Sertifioidu Scrum Masteriksi

Opi scrum masterin tehtävät ja vastuut sekä sertifioidu Scrum Master I (SM I) -kurssilla!
Ilmoittaudu

Kenelle kurssi on tarkoitettu?

✅ Uusille Scrum Mastereille, jotka haluavat syventää ymmärrystään Scrum-viitekehyksestä ja kehittää taitojaan Scrum Masterin roolissa.
✅ Scrum Mastereille, jotka haluavat sertifioitua.
✅ Projektipäälliköille, jotka haluavat kehittyä ketteryydessä ja oppia Scrum Master roolista.
✅ Kaikille, jotka haluavat perustason ymmärrystä ketteryydestä, Scrumista ja Scrum Masterin roolista.

Kurssin sisältö

😎 Scrum perusteet

 • Scrumin ja ketteryyden arvot
 • Kompleksi toimintaympäristö ja kokemusperäinen prosessiohjaus
 • Asteittain tarkentuva ja lisäävä tuotekehitys

👨‍💼 Scrum-tiimi

 • Itseohjautuvat asiantuntevat tiimit
 • Vastuun ottaminen vs. tilivelvollisuus
 • Tuoteomistaja, Scrum Master ja kehittäjät

👩‍💻 Tuotteen kehitysjono ja valmis inkrementti

 • Tuotteen tavoite ohjaa kehitysjonoa
 • Laadukkaasti tehty valmis lopputuotos – inkrementti
 • Valmistumisen mahdollistaminen jo ennen kehityksen alkua

😎 Kehitysjonon tehtävien jalostaminen

 • Käyttäjätarinat ja tarinakartat
 • Tuotteen kehitysjonon jalostaminen
 • Kehitysjonon tehtävien täydentäminen ja koon arviointi

👨‍💼 Scrumin tapahtumat

 • Scrum Master ja fasilitointi
 • Sprintin suunnittelu, Päivittäispalaveri, Sprintin katselmointi, Retrospektiivi
 • Sprintin kehitysjono ja Sprintin tavoite

👩‍💻 Scrum Master johtajana

 • Johtamisen haasteet, palveleva johtaminen, ihmisten motivointi
 • Fasilitointi, mentorointi, opetus, valmennus
 • Ongelmien ratkaisutaidot

😎 Scrum Master ketteränä valmentajana

 • Ketterä valmentaminen ja GROW-malli
 • Scrum Tiimin tukeminen
 • Tuoteomistajan tukeminen

👨‍💼 Scrum Master osana organisaatiota

 • Johtamisen haasteet, palveleva johtaminen, ihmisten motivointi
 • Organisaation tukeminen
 • Scrum-tiimien skaalauksen haasteet
 • Erilaisia viitekehyksiä skaalaukseen
 • Ongelmien ratkaisutaidot

Positiivisia kokemuksia kävijöiltä

 • Olisi pitänyt käydä aikaisemmin 🙂 Täyttä tavaraa.
 • Hyvä koulutus! Paljon hyviä simullaatioita. Hyvä balanssi teorian ja harjoitusten kanssa.
 • Vakuuttavan kokemuksen omaava kouluttaja!
 • Erinomainen sisältö, ryhmätehtävät hyödyllisiä.
 • Kouluttaja oli asiantunteva ja selitti asiat hyvin, osasi vastata hyvin kysymyksiin.
 • Luppoaikaa ei ollut ja kurssi oli varsin hyvä.
 • Erittäin mukava vetäjä ja hyvä sisältö, kiitos.
 • Kattava, erittäin hyvin ja selkeästi selitetty.
 • Kiva, kun on asiantunteva ja pätevä kouluttaja.
 • Kiitos – innostava ja asiantuntemusta lisäävä koulutus. Erinomainen opetus.
 • Hyvä, intensiivinen koulutus.
Koulutuksen ryhmätyö Tieturin kurssilla.

Miksi kouluttautua Tieturilla?

✅ Tieturi tarjoaa korkeatasoisia ja ajantasaisia koulutuksia, jotka on suunniteltu vastaamaan nykyisen työelämän tarpeisiin.

✅ Kouluttajina toimivat oman alansa asiantuntijat.

✅ Tieturin pitkä historia ja tyytyväiset asiakkaat ovat merkki luotettavasta koulutuskumppanista.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Scrum masterin rooli?

Scrum Masterin rooli on varmistaa, että Scrum-tiimi noudattaa Scrum-metodologian periaatteita ja käytäntöjä. Hän auttaa tiimiä poistamaan esteitä, fasilitoi tiimin rituaaleja ja työskentelee tuoteomistajan ja organisaation kanssa varmistaakseen, että tiimillä on kaikki tarvittavat resurssit työnsä tekemiseen.

Mikä on ero Scrum masterin ja tuoteomistajan välillä?

Tuoteomistaja vastaa tuotevision määrittelemisestä ja priorisoinnista sekä tuotteen arvon maksimoinnista. Scrum Master sen sijaan keskittyy tiimin toimintatapojen optimointiin ja Scrum-käytäntöjen noudattamisen varmistamiseen.

Miksi retrospektiivit ovat tärkeitä Scrumissa?

Retrospektiivit ovat tilaisuuksia tiimille reflektoida menneen sprintin suorituskykyä, oppia saaduista kokemuksista ja tehdä parannuksia seuraavaa sprinttiä varten.

Miten Scrum Master voi auttaa tiimiä poistamaan esteitä?

Scrum Master voi esimerkiksi neuvotella muiden osastojen tai tiimien kanssa, varmistaa tarvittavien resurssien saatavuuden, auttaa ratkaisemaan konflikteja tiimin sisällä tai ehdottaa parannuksia prosesseihin.

Mikä on Scrum Masterin suhde perinteisiin projektinjohtajiin?

Toisin kuin perinteiset projektinjohtajat, jotka usein keskittyvät aikatauluihin, budjettiin ja resurssien hallintaan, Scrum Master keskittyy auttamaan tiimiä ylläpitämään ja parantamaan tehokkuutta ja tuottavuutta Scrum-käytäntöjen kautta.

Milloin Scrum-tiimin tulisi käyttää Kanban-menetelmää?

Vaikka Scrum ja Kanban ovat kaksi erillistä menetelmää, niitä voidaan yhdistää. Tiimit voivat käyttää Kanban-menetelmää sprintin sisällä tehtävien hallintaan, erityisesti jos työtehtävät ovat epäsäännöllisiä tai niiden prioriteetit muuttuvat usein.

Miksi päivittäiset palaverit (daily stand-ups) ovat tärkeitä?

Ne tarjoavat tiimille mahdollisuuden kommunikoida päivittäin, jakaa tietoa, tarkistaa sprintin etenemistä ja tuoda esiin mahdollisia esteitä.