työn saadaksesi kuvan takaisin.

Alla kuvaan kaksi eri tapaa saada tietokannan rakenteen kuvat talteen. Kuvalla tarkoitan varsinaista muokattavaa diagrammia, enkä esimerkiksi yllä olevaa kuvaa, joka on kopioitu Copy Diagram to Clipboard toiminnolla kuvaksi mm. dokumentointia varten.

Kopiointi dokumentointia varten

Diagrammin määritys on tallessa sysdiagrams -systeemitaulussa.

SELECT * FROM [dbo].[sysdiagrams] ORDER BY [name]

Sysdiagram-systeemitaulu

Kopioimalla ja tallentamalla definition -sarakkeen sisällön voi luoda kuvaajan uudelleen seuraavalla SQL -lauseella

USE testaus — kanta jonne diagram luodaanINSERT INTO [dbo].[sysdiagrams] ([name] ,[principal_id] ,[version] ,[definition])VALUES(    ’Diagram_Mallikanta’, 1, 1,0xD0CF11E0A1B11AE1000000000000000000000000000000003E000300FEFF0900060000000000000…
Edellinen on hieman työläs jos diagrammeja on useita. Toinen tapa on käyttää BCP (Bulk Copy Program) -ohjelmaa

  • Vienti tiedostoon

    bcp TIETOKANTA..sysdiagrams out TIETOKANTA.bcp -c -T -S SERVERNAME
Vienti tiedostoon
  • Tuonti tietokantaan

    (siirry hakemistoon jonne tiedosto tallentui tai kirjoita polku tiedoston nimen eteen)

    bcp TIETOKANTA..sysdiagrams in TIETOKANTA.bcp -c -T -S SERVERNAME
Tuonti tietokantaan

Katso kaikki Microsoft SQL-kurssimme

Tietoa kirjoittajasta:

Tero Ramu

Microsoft Certified Trainer, T-Base Oy

Tero on työskennellyt niin pienten kuin suurienkin yritysten kanssa ja kouluttanut satoja ammattilaisia vuodesta 1999 alkaen. Koulutettavat pitävät Terosta kouluttajana ja hän saakin koko ajan loistavaa palautetta.

Asiasanat:

Ohjelmointi SQL