EtusivuKyberturvallisuusTekoälyn käyttöönotto ja tietosuojariskit

Tekoälyn käyttöönotto ja tietosuojariskit

Varo kalliita tietosuojariskejä – näin otat vaatimukset huomioon alusta asti

Tietosuojaan liittyvissä riskeissä on iso hintalappu – ei ainoastaan taloudellisesti, vaan myös maineen ja luottamuksen kannalta. Integroimalla tietosuojaperiaatteet tekoälyprojekteihin alusta alkaen säästyt mahdollisilta vahingoilta.

Tekoälyn käyttöönotto ja tietosuojariskit -koulutuksessa pääset arvioimaan käytännön esimerkin kautta tekoälypohjaisen palveluun liittyviä tietosuojavaikutuksia ja kehitysprojektiin liittyviä tietosuojariskejä. Käymme läpi toimivien käytäntöjen rakentamista aina kumppaniriskien hallinnasta tietosuojasääntelyn edellytysten täyttämiseen ja toimenpiteisiin riskien hallitsemiseksi.

Konkreettisen harjoituksen myötä opit integroimaan tietosuojaperiaatteet tekoälyprojektiisi. Näin varmistat, että tietosuoja otetaan huomioon suunnitteluvaiheessa, eikä sitä tarvitse lisätä jälkikäteen, mikä säästää aikaa ja resursseja.

Perehdyt myös siihen, miten hallita ja rakentaa yhteistyötä kolmansien osapuolten kanssa tietosuojan näkökulmasta. Opit, miksi ja miten luoda avoimuutta liittyen tietosuojakysymyksiin, mikä auttaa vähentämään riskejä ja parantamaan sidosryhmien luottamusta.


Paikka

Espoo


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto

1 päivä


Hinta

1345 €

Kohderyhmä

Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat ymmärtää tietosuojan merkityksen liiketoiminnalle. Voit olla esimerkiksi tuotekehittäjä, tietosuojavastaava, riskienhallinnan ammattilainen tai compliancesta vastaava.

Tavoite

Koulutuksen avulla opit tunnistamaan ja arvioimaan tietosuojariskejä, erityisesti liittyen tekoälypohjaisiin palveluihin ja kehitysprojekteihin. Tämä auttaa sinua ennaltaehkäisemään mahdollisia tietosuojavirheitä ja niihin liittyviä kustannuksia.

Kurssin sisältö

Tietosuoja on organisaation elinehto - mitä jokaisen tulee ymmärtää tietosuojavaatimuksista kehitysprojekteissa

 • Eri vaatimuskehikoiden tunnistaminen
 • Tekoäly ja tietosuoja
 • Vaatimusten ja haasteiden tunnistaminen

Privacy by Design – tekoälypohjaiseen palveluun liittyvän henkilötietojen käsittelyn ja käsittelyyn liittyvien roolien tunnistaminen

 • Mistä lähteä liikkeelle?
  • Henkilötietojen, käsittelytoimien ja kohteiden, käyttötarkoitusten, toimijoiden ja roolien sekä riskien tunnistaminen ja kuvaaminen
 • Tietosuojariskiarviot käytännön työkaluna

Privacy by Design – tekoälypohjaisen palvelun tietosuojavaikutusten ja riskien arvioiminen

 • Tietosuoja-asetuksen edellyttämä huolellisuus palveluntarjoajan valinnassa
 • Miten varmistat tietosuojavaatimusten, kuten tietojen minimointi, käyttötarkoitussidonnaisuus tai läpinäkyvyys toteutumisen?
 • Profilointiin liittyvät suojatoimet

Privacy by Design – toimenpiteet tietosuojariskien hallitsemiseksi

 • Tyypilliset tekoälyyn liittyvät tietosuojariskit ja toimenpiteet niiden hallitsemiseksi
 • Tietosuojaystävälliset ratkaisut ja käytäntöjen kehittäminen
 • Läpinäkyvyys riskien hallinnan keinona