Tarvitaanko enää SQL-kielen osaamista?

Julkaistu 7.3.2022
Lukuaika noin 3 min

Organisaation datan visualisointiin on nykyisin tarjolla erilaisia toimivia, moderneja ratkaisuja. Visualisointi helpottaa tiedon hahmottamista ja tarjoaa parhaimmillaan nopean yhteenvedon tarvittavasta tiedosta.

Mihin siis tarvitaan enää perinteistä SQL-kieltä? Taipuuko se nykypäivänä tarvittavaan datan käsittelyyn?

Vastaus on kyllä. IBM:n tutkimuslaboratoriossa 1970-luvulla kehitetyllä SQL-kielellä eri murteineen on edelleen nykypäivänä tärkeä rooli osana yrityksen tiedonhallintaa. Modernia visuaalista raporttia ei voi koostaa ilman, että tietokannassa oleva tieto tuodaan raporttiin. Siksi esimerkiksi Microsoft PowerBI:lla koostetun raportin taustalla kaivataan edelleen SQL:ää.

SQL-kielen käyttö

SQL-kieltä käytetään yleisimmin siihen, että tieto tuodaan tarjolle käsittelyä varten. Sillä voidaan lisäksi viedä tietoja tietokantaan ja päivittää olemassa olevia tietoja. Nykyisin tietokantoja ei yleensä suoraan päivitetä SQL-kielellä, vaan tieto tulee jonkin sovelluksen kautta. Myös datan lisäys tulee useimmiten sovelluksen kautta. Esimerkkinä sovelluksesta Microsoft Dynamics, johon lisätyt yrityksen asiakastiedot sitten päivittyvät tietokantaan.

Raportointiin käytettävän datan tulee olla luotettavaa ja puhdasta. Ideaalitilanteessa tietovarastossa oleva data onkin puhdasta ja valmista käsiteltäväksi. Tosielämässä dataa joutuu kuitenkin usein muokkaamaan. Usein esimerkiksi päivämäärien esitysmuotoja on yhtenäistettävä raporttia varten. Tai sitten tietoa on jatkojalostettava muuten – mikä sekin hoituu SQL-kielellä.

Esimerkiksi lasketaan tilausrivin hinta:

SELECT [til_id] AS [Tilausnumero]
,[rivi]
,[tuo_id]
,[maara]*[hinta] AS [Tilausrivin hinta]
FROM [SQLkurssi].[dbo].[tilausrivit]

Paljon käytetyt peruskyselyt ja muita ominaisuuksia

Tietokantaan tehtäviä hakuja varten käyttäjän on hyvä hallita SELECT- ja liitoskyselyt. Esimerkiksi asiakkaan tilaukset:

SELECT A.nimi,
T.id AS [Tilausnumero],
TR.maara * TR.hinta AS [Tilausrivin hinta],
TU.nimi AS [Tuote]
FROM asiakkaat A INNER JOIN
tilaukset T ON A.id = T.asi_id INNER JOIN
tilausrivit TR ON T.id = TR.til_id INNER JOIN
tuotteet TU ON TR.tuo_id = TU.id
ORDER BY A.nimi

Liitoskyselyä tarvitaan nimensä mukaisesti tiedon yhteen liittämiseksi. Tietokannoissa tieto on yhteen kertaan yhdessä paikassa. Jotta tietoa saadaan hyödynnettyä raportoinnista, täytyy eri tauluissa olevat tiedot usein liittää toisiinsa. Esimerkiksi kun halutaan nähdä, mitä asiakas on tilannut, liitetään asiakkaan tiedot ja asiakkaan tilaukset sisältävät taulut yhteen.

SQL-kieli taipuu myös monipuolisempaan analyysiin. Sillä on mahdollista tehdä mm. tiedon laskentaa ja analyysiä. Yksi tärkeä ominaisuus on helppokäyttöisten rakenteiden tekeminen loppukäyttäjälle. Proseduurien ja funktioiden avulla on mahdollista rakentaa valmis skripti, jonka avulla tarjotaan käyttäjälle helppo tapa tehdä esimerkiksi kysely. Valmiin funktion takana voi olla esimerkiksi 200 riviä SQL-skriptiä, joka näkyy käyttäjälle vain yhtenä SQL-lauseena.

SQL-kielellä on mahdollista myös toteuttaa esimerkiksi ikkunatekniikoita mm. tiedon analysointiin ja pivotointia, esimerkiksi kuin halutaan näyttää sähkönkulutuslukemat tunti- sarakkeina.

SQL-kielessä käsitellään joukkoja, se on tarkoitettu kokoelmien käsittelyyn. Tältä osin se poikkeaa ohjelmistokielistä, jotka puolestaan suorittavat koodia rivi riviltä.

Opi kätevästi koulutuksessa

SQL-kieli on suhteellisen helppo oppia. Tieturin SQL-kielen koulutuksissa lähdemme liikkeelle ihan alkeista ja jatkamme rauhallisesti syvällisempään osaamiseen. Jos on aiemmin käyttänyt jotain skriptikieltä, on SQL-kielen rakennetta helpompi lukea. Se aukeaa kuitenkin myös ilman aiempaa kokemusta.

Microsoftilta julkaistiin vuoden 2022 alussa uusi Microsoft SQL-kielen koulutus, DP-080 Querying Data with Microsoft Transact-SQL. Se on Microsoftin virallinen kaksipäiväinen peruskoulutus SQL-kieleen. Koska Tieturin aiempi SQL tutuksi -koulutus on ollut hyvin suosittu, kehitin Tieturille myös yksipäiväisen Microsoft SQL perusteet -koulutuksen. Sen jatkona toimii hyvin Microsoft SQL syventävä -koulutus. Kaikki kolme koulutusta ovat hyvä aloitus Microsoft SQL-kielen käyttöön.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Tietoa kirjoittajasta:

Tero Ramu

Tero konsultoi ja toteuttaa tietovarasto- ja raportointihankkeita yrityksille. Tero on Microsoft Certified Trainer ja kouluttanut satoja ammattilaisia vuodesta 1999 alkaen.

Asiasanat:

SQL Tiedonhallinta