EtusivuMicrosoft Power BIDAX perusteet

DAX perusteet

Tämä 2-päiväinen kurssi sopii henkilöille, jotka laativat Power BI:llä tietomalleja ja haluavat oppia ymmärtämään DAX-kaavojen logiikkaa sekä saada hyödyllisiä ratkaisumalleja tyypillisiin laskentatilanteisiin. DAX-kielen oppiminen poikkeaa esimerkiksi Excel-kaavoista, sillä kieltä ei opi pelkkiä funktioita opiskelemalla. Soveltava osaaminen edellyttää funktioiden lisäksi myös ns. rivi- ja kontekstiajattelun perusperiaatteiden ymmärtämisen. Kurssilla tutustutaan sekä funktioihin että opetellaan ajattelemaan DAX:in tavoin.

Kouluttaja

Heidi Enho on kokenut ja innostava kouluttaja ja hänellä on taito huomioida erilaisia osallistujia ja opettaa DAX-kielen toimintaperiaatteet käytännönläheisesti esimerkiksi sellaisille osallistujille, jotka ovat aiemmin käyttäneet Exceliä laskennassa. Hän kirjoittaa suosittua https://hexcelligent.fi -blogia ja on yksi yksi harvoista suomalaisista asiantuntijoista, jotka ovat saavuttaneet Microsoftin Most Valuable Professional (MVP) -tunnustuksen. Heidi on ollut sekä Power BI MVP että Excel MVP vuosina 2015 – 2020.

Koulutuspaikka

Koulutus toteutetaan yhteistyökumppanimme Corellian kanssa, osoitteessa Vuorikatu 20 A.


Paikka

Helsinki


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto

2 päivää


Hinta

1290 €

Kohderyhmä

Kurssi on suunniteltu esimerkiksi kontrollereille tai vastaavissa tehtävissä työskenteleville, jotka tarvitsevat raporteissa monipuolisesti erilaista laskentalogiikkaa. Kurssin ensisijaisena kohderyhmänä eivät ole tekniset ja erilaisia kieliä hallitsevat sovelluskehittäjät.

Esitiedot

Mieluusti Power BI jatkokurssia vastaavat tiedot, tietokantojen peruskäsitteiden tuntemusta sekä soveltavaa osaamista funktioihin perustuvasta laskennasta esimerkiksi Excelissä. Osallistujilla on hyvä olla hieman käytännön kokemusta myös DAX-kaavatyypeistä, kuten lasketuista sarakkeista (calculated columns) ja mittareista (measures).

DAX perusteet -koulutuksen sisältö

Johdanto sekä lyhyt kertaus

 • Tietomallin rakenne
 • Ristiinsuodatuksen merkitys relaatioissa ja vaikutus laskentaan (cross-filter)
 • Peruskielioppia, kaavojen rakenne
 • Yhteneväisyydet ja oleellisimmat erot verrattuna esimerkiksi Exceliin

Lasketut sarakkeet ja mittarit

 • DAX-kaava vai Power Query -kaavasarake?
 • Laskettu sarake vai mittari?
 • Rivi- ja suodatuskontekstin vaikutus kaavoihin
 • X-funktioihin tutustuminen

Ehdollisuus sekä informaatiofunktiot

 • IF, SWITCH
 • HASONEVALUE, HASONEFILTER, ISBLANK, jne.

CALCULATE – yksi tärkeimmistä DAX-funktioista

 • Runsaasti esimerkkejä
 • Ulkoinen ja sisäinen suodatuskonteksti
 • Erilaiset suodatukset sekä niiden käsittely ja muuttaminen (ALL, ALLSELECTED, FILTER, KEEPFILTERS, jne.)

Muuttujien käyttäminen sekä hyödyt

 • Muuttujien määritys ja hyödyntäminen

Aika-älykäs laskenta (time-intelligence)

 • Dynaamisen kalenterin luonti DAX-kielellä
 • Eri aikajaksojen vertailut
 • Kumulatiivisuus sekä liukuvat laskutoimitukset
 • Useita käytännön esimerkkejä

Hierarkiat

 • Hierarkisen taulukkovisualisoinnin väli- ja loppusummatasojen tunnistaminen (ISFILTERED)

Dynaamisten taulujen käyttö mittareissa

 • Milloin tarvitaan dynaamisia tauluja?
 • Dynaamisten taulujen luontiin liittyviä funktioita (FILTER, SUMMARIZE, ADDCOLUMNS, SELECTCOLUMNS, jne.)

Runsaasti muita hyödyllisiä esimerkkejä

 • Yksilöllisten arvojen käsittely (VALUES, DISTINCT)
 • Tekniikoita erilaisten arvojen etsimiseen (LOOKUPVALUE, FIRSTNONBLANKVALUE, jne.)
 • Taulujen väliset viittaukset (RELATED, RELATEDTABLE)
 • Yhteyksien eli relaatioiden käsittely (USERELATIONSHIP, CROSSFILTER)