EtusivuTekoäly (AI)Generatiivinen tekoäly assistenteille

Generatiivinen tekoäly assistenteille

Tällä kurssilla pureudut syvemmin siihen, miten generatiivista tekoälyä voit käytännössä hyödyntää assistentin työssä. Opettelet erilaisia käyttötapauksia, tehokkaimpia tapoja tehdä kyselyitä sekä miten yhdistät tekoälyn tuottamaa materiaalia osaksi jokapäiväistä työtäsi. 

Generatiivinen tekoäly, kuten ChatGPT, edustaa uutta vallankumouksellista teknologiaa, joka mahdollistaa luovan ja monipuolisen sisällön tuotannon. Toisin kuin perinteiset tekoälypohjaiset avustajat, jotka toimivat ennalta määritettyjen komentojen ja algoritmien mukaan, generatiiviset mallit kuten ChatGPT pystyvät ymmärtämään luonnollista kieltä, muodostamaan monimutkaisia ajatusketjuja ja tuottamaan ihmismäistä tekstiä lähes rajattomasti.  

Tämä avaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia assistenttien työhön. Generatiivista tekoälyä voit hyödyntää esimerkiksi: 

 • asiakirjojen, raporttien ja sähköpostien tuottamiseen 
 • tutkimuksen ja taustatietojen keräämiseen 
 • tiivistelmien tekemiseen 
 • yhteenvetojen ja analyysien laatimiseen 
 • vaikuttavien (Powerpoint) esitysten rakentamiseen 
 • monipuolisiin järjestelytehtäviin, kuten kalenterinhallintaan ja kokousten järjestämiseen 
 • kielenkääntämiseen ja monikieliseen viestintään 

Lisäksi voit käyttää tekoälyä datan analysoinnissa ja tunnistamaan esimerkiksi trendejä ja ennusteita, jotka tukevat päätöksentekoa. 


Paikka

Helsinki


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto

3 tuntia


Hinta

495 €

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu erityisesti assistenteille ja sihteereille. 

Tavoite

Koulutuksen jälkeen osaat hyödyntää ChatGPT:tä ja muita generatiivisen tekoälyn työkaluja monipuolisesti assistentin työssä. Osaat promptata tehokkaasti laadukkaiden vastausten saamiseksi ja tunnistat myös generatiivisen tekoälyn vaaranpaikat, mm. hallusinoinnin. Olet valmis tehostamaan työtäsi ja tarjoamaan organisaatiollesi uudenlaista tukea. 

Esitiedot

Koulutus ei edellytä esitietoja.

Kurssin sisältö

Generatiivinen tekoäly assistentin työssä 

 • Miten ChatGPT toimii ja mitä se voi tehdä. 
 • ChatGPT:n ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet assistentin työssä 
 • Tehokkaat tavat hyödyntää tekoälyä raportoinnissa, tiedonhaussa ja toiminnan tukemisessa 
 • Yleisimmät komennot ja kuinka tehdä tehokkaita kyselyitä 

Syväsukellus tekoälyn hyödyntämiseen 

 • Asiakirjojen, sähköpostien ja raporttien laatiminen AI:n avustuksella 
 • Kuinka hyödyntää ChatGPT:tä monikielisessä viestinnässä ja tehtävissä, kielenkääntäminen tekoälyn avulla 
 • Datan analysointi ja hyödyntäminen: trendien tunnistaminen, päätöksenteon tuki 
 • Tekoälyn lisäosat ja tulevaisuuden mahdollisuudet: edistyneet ominaisuudet ja miten ne voivat tukea assistenttien tehtäviä. 

Workshop: käytännön harjoitukset 

 • Ryhmätyönä harjoituksia, jotka keskittyvät kokousten suunnitteluun ja aikataulutukseen, raporttien laatimiseen sekä tiedonhakuun.     
 • Simulaatio assistentin tyypillisten tehtävien hoitamisesta tekoälyn tuella