Scrum-roolien oikeudet

Published 5.6.2019
Reading time approx 3 min

Scrum-roolien oikeudet ovat peräisin Scrum Allianssin vuoden 2018 lopulla vahvistetuista Certified Scrum Master -valmennuksen oppimisvaatimuksista 1.2. Ne ovat osoittautuneet erittäin tehokkaiksi ratkaisukeinoiksi pohdittaessa selviytymistä haastavista Scrum-projekteista. Tuoteomistajan, kehitystiimin ja scrum masterin kyky käyttää oikeuksiaan kriittisessä tilanteessa on kriittinen menestystekijä, joka erottaa menestyjät muista.

Tuoteomistaja (Product owner)

Oikeus itsenäiseen päätöksentekoon tekee tuoteomistajasta tuotteen todellisen omistajan. Hänen ei tarvitse hyväksyttää päätöksiään johtoryhmällä, ohjausryhmällä, johtajalla tai asiakkaan edustajalla. Tämä säästää aikaa ja tekee päätöksistä yhtenäisiä. Pahimmillaan ulkopuoliset tekevät toteuttamiskelvottomia, todellisuudesta irti olevia päätöksiä.

Tuoteomistaja tietenkin kuuntelee sidosryhmien edustajia ja käyttää suuren osan työajastaan heidän parissaan. He ovat kuitenkin vain tuoteomistajan neuvonantajia. Päätösvalta ja vastuu on tuoteomistajalla.

Oikeus hallita tuotteen kehitysjonoa tarkoittaa sitä, että tuoteomistajalla on oikeus päättää, mitä tehtäviä kehitysjonossa on ja missä järjestyksessä nämä tehdään. Usein tuotteen kaikki ominaisuudet ovat pakollisia, jopa lakisääteisiä. Näissäkin tapauksissa tuoteomistajan kannattaa varautua kehitystyölle tyypilliseen epävarmuuteen ja teettää työt tarkasti harkitussa järjestyksessä.

Oikeus teettää kehitystiimillä työtä selkeyttää tiimin työntekoa. Kehitystiimillä on tasan yksi tuoteomistaja – työllä yksi ainoa yhtenäinen lähde. Tuoteomistaja neuvottelee Sprintin suunnittelussa Sprintin tavoitteesta ja rajauksesta ja edustaa päätöksentekijänä kaikkia asiakkaita, käyttäjiä ja sidosryhmiä. Hänellä on oikeus keskeyttää sprintti tai sen sijaan neuvotella kehitystiimin kanssa muutoksista sprintin aikana.

Tuoteomistaja käyttää oikeutta julkaista inkrementti yhteistyössä kehitystiimin kanssa. Hän on vastuullinen henkilö vaikka kehitystiimi tekisikin julkaisemisen teknisellä tasolla.

Kehitystiimi

Kehitystiimillä on oikeus arvioida tuotteen kehitysjonon kohtia ja päättää kuinka monta niistä se ottaa sprinttiin.  Kehitystiimi neuvottelee sprintin rajauksesta tuoteomistajan kanssa sprintin suunnittelussa ja rajaa työnsä sprintissä kapasiteettiinsa.

Kehitystiimillä on oikeus päättää miten se tekee inkrementin. Kehitystiimi on paras asiantuntija päättämään tuotteen teknisistä ratkaisuista. Lähtökohtana tässä on sopimus valmiin määritelmästä, joka määrittää standarditason tuotteeseen tehtävälle työlle. Kehitystiimi hallitsee omaa työtään ja organisoituu haluamallaan tavalla. Tiimin työnjako on sen sisäinen asia, josta ulkopuoliset, tuoteomistaja tai scrum master eivät päätä.

Kehitystiimillä on oikeus laadukkaaseen työhön. Ketteryydessä nopeus ja tuottavuus syntyvät korkean laadun ja ammattitaidon seurauksena. Tiimi ei päästä keskeneräistä työtä julkaistavaksi.

Scrum master

Scrum master on Scrum-tiimin palveleva johtaja, jolla on oikeus julkistaa asioita ja päästä päätöksentekijöiden puheille. Hän on kuin lehdistö neljäntenä valtiomahtina ilman muodollista päätösvaltaa. Hänellä on myös oikeus kokeilla uusia asioita. Hän esimerkiksi haastaa retrospektiivissä Scrum-tiimiä löytämään parempia kehitysmenetelmiä ja työkaluja.

Organisaatiomuutos

Ketteryyden ja Scrumin suurimmat haasteet ovat organisaatiokulttuurin muuttamisessa. Scrum-roolien oikeudet iskevät toimintatapojen kipupisteisiin. Hierarkisessa organisaatiossa johtajat kävelevät tuoteomistajan yli ja tukkivat kehitystiimin menestymisen mahdollisuudet. Työtä on liikaa, se muuttuu alituisesti eikä sitä priorisoida. Vähäinenkin työaika tuhlataan palavereihin, raportointiin,  ylisuunnitteluun ja työstä toiseen hyppimiseen. Ulkoa pakotettu aikataulu johtaa huonoon laatuun, joka pahentaa ongelmia entisestään. Scrum-tiimin jäsenten oikeuksien käyttäminen on loogisesti selkeä ratkaisu näihin ongelmiin. Muutosagentteina scrum mastereiden pitää luoda organisaatiokulttuuri, jossa tämä on mahdollista.

Eri roolien oikeuksiin pääset tutustumaan parhaiten Scrum-koulutuksissamme.

About author:

Pentti Virtanen

Pentti on koulutukseltaan filosofian tohtori ja Certified Scrum Trainer. Hänen erityisalueenaan on toiminnan kehittäminen erityisesti ketterillä Lean- ja Scrum-ajattelumalleilla.

Pentin pitkä ja monipuoleinen työkokemus sisältää mm. käytännön projektijohtamista suuryhtiössa ja IT start-upin kasvutarinan 15 henkilöstä 500 henkilöön. Pentin tilaisuuksissa yhdistyvät vahva teoreettinen tausta ja opettavat tarinat hänen käytännön kokemuksistaan.

Tags

Scrum Product Owner Scrum Master Tiimityö