EtusivuMicrosoft AzureAZ-1003: Secure storage for Azure Files and Azure Blob Storage

AZ-1003: Secure storage for Azure Files and Azure Blob Storage

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joiden päivittäiseen työhön tulee kuulumaan Microsoft Azuren tallennuspalveluiden ylläpito ja konfigurointi. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden edetä tallennuspalveluiden perusosaajasta kohti ammattilais-roolia pilvipalveluiden tallennuspalveluiden osalta. Koulutuksen aikana tehdään yhteisesti aiheeseen liittyviä harjoituksia.

Koulutus antaa valmiudet Microsoft Azure pilvipalvelun tallennuspalveluiden käyttöönottoon ja konfigurointiin. Koulutuksen yhteydessä suoritetaan Applied Skills-arviointitesti: Secure storage for Azure Files and Azure Blob Storage


Paikka

Helsinki


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto

1 päivä


Hinta

690 €

Esitiedot

Koulutukseen osallistujalla tulisi olla osaamista seuraavilta osa-alueilta:

 • Azure-portaali
 • Datan erilaiset tallennusmuodot
 • Tietoturvakonseptit, kuten identiteetit, pääsynhallinta ja tiedon salaus
 • Verkkoteknologioiden konseptit kuten virtuaaliverkot ja aliverkotus

AZ-1003: Secure storage for Azure Files and Azure Blob Storage – kurssin sisältö

Module 1: Create an Azure Storage account

 • Decide how many storage accounts you need for your project
 • Determine the appropriate settings for each storage account
 • Create a storage account using the Azure portal

Module 2: Configure Azure Blob Storage

 • Understand the purpose and benefits of Azure Blob Storage
 • Create and configure Azure Blob Storage accounts
 • Manage containers and blobs within Azure Blob Storage
 • Optimize blob storage performance and scalability
 • Implement lifecycle management policies to automate data movement and deletion
 • Determine the best pricing plans for your Azure Blob Storage

Module 3: Configure Azure Storage security

 • Configure a shared access signature (SAS), including the uniform resource identifier (URI) and SAS parameters
 • Configure Azure Storage encryption
 • Implement customer-managed key.
 • Recommend opportunities to improve Azure Storage security

Module 4: Secure and isolate access to Azure resources by using network security groups and service endpoints

 • Identify the capabilities and features of network security groups
 • Identify the capabilities and features of virtual network service endpoints
 • Use network security groups to restrict network connectivity
 • Use virtual network service endpoints to control network traffic to and from Azure services

Module 5: Guided Project – Azure Files and Azure Blobs

 • Create and configure a storage account
 • Create and configure blob storage
 • Create and configure Azure Files
 • Configure encryption for storage
 • Configure networking for storage