EtusivuHae koulutuksiaSAP S/4HANA -toiminnanohjausjärjestelmän perusteet

SAP S/4HANA -toiminnanohjausjärjestelmän perusteet

Miten taloushallinto ja materiaalihallinto integroituvat toisiinsa SAP-toiminnanohjausjärjestelmässä? Miten uusi SAP S/4HANA eroaa vanhemmasta SAP ECC:stä? Miten SAP:n konfigurointi ja kustomointi käytännössä tapahtuu? 

SAP on ollut markkinajohtaja suuryritysten ERP-järjestelmänä jo pitkään ja erityisesti Suomessa SAP:n ratkaisut ovat muodostuneet standardeiksi ja ovat keskeisessä osassa kansainvälisesti toimivien yritysten IT-arkkitehtuuria. Kynnys SAP:n toiminnanohjausjärjestelmän sisäistämiseen voi kuitenkin tuntua korkealta ja alkuvaiheessa järjestelmän käyttö vaikuttaa monesta tarpeettoman monimutkaiselta. 

Tämä yhden päivän kestävä intensiivinen peruskurssi tarjoaa sinulle ohituskaistan kehittymiseksi SAP:n osaajaksi. Kurssi pohjautuu teorian sijasta täysin käytännön esimerkkien kautta oppimiseen. Kaikki harjoitukset tehdään SAP S/4HANA -ympäristöä hyödyntäen. Kurssin harjoitukset muodostavat yhden kokonaisen end-to-end skenaarion, alkaen materiaalien ostoista ja tavaran vastaanotosta päättyen lopputuotteiden myyntiin ja laskutukseen.  

Kurssin jälkeen tulet ymmärtämään SAP:n toimintaperiaatteista enemmän kuin moni järjestelmän parissa päivittäin työskentelevä. 


Koulutusmuoto
Remote

Kesto
1 päivä

Hinta
950 €

Kohderyhmä

Kurssi on suunnattu nykyisille ja tuleville taloushallinnon ja logistiikan ammattilaisille, jotka haluavat ymmärtää miten kirjapidon, myynnin ja materiaalihallinnon avainprosessit käytännössä rakentuvat SAP S/4HANA -järjestelmässä. Kurssi soveltuu myös IT-alan osaajille, jotka haluavat laajentaa järjestelmäosaamisensa kattamaan S/4HANA:n. 

Tavoite

Kurssin tarkoituksena ei ole pintaraapaisun tekeminen mahdollisimman moneen SAP:n moduulin vaan tavoitteemme on mennä hyvinkin yksityiskohtaiselle tasolle tiettyjen avaintoiminnallisuuksien osalta. Kurssin jälkeen sinulla tulee olemaan hyvä ymmärrys miten tärkeimmät liiketoiminnan prosessit (Order-to-cash, Purchase-to-pay, Acquire-to-retire, Record-to-report) rakentuvat järjestelmässä. 

Esitiedot

Kurssille tulijoilta toivotaan jonkin verran käyttökokemusta mistä tahansa ERP-järjestelmästä tai käytännön kokemusta joko taloushallinnosta tai hankintatoimesta. Aikaisempaa SAP-käyttökokemusta ei vaadita. 

Kurssin sisältö

SAP:n, kuten kaikkien muidenkin ERP-järjestelmien, tärkein tavoite on integroida taloushallinnon, oston, logistiikan ja myynnin prosessit saumattomasti toisiinsa. Yksi tapa tarkastella yrityksen liiketoimintaa on jakaa yrityksen toiminta ydinprosesseihin, esimerkiksi alla olevaan tapaan: 

  • Order-to-cash  
  • Kaikki toimenpiteet ja prosessit liittyen tuotteiden ja palveluiden myyntiin ja laskutukseen. 
  • Purchase-to-pay  
  • Kaikki prosessit liittyen tuotteiden, raaka-aineiden ja palveluiden ostamiseen, maksamiseen ja varastonhallintaan. 
  • Acquire-to-retire  
  • Kaikki prosessit liittyen pysyvien vastaavien, kuten koneiden ja kaluston, hallintaan. 
  • Record-to-report  
  • Taloushallinnon rakenteiden, kuten tilikarttojen ja tilinpäätösrunkojen, ylläpitäminen ja tilinpäätöstietojen raportoiminen. 

 

  

Kansainvälisesti toimivilla yrityksillä on ylläolevien core-prosessien lisäksi usein myös lukuisia muita prosesseja määriteltyinä (esim. tuotteiden valmistus ja myynti erotetaan usein Order-to-cash ja Make-to-stock prosessiksi riippuen siitä valmistaako yritys tuotteita varastoon vai valmistetaanko tuotteita aina myyntitilausta vasten), mutta yllä olevat neljä ovat muodostuneet melko pitkälti standardeiksi alalla kuin alalla. 

Tämän peruskurssin aikana keskitymme näistä neljästä core prosessista Order-to-cash ja Purcase-to-pay prosessihin. Tarkastelemme yksityiskohtaisella tasolla hankintatoimen ja myynnin tärkeimpiä toiminnallisuuksia ja tulemme näkemään käytännössä, kuinka läheisesti SAP:n taloushallinto ja liiketoiminnan transaktiot ovat järjestelmässä integroitu. 

Aikataulu

9:00-16:00~16:30