EtusivuTekoäly (AI)Miten luot yrityksellesi oman tekoälymallin tietoturvallisesti?

Miten luot yrityksellesi oman tekoälymallin tietoturvallisesti?

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_empty

Tekoäly on muuttamassa yritysten toimintaa nopealla tahdilla. Tekoälyä voidaan hyödyntää esimerkiksi asiakaspalvelun parantamisesssa, markkinointimateriaalien tuottamisessa, tuotannon lisätehostamisessa sekä strategisessa päätöksenteossa. Yritysten sisäinen datavarasto on erinomainen lähde yrityskohtaisten tekoälymallien rakentamiselle, sillä sen luomisprosessissa käytettävä tieto on tarkasti yrityksen hallittavissa sekä täyspainoisesti hyödynnettävissä. Ero on helpoin huomata verrattuna erityisesti yleisiin kielimalleihin, missä tiedon mahdollinen vuotaminen yrityksen hallinnan ulkopuolelle, on edelleen valtavan suuri tietoturvariski. 

Kun yritys siirtyy käyttämään omaa tekoälymallia, datan kokonaishallinta sekä tietoturva saadaan siirrettyä kustannustehokkaasti vaaditulle turvallisuustasolle. Samalla yritykselle tarjoutuu mahdollisuus hyödyntää jo tehdyn työn tulokset tehokkaasti parhaimmillaan jopa usean vuoden aikajaksolta.


Paikka

Helsinki


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto

3 tuntia


Hinta

495 €

Tavoite

Kurssin jälkeen osallistujat pystyvät:

-Ymmärtämään, kuinka tekoälyä voidaan hyödyntää yritysten sisäisen datan analysointiin ja täysipainoiseen hyödyntämiseen

-Tunnistamaan tietoturvariskejä, jotka liittyvät tekoälymallien käyttöönottoon

-Suunnittelemaan ja toteuttamaan tietoturvallisen prosessin yrityksen sisäisen tekoälymallin kouluttamiseen.

Kurssin sisältö

Kurssin sisältö:

-Optimoidut työprosessit tekoälyn käyttämisessä

-Omien tekoälymallien kouluttamisprosessi

-Tietoturvariskit tekoälyssä

-Tietoturvallinen prosessi yrityksen sisäisen tekoälymallin luomiseen

Kurssin rakenne

Kurssi on toteutettu käytännönläheisesti: Ensimmäisen tunnin teoriaosuuden aikana käsittelemme optimoituja työprosesseja tekoälyn käyttämisessä, sekä yleisimpiin työkaluihin liittyviä tietoturvariskejä. Seuraavassa osuudessa osallistujat pääsevät itse harjoittelemaan omien tekoälymallien luomista, kouluttamista sekä tietoturvallisia käyttötapoja.

Yrityskohtaisen tekoälymallin luomiseen löytyy kolme eritasoista vaihtoehtoa:

  1. Kevyin vaihtoehto on luoda yritykselle kustomoitu chatGPT-malli suoraan maksullisen GPT-4 / Plus-version sisälle: Tämä vaihtoehto soveltuu parhaiten “oman” tekoälymallin pintatason testaukseen, mutta ei tarjoa lainkaan tietoturvaa yrityksen omalle datalle: Tätä kannattaa käyttää siis harkiten. Hintataso: alk. 20€ / kk.
  2. Keskitason vaihtoehto on käyttää CustomGPT-yrityssovellusta, joka tarjoaa Enterprise-tason tietosuojan sekä huomattavasti chatGPT:tä laajemmat ominaisuudet, kuten 30 miljoonan sanan sekä 1000 sivun tietokannan yrityksen hyödynnettäväksi. Hintataso: alk. 50€ / kk.
  3. Korkeimman tason toteutustapa on luoda täysin räätälöity tekoälymalli yrityksen laajamittaiseen tehokäyttöön AI-ohjelmistoyrityksen toteuttamana. Hintataso: alk. 1500€ / kk.

Tulemme käymään koulutuksen aikana kaikkien kolmen vaihtoehdon hyötyjä sekä kompromisseja läpi, minkä jälkeen yrityksellä on hyvä ymmärrys, minkä vaihtoehdon kanssa heidän kannattaa lähteä liikkeelle.