EtusivuMicrosoft AzureAZ-1002: Configure secure access to your workloads using networking with Azure Virtual Network

AZ-1002: Configure secure access to your workloads using networking with Azure Virtual Network

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joiden päivittäiseen työhön tulee kuulumaan Microsoft Azuren verkkopalveluiden ylläpito ja konfigurointi. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden edetä verkkopalveluiden perusosaajasta kohti pilvipalveluiden verkkopalveluammattilais-roolia. Koulutuksen aikana tehdään yhteisesti aiheeseen liittyviä harjoituksia.

Koulutus antaa valmiudet Microsoft Azure pilvipalvelun verkkopalveluiden käyttöönottoon ja konfigurointiin. Koulutuksen yhteydessä suoritetaan Applied Skills-arviointitesti: Configure secure access to your workloads using Azure networking


Paikka

Helsinki


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto

1 päivä


Hinta

690 €

Esitiedot

Kurssille osallistujalla tulisi olla osaamista seuraavilta osa-alueilta:

 • Azure-portaali
 • Verkkoteknologioiden peruskonseptit kuten nimipalvelut, reititys ja palomuurit

AZ-1002: Configure secure access to your workloads using networking with Azure Virtual Network -kurssin sisältö

Module 1: Configure virtual networks

 • Describe Azure virtual network features and components
 • Identify features and usage cases for subnets and subnetting
 • Identify usage cases for private and public IP addresses
 • Create a virtual network and assign IP address

Module 2: Configure Azure Virtual Network peering

 • Identify usage cases and product features of Azure Virtual Network peering
 • Configure your network to implement Azure VPN Gateway for transit connectivity
 • Extend peering by using a hub and spoke network with user-defined routes and service chaining

Module 3: Manage and control traffic flow in your Azure deployment with routes

 • Identify the routing capabilities of an Azure virtual network
 • Configure routing within a virtual network
 • Deploy a basic network virtual appliance
 • Configure routing to send traffic through a network virtual appliance

Module 4: Host your domain on Azure DNS

 • Configure Azure DNS to host your domain

Module 5: Configure network security groups

 • Determine when to use network security groups
 • Create network security groups
 • Implement and evaluate network security group rules
 • Describe the function of application security groups

Module 6: Introduction to Azure Firewall

 • Explain how Azure Firewall and Azure Firewall Manager work together to protect Azure virtual networks
 • Evaluate whether Azure Firewall is the right solution to protect your Azure virtual networks from malicious coming and outgoing traffic
 • Evaluate whether Azure Firewall Premium is the right solution to protect your Azure virtual networks from licious incoming and outgoing traffic
 • Evaluate whether Azure Firewall Manager is the right solution for deploying policies across multiple firewalls
 • Identify and describe use cases for Azure Firewall and Azure Firewall Manager.

Module 7: Guided Project – Configure secure access to workloads with Azure virtual networking services

 • Create and configure virtual networks
 • Create and configure network security groups (NSGs)
 • Create and configure Azure Firewall
 • Configure network routing
 • Create DNS zones and configure DNS settings