Tekoälyn tila vuonna 2023: Generatiivisen tekoälyn läpimurtovuosi

Published 13.9.2023
Reading time approx 2 min

Vuosi 2023 on osoittautunut merkittäväksi tekoälyn kehityksessä. McKinseyn tuore raportti The State of AI in 2023: Generative AI’s Breakout Year tekoälyn nykytilasta vahvistaa generatiivisen tekoälyn työkalujen merkittävän kasvun.

Luovan tekoälyn työkalujen käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti. Vain vuosi sitten monet näistä työkaluista esiteltiin, ja nyt jo 33 % kyselyyn vastanneista kertoo käyttävänsä luovaa tekoälyä säännöllisesti vähintään yhdessä liiketoimintatoiminnossa. Lisäksi, 40 % vastaajista kertoo, että heidän organisaationsa aikovat lisätä investointejaan tekoälyyn luovan tekoälyn edistymisen vuoksi.

Tekoälyn vaikutus on niin voimakas, että lähes neljännes C-tason-johtajista kertoo käyttävänsä henkilökohtaisesti generatiivisen tekoälyn työkaluja työssään. Tämä on merkittävä muutos verrattuna aiempiin vuosiin, kun tekoäly oli aihe, joka kosketti lähinnä teknologia-alan työntekijöitä.

Kun tarkastellaan yrityksiä, jotka ovat jo integroineet tekoälyn osaksi toimintaansa, 60 % tekoälyä käyttävistä organisaatioista on ottanut käyttöön generatiivisen tekoälyn. Tämä osoittaa, että ne yritykset, jotka ovat jo omaksuneet tekoälyn, ovat myös ensimmäisiä hyödyntämään generatiivisen tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia.

Murros ei ole pelkästään teknologinen. Vastaajista 79 % sanoo, että heillä on ollut vähintään jonkin verran altistumista generatiiviselle tekoälylle, joko työssä tai sen ulkopuolella. Tämä kertoo siitä, kuinka laajasti generatiivinen tekoäly on vaikuttanut eri toimialoilla ja ammateissa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vuosi 2023 on ollut todellinen läpimurto tekoälyn alalla. Olemme keskellä historiallista murrosta, joka muuttaa tapaamme tehdä liiketoimintaa. Tieturi on auttamassa yrityksiä tässä murroksessa tarjoamalla kattavan koulutustarjonnan niille, jotka haluavat hyödyntää tekoälyn mahdollisuuksia. Jos mietit, pitäisikö sinun syventyä tekoälyyn, vastaus on selkeä: nyt on oikea aika!

Opi hyödyntämään tekoälyä

About author:

Joop Tenhunen
Product Area Manager

Tags

Tekoäly AI